Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Diplomerad Fastighetstekniker

Pris: 57 500 SEK, 13 dagar

För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00.

Kursnr: 4493

Detta paket är rabatterat och går ej att kombinera med andra erbjudande.Diplomutbildningen ger dig grundläggande kunskaper om tekniska systems utformning och funktion i byggnader. Efter utbildningen kan du självständigt hantera de olika teknikerna och kunna åtgärda enklare fel och brister inom värme och ventilation i en byggnad.

Syfte

Målet med utbildningen är att utveckla yrkesverksamma inom fastighetsbranschen och säkra upp kompetensen och ge grundläggande kunskaper om systemutformning och funktion. Efter utbildningen kan du självständigt hantera de olika teknikerna och kunna åtgärda enklare fel och brister inom värme och ventilation. Du lär dig att självständigt drifta och sköta fastigheter, byggnader och fastighetstekniska system.

Innehåll

Diplomutbildningen innehåller fyra delkurser.

Ventilationsteknik, steg 1

Ger dig grunderna och ökade kunskaper kring ventilation och därmed lägre driftskostnad.Vilka bestämmelser gäller från boverket samt praktiska övningar.

Drift av värmeinstallationer

Denna kurs ger dig enkla verktyg hur du kan skapa ett bättre inomhusklimat till rimliga kostnader genom kunskapi värmesystemet uppbyggnad och funktion.

Praktisk elteknik, fastighet

Här får du goda kunskaper i installationsteknik och felsökning för att kunna klara underhåll av normalt förekommande elanläggningar och utrustningar i fastigheter.Vilka lagar och regler som gäller för olika elarbeten. Stor vikt läggs vid elsäkerhet och praktisk träning i felsökning.

Styr- och reglerteknik för värme- och ventilationssystem, steg 1

Det du får med dig från denna kurs är grundläggande kunskap i styrning och reglering av värme- och ventilationssystem. Teoretiska avsnitt varvas med praktiska övningar och beräkningar, demonstrationer samt erfarenhetsutbyte

Vi rekommenderar även

Teoretisk kyl- och värmepumpteknik

Livscykelkostnad, LCC

Arbetsledning steg 1

Leda andra utan att vara chef

Förkunskaper

För maximalt utbyte bör du ha VVS-tekniska grundkunskaper och kunskaper i matematik.

Utbildningsplan

Du går våra öppna kurser, vilket gör diplomprogrammet flexibelt, du väljer ort och datum som passar din kalender. Självklart kan du läsa de olika kurserna i den ordning och i den takt som passar dig. För att underlätta din planering kan vi skräddarsy ett schema för dig. Hela diplomutbildningen bör dock vara avklarad inom en tvåårsperiod. Efter avslutade kurser blir du diplomerad av Teknologisk Institut.

Om du genomgått någon av våra utbildningar under de senaste två åren kan du tillgodoräkna dig den i diplomutbildning.

Vi bistår med sakkunniga lärare som med god pedagogik skapar förutsättningar för effektiv inlärning. De olika delmomenten är upplagda efter en beprövad och uppskattad metodik med teorigenomgång - lärarledda övningsexempel - självständiga övningar - diskussioner och erfarenhetsutbyte. Möjlighet till handledning finns under hela utbildningstiden.

Styr- och reglerteknik för värme- och ventilationssystem, steg 1, är en påbyggnadsutbildning och bör därför läsas efter Ventilationstekniken eller efter Drift av värmeinstallationer.

Övrigt

Fastighetsbranschen har genomgått stora förändringar vilket innebär att det ställs allt högre krav på alla medarbetare. I dag blir det också allt vanligare att delar av fastighetsverksamheten genomförs på entreprenad av speciella serviceföretag. Medarbetare med rätt kunskap har en enormt stor betydelse för verksamhetsutövarna. Som Fastighetstekniker kan du direkt påverka det ekonomiska utfallet, livslängden på fastigheter och säkerställa att alla installationer fungerar smärtfritt.

Fastighetsteknikern är en specialist med ansvar för drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system. Det innebär att du som fastighetstekniker i det dagliga arbetet säkerställer att dessa system fungerar enligt fastighetsägarens krav och hyresgästens förväntningar.
Du har en central roll och är ofta länken mellan hyresgäst och hyresvärd.

Du är ”spindeln i nätet” och ska lika säkert och tryggt sätt kunna hantera både teknik och människor. Du ansvarar för service och underhåll av allt från värme- och kylsystem, ventilationssystem, elinstallationer, alla styr- och reglersystem, säkerhet och skalskydd och inte minst bygganden i sig. Det är ett omfattande arbete och ansvar som kräver goda kunskaper inom ett flertal områden och discipliner.

Fastighetsbranschens utbildningsnämnd förutspår att arbetsmarknaden är synnerlig god för Fastighetstekniker och att rekryteringsbehovet är stort. Man spår att de närmsta tio åren kommer det att vara en brist på över 6 000 Fastighetstekniker. Att arbeta som Fastighetstekniker är ett mycket omväxlande, fritt men också ansvarsfullt jobb. Den snabba teknikutvecklingen ställer krav på en ständig utveckling och för de som gillar utveckling och teknik finns det finns stora möjligheter till en god personlig utveckling.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?