Utbildningar

 

Effektiv projektledning

4 dagar kurser - SEK 22 800

Nästkommande tillfällen:
Göteborg   8 mars - 25 maj 2018

Se alla tillfällen
Kursnr 6548

I rollen som projektledare har du stora krav på dig att leda projekt mot uppsatta mål, resultat, budget och deadlines.Kursen Effektiv projektledning ger dig de viktigaste grundkunskaperna du behöver för att känna dig trygg i projektledarrollen och för att lyckas med dina projekt. Efter avslutad utbildning kommer du att ha kunskap om hur du förbereder, genomför och avslutar ett projekt. Du kommer att ha lärt dig projektledningens ramverk och kunskapsområden samt fått insikt i projektledarens många olika roller.Du får även lära dig varför projektmodellen passar i vissa fall men inte i alla, hur du genomför en projektanalys, hur du undviker fallgroparna samt vad som krävs för att lyckas med projektet.

Deltagare

Utbildningen vänder sig till dig som är projektledare och har viss erfarenhet av projektledning men som saknar en bra grund att stå på genom teori och effektiva verktyg. Kursen vänder sig även till dig som är på väg in i projektledarrollen. Eftersom metoden i utbildningen är generell så passar den som gedigen grund inom alla verksamheter och projekt.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, men erfarenhet från projektarbete kan underlätta.

Syfte

Efter avslutad utbildning kommer du att ha kunskap om hur man förbereder, genomför och avslutar ett projekt. Du kommer även att ha lärt dig projektledningens ramverk samt fått insikt i projektledarens många olika roller.

Innehåll

Del 1 - Projektplanering (2 dagar)
Inledning
- Vad är projekt?
- Förhållandet projekt - linjeorganisation
- Huvudfrågorna i ett projekt
- Vad kan gå snett i ett projekt och hur lyckas du leda ett projekt framgångsrikt?
- Projektbeställaren - kunden

Generella faser i ett projekt
- Vad är en projektmodell?
- Projektets faser
- Milstolpar och kontrollpunkter
- Projektdokument

Förstudie
- Projektets mål, omfattning och avgränsningar
- Tid- och kostnadsramar
- Val av projektledare
- Projektspecifikationen
- Mål och målformulering
- Projektets intressenter
- SWOT-analys

Projektplanering
- Projektmedarbetare
- Övriga resurser
- Angreppssätt och arbetsmodell
- Hur du planerar och organiserar projektet
- Riskanalyser i projektet
- Projektekonomi
- Projektplanen


Del 2 - Projektstyrning (2 dagar)

Inledning
- Återknytning till del 1 om modell, faser och milstolpar
- Planeringsövning

Projektledarskapet
- Projektledarens många roller
- Situationsanpassat ledarskap
- Projektgruppens utveckling
- Projektstarten

Projektgenomförande
- Projektets processer
- Resurssäkring
- Kommunikation inom och utom projektet
- Kontinuerliga uppföljningar mot målen och riskanalyser
- Uppföljning av projektets status och progress
- Progressrapporten
- Slutrapporten

Projektavslut
- Att sammanfatta erfarenheter
- Hur du utvärderar projektet
- Slutrapport

Övrigt

Vi erbjuder även utbildningen Projektledning med ledarskap (kurs nr 6555) som är en sammanslagning av Effektiv projektledning och Ledarskap för projektledare (kurs nr 6560). Med detta alternativ får du båda utbildningarna i ett och samma paket.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 22 800 Exkl. moms

4 dagar 

  • 8 mars - 25 maj 2018:08/3 - 25/5 2018:

     Göteborg

    Platser kvar
  • 16 oktober - 11 december 2018:16/10 - 11/12 2018:

     Stockholm

    Platser kvar

Av- och ombokningsreglerna

För mer information om vår av- och ombokningsreglerna läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade kurser