Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Ekonomi för icke-ekonomer

Pris: 14 700 SEK, 3 dagar

Nästkommande tillfälle:
DISTANS   19-21 maj 2021

Kursnr: 5193

Se alla tillfällen

Ekonomi för icke-ekonomer är en bred, grundläggande utbildning i ekonomi som vänder sig till dig som vill få en övergripande bild av hur företagets ekonomiska system hänger samman och fungerar.Kursen ger en helhetsbild samt förståelse för hur du kan använda de ekonomiska verktygen för att vara med och skapa en långsiktig och uthållig lönsamhet i verksamheten. Du får arbeta med hela ekonomiprocessen i din verksamhet, från att ta fram beslutsunderlag i form av kalkyler, använda dem för att ta fram en budget som du styr verksamheten med, till redovisning och uppföljning som ger dig underlag för nya kalkyler.Ta gärna med dig dina egna frågeställningar och underlag för att göra egna kalkyler, samt egna årsredovisningar för att med räkenskapsanalys bedöma företagen. Kursen utgörs till stor del av praktiska övningar som ger dig stor möjlighet att få kunskapen på plats i diskussion med övriga deltagare.

Deltagare

Utbildningen är till för dig som kommer i kontakt med ekonomifrågor och behöver ytterligare kunskap i ämnet. Kursen vänder sig till dig med annan fackkompetens än ekonomi, exempelvis tekniker, ingenjörer, säljare, planerare eller andra specialister med behov av övergripande kunskaper i ekonomi.

Förkunskaper

Inga formella förkunskaper krävs.

Syfte

Kursen ger dig en stabil grund samt trygghet i arbetet med ekonomiska frågor i din verksamhet. Du får de ekonomiska verktygen du behöver för att göra kalkyler, budget, räkenskapsanalys, läsa och tolka ekonomisk information samt förstå och kommunicera med ekonomerna. Med stort fokus på sammanhang, får du en helhetsbild och förståelse för hur långsiktig och uthållig lönsamhet skapas.

Innehåll

Ekonomi - något alla måste förstå
- Vad är ekonomi?
- Varför är det viktigt att förstå ekonomi?
- Ekonomistyrning
- Affärsidé och mål
- Organisation
- Vad är ett företag?
- Företagsformer
- Vi resonerar kring begreppet ekonomi!

Ekonomiska grundbegrepp som ger dig förståelse och överblick
- Det företagsekonomiska språket
- Bokföringskrav
- Räkenskapsår
- Bokslut
- Intäkter och kostnader
- Fasta och rörliga kostnader
- Täckningsbidrag
- Täckningsgrad
- Nollpunkt
- Säkerhetsmarginal
- Prissänkning/Prishöjning

Kalkyler som hjälper dig att skapa beslutsunderlag
- Självkostnadskalkyl för att få fram en rättvisande kostnadsbild för varje produkt, tjänst eller projekt. Du får även göra en påläggskalkyl.
- Investeringskalkyler - Bedöm en investerings lönsamhet. Vi jobbar med pay-off, nuvärde, slutvärde, och annuitet
- Kalkyl- och bokföringsmässiga kostnader

Budget som ger dig en ekonomisk handlingsplan
- För och emot budget
- Budget - Ekonomiskt handlingsprogram
- Resultat- och likviditetsplanering

Årsredovisning - Har vi gjort rätt saker?
- Krav på årsredovisning
- Förvaltningsberättelse
- Resultaträkning
- Balansräkning
- Vad är Goodwill?
- Kassaflödesanalys
- Tilläggsupplysningar och noter
- Revision

Företagsanalys för rätt beslut
- Totalanalys av årsredovisningar för att du ska kunna bedöma dina kunder, leverantörer och dra slutsatser om dessa företags framtida utveckling
- Nyckeltalsanalys
- Vinstmarginal, räntabilitet, soliditet och likviditet
- Hur är företagets tillgångar finansierade?

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 14 700 exkl. moms

3 dagar 

  • 19-21 maj 2021:19/5 - 21/5 2021:

     DISTANS

    Platser kvar
  • 22-24 november 2021:22/11 - 24/11 2021:

     Stockholm

    Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar