Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
Ok
 

NYHET
Ekonomistyrning på utbildningsförvaltningen

2 dagar Konferens i Stockholm

29-30 januari 2019

Kan vi hjälpa dig?

 • Rådmansgatan 38
 • 113 57Stockholm
Google MapsApple MapsRejseplanenParkering

Den uppskattade konferensen Ekonomistyrning i utbildningsförvaltningen är tillbaka!

Välkommen till årets självklara mötesplats för dig som arbetar med styrning, prognoser och modeller för en rättvis och likvärdig skola.

Tillsammans med experter, samt med fler inspirerande praktikfall än tidigare, skapar vi ett forum för kunskap- och erfarenhetsutbyte. Ta chansen att diskutera de utmaningar du brottas med i ditt arbete för att säkerställa att de ekonomiska resurserna gör maximal nytta och skapar förutsättningar för högsta möjliga kvalitet i undervisningen.

Dela sidan med dina vänner:

Konferensen startar om

Dagar

Timmar

Minuter

Sekunder

Några av våra talare

Torbjörn Frank
affärsutvecklare, Hypergene

På temat: Att digitalisera verksamhetsstyrningen – ett måste för att möta framtidens behovav effektivitet & kvalitet

Johanna Kullenberg
senior rådgivare inom Public Sector, PwC

Johanna håller i workshopen: Reaktiv budgetuppföljning eller proaktiv verksamhetsstyrning?


Program

 • Registrering med kaffe & smörgås
 • Moderator Boel Vallgårda inleder konferensen

  Boel är utredare och skribent i frågor om skolans styrning. Hon har lång erfarenhet av resursfördelning och uppföljning i Uppsala kommun samt är författare till SKL:s skrift "Socioekonomisk resursfördelning till skolor, så kan kommunen göra". Boels erfarenheter och kunskaper inom styrning och resursfördelning kommer väl till pass när hon under konferensen guidar oss mellan programpunkterna och leder diskussionerna.

 • Kundval som resursfördelningsmodell – en lyckad metod för goda resultat i Nackas skolor
  • Checksystem – så möjliggör vi fria val mellan privata och kommunala skolor
  • Uppföljning av checksystemet – hur vi säkerställer hög kvalitet i Nackas skolor
  • Effekter av många privata utförare – är mångfald en nyckel till bättre resultat?

  Nina Hammargren, enhetschef, controllerenheten i Nacka kommun

 • Upplands Väsbys strategiska samarbete med huvudmännen som en del av ekonomistyrningen
  • En växande stadsdel ställer komplexa krav på lokalerresurser – så har vi resonerat och arbetat med nybyggnationer, finansiering och lokalersättning
  • Så arbetar vi i Upplands-Väsby för att öka strukturersättningens träffsäkerhet
  • Kompensation till fristående enheter vid underskott inom kommunal regi

  Lars Tosteberg, controller, Upplands Väsby kommun

 • Lunch
 • Så skapas transparens kring tilldelningen & så håller den i relation till den optimerade skolverksam
  • Goda exempel på hur du bäst följer upp resurstilldelningen och möjliggör en likvärdig och kvalitetssäkrad skola
  • Så kan du synliggöra verksamhetens behov utifrån skollag, kopplat till transparens och optimering av skola
  • Hur kan du säkerställa att skattemedlen används rätt?

  Ulrika Munkby, konsult & Admir Jusufovic, konsult, Stratsys

 • Eftermiddagskaffe
 • Resursfördelning för en likvärdig skola
  • Hur kan kommunens socioekonomiska fördelning kombineras med statsbidraget för en likvärdig skola?
  • • Så kan fördelning utifrån elevernas behov kombineras med fördelning utifrån skolornas skilda förutsättningar och deras verksamhetsresultat
  • • Metod att göra övergångar till nya fördelningsmodeller smidigare

  Boel Vallgårda, utredare

 • Ekonomi- & verksamhetsstyrning som gör skillnad i utbildningen – erfarenheter från Uppsala kommun
  • Så håller vi samman kvalitet och ekonomi
  • Utvärdering av vår modell för socioekonomisk strukturersättning – hur kan vi se att den gör skillnad?
  • Arbetet med att få kommunalpolitisk och skollagsbaserad styrning att sitta ihop – så skapades en oväntat lyckad kombination

