Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Diplomerad Fastighetsförvaltare / Property Manager

Pris: 65 500 SEK, 14 dagar

För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00.

Kursnr: 4490

Detta utbildningspaket är rabatterat och går ej att kombinera med andra erbjudande.Diplomprogrammet är en bra grund att stå på för dig som vill arbeta med fastighetsförvaltning. Som fastighetsförvaltare har du det affärsmässiga och övergripande ansvaret för en eller flera fastigheter. I rollen ingår att bevara, utveckla och förädla fastigheterna samt att säkerställa att kunderna är nöjda och att fastigheternas ekonomi utvecklas enligt fastställda mål och planer. I rollen ingår ofta ett personalansvar.I ditt jobb som fastighetsförvaltare har du daglig kontakt med hyresgäster, myndigheter och övriga aktörer. Du jobbar med att utveckla verksamheten, upprätta hyresavtal, vara problemlösare, planera för framtida underhåll och ansvara för att det genomförs. Kort och gott du ska säkerställa att fastigheternas värde och funktion bibehålls och utvecklas.

Syfte

Diplomutbildningens syfte är att ge dig de kunskaper du behöver för att kunna utveckla och förvalta fastigheterna inklusive nöjda kunder och en god ekonomi.

Innehåll

Diplomutbildningen innehåller 6 delkurser enligt nedan.

Facility Management, FM

Här utvecklar du dig i din roll som ledare, upphandlare eller leverantör av FM-tjänster samt lär dig förstå och använda Facility Management för att uppnå ökad effektivitet och lönsamhet.

Fastighetsekonomi - fastighetsbranschens ekonomi

Denna kurs lär dig de grundläggande kunskaper du behöver inom företagsekonomi för att mer effektivt kunna styra och leda fastighetsförvaltningen.
Vi lär dig bland annat göra kalkyler för t.ex. budgetering och hyressättning, analyser av utfall för drift och underhåll.

Entreprenadjuridik - grundkurs

Kursen är mycket praktiskt inriktad. Vi går igenom grundläggande avtalsrätt kopplat till entreprenadrättsliga frågor så att du får en bättre förståelse för hur juridiken i samband med ett entreprenadprojekt fungerar, vilka rättigheter och skyldigheter beställare, entreprenörer och konsulter har innan, under och efter en gemensam entreprenad.
Kursen arrangeras även som onlineutbildning - läs mer här.

Hyresrätt - bostäder och lokaler

Du får kunskaper inom området för att möjliggöra ett självständigt och professionellt agerande. För att uppnå detta fokuserar kursen på handhavandet av hyreslagen och övriga källor. I kursmaterialet finns en beskrivning av hyreslagen jämte hela lagtexten och samtliga standardavtal jämte övriga blanketter.

Byggnads- och installationsteknik

Här får du en allmän kännedom om hur ett hus är konstruerat ur ett bygg-och installationstekniskt perspektiv. Syftet är att du efter avslutad kurs ska ha en god förståelse för tekniska problem som kan uppstå vid förvaltning av byggnader.

Upphandling av fastighets- och servicetjänster, AFF/SLA

Efter genomgången kurs har du fått lära dig att upprätta avtal för fastighets- och servicetjänster enligt branschstandarden gällande Avtal för Fastighets- och Servicetjänster (AFF).
Dessutom har du fått god insyn i hur ett Service Level Agreement (SLA) upprättas.


Vi rekommenderar även:

Livscykelkostnad, LCC

Lokalresursplanering, LRP

Fastighetsägarens och hyresgästens ansvar

Förkunskaper

Erfarenhet av fastighetsbranscheneller annan relevant arbetslivserfarenhet. Du bör även ha praktisk erfarenhet av fastigheter samt en vilja att utvecklas.

Utbildningsplan

Du går våra öppna kurser, vilket gör diplomprogrammet flexibelt, du väljer ort och datum som passar din kalender. Självklart kan du läsa de olika kurserna i den ordning och i den takt som passar dig. För att underlätta din planering kan vi skräddarsy ett schema för dig. Hela diplomutbildningen bör dock vara avklarad inom en tvåårsperiod.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?