Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Diplomerad Fastighetsingenjör/VVS-projektör

Pris: 85 800 SEK, 26 dagar

För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00.

Kursnr: 4492

Detta paket är rabatterat och går ej att kombinera med andra erbjudande.Som fastighetsingenjör är du den tekniska specialisten som har huvudansvaret för att optimera fastigheters tekniska system. Detta ansvar innebär dels att utveckla drift- och underhållsverksamheten men också att ha ett tydligt kostnadsansvar. Fastighetsingenjören är vanligtvis även ansvarig för kvalificerade upphandlingar i form av drift och underhåll som berör fastigheterna. Rollen är en ledarroll och innefattar ofta även personalansvar.

Syfte

Diplomutbildningens syfte är att utveckla dig som yrkesverksam inom fastighetsbranschen för att säkra upp din kompetens för att kunna optimera fastigheters tekniska system.

God teknisk förståelse

Som Fastighetsingenjör har du en god teknisk förståelse för sambanden mellan byggandens användning, konstruktion, funktion och myndigheters krav samt förväntningar från hyresgästerna och brukare. Du måste kunna hantera och förstå alla tekniska system i fastigheten såsom, el, VA, styr & regler, värme/kyla, ventilation med flera. Vidare förväntas det av dig att du har goda kunskaper om fastighetens ekonomi. Du måste veta och förstå sambanden och skillnaderna mellan kostnader, intäkter, avkastningskrav och investeringar. Kort och gott du ska ha kunskap om hur affärer uppstår, utvecklas och bibehålls. Du ska även kunna göra kalkyler, ekonomisk planering samt identifiera och genomföra besparingsåtgärder.

Som Fastighetsingenjör bör du vara väl insatt i juridiken och ha kännedom om lagar, avtal och andra bestämmelser som påverkar verksamheten. I detta ingår även att kunna bedöma vilka möjligheter och risker som finns under gällande lagstiftning.

Innehåll

Diplomutbildningen innehåller fem delkurser.


Förkunskaper

Grundläggande praktisk och teoretisk kännedom om fastighetsbranschen, VVS-tekniska grundkunskaper samt kunskaper i matematik motsvarande gymnasienivå A.

Goda framtidsutsikter

Som Fastighetsingenjör har du en mycket bred arbetsmarknad med många olika möjligheter. Du kan arbeta direkt i fastighetsägande företag eller i serviceföretag. Du kan också verka som konsult med olika specialist uppdrag. Det råder idag stor brist på Fastighetsingenjörer och branschen spår att denna brist kommer att bestå under många år framöver bland annat beroende på stora pensionsavgångar de närmsta åren. Att arbeta som Fastighetsingenjör är ett omväxlande, krävande och spännande arbete med stora möjligheter att påverka verksamhetens utveckling.

Utbildningsplan

Du går våra öppna kurser, vilket gör diplomprogrammet flexibelt, du väljer ort och datum som passar din kalender. Självklart kan du läsa de olika kurserna i den ordning och i den takt som passar dig. För att underlätta din planering kan vi skräddarsy ett schema för dig. Hela diplomutbildningen bör dock vara avklarad inom en tvåårsperiod. Efter avslutade kurser, med godkänd tentamen, blir du diplomerad av Teknologisk Institut.

Om du genomgått någon av våra utbildningar under de senaste två åren kan du tillgodoräkna dig den i diplomutbildning. Kravet är att du avlagt godkänd tentamen. Vi bistår med sakkunniga lärare som med god pedagogik skapar förutsättningar för effektiv inlärning. De olika delmomenten är upplagda efter en beprövad och uppskattad metodik med teorigenomgång - lärarledda övningsexempel - självständiga övningar - diskussioner och erfarenhetsutbyte. Möjlighet till handledning finns under hela utbildningstiden.

Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?