  Märit Gunneriusson Karlström, chef, enheten för uppföljning, analys & samordning, Uppsala kommun

  Elin Lundkvist, controller,

 • Konferensens första dag avslutas
 • Resursfördelningsmodell utifrån en barnkonsekvensanalys
  • Syfte, effekter och utmaningar med vår fördelningsmodell
  • Så får vi ökad kontroll över resurserna för att säkerställa ett ändamålsenligt fördelningssystem
  • Hur hittar vi rätt budget?

  Marie Lundin Karphammar, administrativ chef & Stefan Arias Hoff, förvaltningsekonom, Simrishamn kommun

 • Förmiddagskaffe
 • Att digitalisera verksamhetsstyrningen – ett måste för att möta framtidens behov av effektivitet & k
  • Digitalisera den kommunala verksamhetsstyrningen – 5 steg för att lyckas!
  • Så kan digitala verktyg få din förvaltning att nå nya nivåer av insikt och effektivitet
  • Genomgång av hur du skapar automatiserade system som talar med varandra samt med data som kvalitetssäkrats

  Torbjörn Frank, affärsutvecklare, Hypergene

 • Tillväxt & finansieringsmodeller – möjligheterna med att vara en växande kommun kontra svårigheterna
  • Ekonomi, kvalitet och verksamhet – så mäter, analyserar och förstår vi verksamheten
  • Hur får vi in ett ekonomiskt verksamhetstänk i alla led?

  Passet avslutas med en gruppdiskussion och erfarenhetsutbyte kring användningen av nyckeltal, dess ekonomiska syfte och mål i verksamheten:

  • När använder vi nyckeltal, vad är syftet med nyckeltalen och hur pålitliga är de?
  • Vilka nyckeltal ska du använda och när?
  • Vad skulle du vilja förbättra?

  Maria Nilsson, förvaltningsekonom, Värnamo kommun

 • Lunch för workshopens deltagare
 • WORKSHOP - Reaktiv budgetuppföljning eller proaktiv verksamhetsstyrning? (separat bokningsbar)

  SEPARAT BOKNINGSBAR

  Att leda och styra en komplex verksamhet mot goda kvalitativa och ekonomiska resultat kräver proaktivitet och gedigen kunskap om din verksamhets specifika utmaningar. Missa inte möjligheten att under denna interaktiva workshop utöka din förståelse för målorienterad ledning och styrning. Tillsammans går vi även igenom och diskuterar hur rätt strategier och uppföljning bidrar till verksamhetens uppsatta mål.

  Ur innehållet:

  Få en ökad förståelse för vilka parametrar som är viktiga för att skapa en effektiv och ekonomiskt hållbar skolorganisation
  Vilka indikatorer bör du granska för att få en skolverksamhet i balans?
  Få insikt i de styrande förutsättningarna timplan, arbetstid, gruppindelning och elevantal för en ekonomi i balans
  Skillnaden mellan "reaktiv budgetuppföljning" och "proaktiv verksamhetsstyrning"

  Vi bryter för fika under passet

  Workshopen leds av Johanna Kullenberg, senior rådgivare inom Public Sector, PwC

  Johanna är en mycket uppskattad föreläsare och talare med lång erfarenhet av skolans ledning, styrning och organisation inom offentlig och privat sektor. Hon har bland annat en bakgrund som skolledare, utbildningschef samt regionchef. Idag arbetar Johanna huvudsakligen med skolans styrning, ledning och organisationsutveckling, effektivisering och bemanningsanalyser inom kommunal och offentlig sektor.


Visa mer

Ska du delta?

Priser

Alla priser är exkl. moms

2018-10-19 och 2018-11-23

6.550
SEK

2.950
SEK

2018-11-24 och 2018-12-21

7.350
SEK

3.350
SEK

2018-12-21

8.350
SEK

3.950
SEK

Relaterade utbildningar