Elsäkerhetsverkets nya handbok – tydliggör ditt ansvar som fastighetsägare

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.

Elsäkerhetsverkets nya handbok – tydliggör ditt ansvar som fastighetsägare

Kursledare Stefan Ågren sammanfattar och kommenterar

Här finns vi
Carin  Wikström

Kontakta oss

  • Vallgatan 14
  • 411 16 Göteborg
Google MapsApple MapsRejseplanen
  • Rådmansgatan 38
  • 113 57 Stockholm
Google MapsApple MapsRejseplanen

Se våra utbildningar inom elsäkerhet, elansvar och praktiska elkurser

---

I januari presenterade Elsäkerhetsverket en ny handbok, Handbok för innehavare av elanläggningar, som ska tydliggöra innehavarens ansvar för starkströmsanläggningar. Som fastighetsägare är det viktigt att känna till hur regelverket är uppbyggt för att säkerställa myndighetskrav men även att utnyttja all kunskap som utvecklats sedan 1902 när den första ellagen skapades. Genom att systematiskt arbeta med tydliga roller, avgränsningar och genomtänkta avtal skapas förutsättningar för elsäkerhet, driftsäkerhet och en organisation som tål granskning av myndigheter.

Stefan Ågren är utbildad elektroingenjör och auktoriserad elinstallatör. Han arbetar som elsäkerhetssamordnare i en större organisation och som konsult håller Stefan kurser inom elsäkerhet hos Teknologisk Institut.

Stefan välkomnar den nya handboken:

- Som fastighetsägare är det många olika regelverk att hålla reda på. Oavsett vilken yrkesbakgrund du har är det svårt att vara insatt och uppdaterad inom alla områden.  Ofta möter jag en respekt och osäkerhet för elfrågor eftersom det är lite speciellt och vetskap om konsekvenser om det blir fel. Jag noterar på mina utbildningar att elkunniga kursdeltagare saknar ledningens stöd i svåra organisationsfrågor. Den nya handboken kan fungera som en introduktion till att förstå hur regelverket är uppbyggt och påbörja ett systematiskt elsäkerhetsarbete. Min förhoppning, säger Stefan, är att handboken ökar medvetenheten hos ledningen i företag och politiskt styrda organisationer att se hur viktigt det är att ledningen deltar i att förebygga elsäkerhet- och arbetsmiljöfrågor. Den nya handboken blir värdefull som ett uppslagsverk och en pedagogisk förklaring av ansvaret och juridiken bakom. Den är även ett behövligt komplement till den handbok som gavs ut 2017 gällande elinstallationsföretag.

Är det något du speciellt vill framhålla med den nya handboken?

- Ja, handboken tydliggör att elinstallationer bara är en del av innehavarens ansvar. Jag har ansett att branschen fokuserat på elinstallationer och auktoriserade elektriker men här belyser handboken att anläggningar till stora delar består av elektrisk utrustning som även det kräver underhåll och har ett regelverk. Många personskador och bränder sker på elektriska utrustningar som exempelvis vitvaror och skarvsladdar.

En annan viktig fråga som beskrivs är vikten av gränsdragning där det finns flera intressenter eller möjlig innehavare. Innehavaren har en ansvarsfull roll i elsäkerhetslagstiftningen och är inte den rollen tydligt uttalad bör man ser över den. Handboken betonar att ägaren inte nödvändigtvis är innehavare vilket är vanligt inom andra områden. Jag ser ofta att avtal saknar tydlighet i frågan och om inte innehavaren är utsedd brukar även de konstadsdrivande underhållet utebli.

Vad lär man sig genom att gå din kurs på Teknologisk Institut: Elansvar och delegering?

- Målsättningen är hjälpa ledningen ta initiativ i frågan och genom sin roll skapa förutsättningar för ett systematiskt elsäkerhetsarbete. Att kursdeltagaren får insikt om innehavarens möjligt att skapa rätt förutsättningar för medarbetare, entreprenörer och konsulter i det dagliga arbetet. I denna kurs är vi noggranna med ordval och ordets betydelse för att skapa god kommunikation med branschen.

 

Mina 20 år som elsäkerhetssamordnare i både små och stora organisationer har gett mig insikt om att organisationer ser olika ut och har olika behov. Här ger jag dig stöd att inventera din organisation för att i vardagen utveckla policy och riktlinjer för delegationer och kravställande. Vi fortsätter med förutsättningar för att skapa rutiner och anvisningar för arbetsledare och tekniker. Du har efter kursen en mer strukturerad bild av vilka ansvarsområden som just din organisation behöver arbeta med. Teknologiskt Institut kan även erbjuda en mer företagsanpassad kurs på hemmaplan som de som behöver delta i arbetet.

 

Jag välkomnar chefer och andra personer som leder arbete eller besitter beslutanderätt för starkströmsanläggningar att gå kursen. Oavsett om du är chef eller medarbetare får du lära dig på kursen vad just ditt ansvar innebär och de regler som gäller. Kurser med engagerade kursdeltagare skapar även viktiga diskussioner där vi delar erfarenheter. Kursen kräver inga elkunskaper.

​Läs mer här!

Stefan Ågren Elteknik 2021

Stefan Ågren är utbildad elektroingenjör och auktoriserad elinstallatör. Han arbetar som elsäkerhetssamordnare i en större organisation och som konsult håller Stefan kurser inom elsäkerhet hos Teknologisk Institut.

 

 

 

Elsäkerhetshandboken final