Utbildningar

 

Elteknik för ventilationstekniker

Pris: 14 300 SEK, 3 dagar

Nästkommande tillfällen:
Stockholm   30 maj - 1 juni 2018

Kursnr: 9113

Se alla tillfällen

En utbildning i elteknik för dig som arbetar inom ventilationsområdet och som ger dig möjlighet att vinna tid genom att hitta felet själv.
Som ventilationstekniker arbetar du ofta med komplexa system och ställs ibland inför elektriska problem.  Det kan vara fläktar eller pumpar som inte går, givare som är trasiga eller avbrott i någon ledning eller något annat fel i strömförsörjningen.
Denna utbildning kompletterar din kompetens som ventilationstekniker med elteknik och praktisk träning i att utföra felsökning. Vi går också igenom vilka regler som gäller för elarbete.

Deltagare

Kursen vänder sig till drifttekniker, maskinister, ventilationstekniker, mättekniker för luftflöden och ventilation, injusterare, besiktningsmän och funktionskontrollanter med flera.

Förkunskaper

Kunskaper i ellära motsvarande Teknologisk Instituts kurs Grundläggande elteknik, (4110), samt kunskap om ventilationssystems uppbyggnad och funktion.

Syfte

Efter genomgången utbildning skall du kunna bedriva felsökning efter schema i enklare ventilationsutrustning - samt ha kunskaper om gällande regler för elanläggningar inriktade mot drift- och underhåll av ventilationsanläggningar.

Innehåll

- Kort repetition ellära
- Elmaskinens och trefas asynkronmotorns grundprinciper
- Orientering om varvtalsstyrning av motorer
- Manöver- och skyddsapparater
- Schemaläsning på manöverschema
- Felsökningsmetodik
- Specifika elbestämmelser för ventilationsinstallationer
- Behörigheter för elarbete
- Föreskrifter om elanläggningens skötsel
- Elfaran och säkerhetsåtgärder
- Elkraftsystemets uppbyggnad och funktion för ventilationssystem typ FTX
- Tolkning av funktionsbeskrivning för manöverkrets
- Övningsuppgifter

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 14 300 Exkl. moms

3 dagar 

  • 30 maj - 1 juni 2018:30/5 - 01/6 2018:

     Stockholm

    Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade kurser