Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Effektiv projektledning

Pris: 29 200 SEK, 6 dagar

Nästkommande tillfälle:
Stockholm   29 oktober - 11 december 2019

Kursnr: 6548

Se alla tillfällen

I den här kursen förenar vi projektledarrollen med kunskaper inom ledarskap, vilket ger dig en värdefull kombination när du arbetar med projektledning. Du får de viktigaste grundkunskaperna du behöver för projektledarrollen och lär dig samtidigt att leda andra som ingår i projektet som du har ansvar för.Efter avslutad utbildning kommer du att veta hur du förbereder, genomför och avslutar projekt. Du får också lära dig hur du genomför en projektanalys, undviker fallgropar och vad som krävs för att lyckas. Utbildningen ger dig rätt verktyg i ditt arbete för att både driva, leda och vara samordnare.Dessutom kommer du att förstå hur gruppens sammansättning kan påverka arbetet, hur en grupp utvecklas och hur du skapar goda relationer. Vi tar också upp frågor som t.ex. beteenden, tankefällor samt stress.

Deltagare

Utbildningen vänder sig till dig som är projektledare och har viss erfarenhet av projektledning men som saknar en bra grund att stå på genom teori och effektiva verktyg. Kursen vänder sig även till dig som är på väg in i projektledarrollen. Eftersom metoden i utbildningen är generell så passar den som gedigen grund inom alla verksamheter och projekt.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, men erfarenhet från projektarbete/kunskap inom projektledning kan underlätta.

Syfte

Efter avslutad kurs kommer du att ha kunskap om hur man förbereder, genomför och avslutar ett projekt. Utbildningen ger dig rätt verktyg i ditt arbete för att både driva, leda och vara samordnare. Du erhåller rätt ledarverktyg för projektledarrollen samt lär dig hur du använder olika ledarstilar i olika skeden av projektet.

Innehåll


Del 1 - Projektplanering (2 dagar)

Inledning
- Vad är projekt?
- Förhållandet projekt - linjeorganisation
- Huvudfrågorna i ett projekt
- Vad kan gå snett i ett projekt och hur lyckas du leda ett projekt framgångsrikt?
- Projektbeställaren - kunden

Generella faser i ett projekt
- Vad är en projektmodell?
- Projektets faser
- Milstolpar och kontrollpunkter
- Projektdokument

Förstudie
- Projektets mål, omfattning och avgränsningar
- Tid- och kostnadsramar
- Val av projektledare
- Projektspecifikationen
- Mål och målformulering
- Projektets intressenter
- SWOT-analys

Projektplanering
- Projektmedarbetare
- Övriga resurser
- Angreppssätt och arbetsmodell
- Hur du planerar och organiserar projektet
- Riskanalyser i projektet
- Projektekonomi
- Projektplanen

Del 2 - Projektstyrning (2 dagar)

Inledning
- Återknytning till del 1 om modell, faser och milstolpar
- Planeringsövning

Projektledarskapet
- Projektledarens många roller
- Situationsanpassat ledarskap
- Projektgruppens utveckling
- Projektstarten

Projektgenomförande
- Projektets processer
- Resurssäkring
- Kommunikation inom och utom projektet
- Kontinuerliga uppföljningar mot målen och riskanalyser
- Uppföljning av projektets status och progress
- Progressrapporten
- Slutrapporten

Projektavslut
- Att sammanfatta erfarenheter
- Hur du utvärderar projektet
- Slutrapport

Del 3 - Ledarskap (2 dagar)

- Vad är ledarskap?
- Skillnaden mellan att vara chef och att vara ledare
- Ledarskap kopplat till projekt med tonvikt på det personliga ledarskapet
- Gruppers sammansättning och utveckling över tiden
- Hur du skapar motivation och delaktighet
- Kommunikation
- Återkoppling
- Konflikthantering – så hanterar du konflikter!
- Förståelse för hur ett projektbaserat arbetssätt påverkar stress och prestationsnivåer

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 29 200 exkl. moms

6 dagar 

  • 29 oktober - 11 december 2019:29/10 - 11/12 2019:

     Stockholm

    Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar