Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Elsäkerhetslagen SFS 2016:732 med Elsäkerhet vid arbete ELSÄK-FS 2006:1

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 7013

Kursen är viktig för alla som arbetar med el. Du får kunskap om auktorisation för alla elarbeten och lär dig att upprätta ett egenkontrollprogram. Kursen ger också insikt i ansvar och skyldigheter vid elarbeten på anläggningar och utrustningar, så att arbete på och invid elanläggningar sker på ett riktigt sätt, samt att rätt arbetsmetod används vid olika typer av elinstallationsarbeten. Denna kurs ger en bra översikt av regelverket och ger möjlighet att ställa frågor om säkerhetsproblem i det egna arbetet.

Deltagare

Utbildningen vänder sig till alla som bedriver elinstallationsarbeten, samt beställare och innehavare som arbetar med elektriska anläggningar och elektriska utrustningar och behöver information om eller repetition av starkströmsföreskrifternas krav på skötsel och ansvar vid elarbeten i yrkesmässig verksamhet.

Förkunskaper

Erfarenhet från arbete på elanläggningar och elektriska utrustningar.

Syfte

Att få de kunskaper som krävs för att kunna göra ett egenkontrollprogram för det egna företaget och att arbete på och invid elanläggning skall kunna ske med nödvändig säkerhet enligt starkströmsföreskrifternas krav.

Innehåll

Denna kurs ger de kunskaper som krävs för att kunna upprätta ett eget egenkontrollprogram och kunna göra en auktorisation av verksamheten. Arbete på och invid elanläggning ska kunna ske med nödvändig säkerhet enligt starkströmsföreskrifternas krav.

Vi går igenom de krav som ställs i Elsäkerhetslagen SFS 2016:732 samt ELSÄK-FS 2016:X Elinstallationer och företag/Allmänna råd och ELSÄK-FS 2016:X Auktorisation för elinstallationsarbete. Vidare går vi igenom ELSÄK:FS 2006:1, Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet, samt standarden SS-EN 50110-1 utgåva 3 Skötsel av elektriska anläggningar.

Vi behandlar frågeställningar som finns i det dagliga arbetet med praktiska exempel, diskussioner och övningar. Du har även möjlighet att ställa frågor om specifika problem i ditt arbete.

Vi tar bl.a. upp frågor kring:
- Auktorisation
- Nya krav (7 punkter) under egenprogrammets innehåll
- Personal, skötsel och kommunikation
- Verktyg, utrustning och arbetsmetoder
- Underhåll med praktiska exempel från arbetssituationer
- Övningsuppgifter - egenkontrollblankett och grupparbeten

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar