Utbildningar

 

Dimensionering av VA-ledningar

Pris: 14 200 SEK, 3 dagar

Nästkommande tillfällen:
Stockholm   27-29 augusti 2018

Kursnr: 9615

Se alla tillfällen

Denna kurs behandlar dimensionering och utformning av vatten-, spillvatten- och dagvattensystem. Både konventionella och alternativa tekniska lösningar för VA-anläggningar, baserade på bl a de uppdaterade normerna i VAV P 83 och P 90, behandlas såväl vid nyproduktion som vid ändring i befintliga system. Utbildningen är lämplig för dig som har gymnasieingenjörsutbildning eller motsvarande, alternativt har minst 2-3 års praktisk erfarenhet av projekteringsarbete.

I kursen går vi igenom dimensionering av VA-system, gällande såväl spillvatten och dricksvatten som dagvatten. Uppdaterade dimensioneringsregler finner vi i P 110, som ersätter P 90. Utöver dimensioneringskriterier lär du dig också vad som gäller för dagvattenhantering i ett förändrat klimat – såväl vad gäller val av dagvattensystem som hur omgivningen påverkar och påverkas. Vi tar också upp hur man kan arbeta med dagvattenfrågan i planprocessen med fokus på öppna dagvattenlösningar.

Deltagare

Kursen vänder sig till dig som har gymnasieingenjörsutbildning eller motsvarande, alternativt minst 2-3 års praktisk erfarenhet av projekteringsarbete.

Förkunskaper

Gymnasieingenjörsutbildning eller motsvarande, alternativt har minst 2-3 års praktisk erfarenhet av projekteringsarbete och erfarenhet från branschen

Syfte

Målet är att ge dig insikt och kunskap i dimensionering och utformning av vatten, spillvatten och dagvattensystem - samt att ge en förståelse för hur ett förändrat klimat påverkar och hur man kan utforma långsiktigt hållbara dagvattensystem.

Innehåll

- Dimensionering av vatten och spillvatten
- Dimensionering av ny pumpstation
- Hur fungerar våra nuvarande system
- Erfarenhetsåterblick

Dagvatten:
- Dimensioneringsförutsättningar
- Dimensionering av dagvattenledningar
- Dimensionering av dagvattendamm
- Rening av i dagvatten
- Dagvatten i planprocessen
- Öppna dagvattensystem

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 14 200 Exkl. moms

3 dagar 

  • 27-29 augusti 2018:27/8 - 29/8 2018:

     Stockholm

    Platser kvar
  • 19-21 september 2018:19/9 - 21/9 2018:

     Göteborg

    Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade kurser