Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Diplomerad Inköpare

Pris: 44 000 SEK, 8 dagar

För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00.

Kursnr: 5718

Detta paket är rabatterat och går ej att kombinera med andra erbjudande.Inköp av varor och tjänster står oftast för den enskilt största kostnaden inom verksamheten.Ett effektivare och bättre inköpsarbete har därför stora möjligheter att direkt påverka och förbättra lönsamheten.Du som inköpare har också en viktig roll vid val och utveckling av leverantörer samt för produktutveckling och kundnytta.För ett effektivare och strategiskt inköpsarbete krävs rätt kompetens och kunskap. Teknologisk Instituts kompletta diplomutbildning för dig som är inköpare eller inköpschef ger dig verktygen du behöver för att utveckla dina arbetssätt, förbättra dina leverantörsrelationer samt förbättra lönsamheten i din verksamhet.

Syfte

Diplomutbildningen är en god investering som betalar sig snabbt i form av bättre lönsamhet samt att du får verktyg för ett mer utvecklande, effektivare och spännande arbete. Du får även ett ovärderligt erfarenhetsutbyte med andra kursdeltagare.

Som arbetsgivare är det mycket lönsamt att utveckla din inköpsorganisation. Vår diplomutbildning ger en kvalificerad grund för alla i din inköpsorganisation. Du kan ställa högre krav på resultat och få nyttan av att din inköpsavdelning bidrar ännu mer till att förbättra företagets lönsamhet.

Som inköpare eller inköpschef ger diplomutbildningen dig en bra grund för att ytterligare utvecklas i din yrkesroll. Du kommer att kunna bidra ännu mer till att göra inköpsverksamheten till en av företagets viktigaste funktioner och som bäst bidrar till företagets lönsamhet. Samtidigt kommer du att känna dig starkare i din roll.

GDPR_Yvonne Green 5718

Kurserna som ingår i Diplomerad Inköpare får 10 av 10 poäng. Jag blev alltid väldigt motiverad att ta tag i saker jag lärt mig efter kurserna! Stort Tack!
Och stor eloge till Er!

/Yvonne Green, Inköpare på Rolba Svenska AB

Innehåll


Obligatoriska kurser

Inköp - Grundläggande inköpsteknik

Denna kurs ger dig grundläggande kunskap du behöver för att arbeta effektivt och känna trygghet i inköpsfunktionens kommersiella, administrativa och juridiska roll samt förståelse för hur du kan arbeta för att göra bra affärer. Du får nödvändiga inköpstekniker och verktyg som behövs vid inköpsförhandlingar samt i inköpsprocessernas olika delar.

Inköp – Leverantörsutveckling

Kursen ger dig insikt i hur du kan utveckla dina leverantörssamarbeten utifrån behov samt hur du kan fördjupa dina relationer för att underlätta för produktutveckling och förbättringar. Du får även diskutera inköp och etik samt lära dig hur du analyserar leverantörens ekonomi.

Inköp – Inköpsstrategier

I denna kurs går vi igenom olika strategier och praktiska metoder för hur du kan utveckla och effektivisera verksamhetens inköpsarbete systematisk och därmed uppnå stora resultatförbättringar

Tillvalskurser
Förutom de tre obligatoriska kurserna, ska du för att bli diplomerad, välja EN kurs fritt från listan nedan.

Affärs- och avtalsrätt

Denna kurs klargör dina rättigheter samt skyldigheter, förklarar hur du upprättar avtal och bekräftelser samt ger dig goda kunskaper om de lagar och regler som omgärdar inköps- och försäljningsprocessen.

Ekonomi för icke-ekonomer

Kursen ger dig en stabil grund samt trygghet i arbetet med ekonomiska frågor i din verksamhet. Du får de ekonomiska verktygen du behöver för att göra kalkyler, budget, räkenskapsanalys, läsa och tolka ekonomisk information samt förstå och kommunicera med ekonomerna.

Finns även som ett online alternativ

Inköpsförhandlingar

Kursen Inköpsförhandlingar har fokus på hur du förbereder och genomför förhandlingen. Du får insikt i hur central planeringsfasen är, hur din personliga förhandlingsstil och psykologi kan vara avgörande samt på vilka sätt du kan bryta låsningar under förhandlingens gång. Du får även förståelse hur du kan föra en förhandling dit du vill med hjälp av den skilda informationen du och din motpart har.

Förkunskaper

Du bör arbeta som inköpare eller inköpschef.

Övrigt

Med vår diplomutbildning i inköp får du ett kvalificerat inköpsprogram som är flexibelt i såväl innehåll som tid. Utbildningen består totalt av fyra kurser. Förutom de tre obligatoriska kurserna, kan du fritt välja den fjärde delkursen utifrån ditt specifika behov och önskemål. För att utbildningen ska bli optimal för dig, rekommenderar vi en studietakt på ett till två år.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?