Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Digitalisering i förskolan

2 dagar konferens i Stockholm

1-2 oktober 2019

Kan vi hjälpa dig?

 • Rådmansgatan 38
 • 113 57Stockholm
Google MapsApple MapsRejseplanenParkering

Så får du barnen att lyckas i vårt digitala samhälle!

Den digitala utvecklingen är idag ett faktum och det är inte längre frågan om vi ska arbeta digitalt i förskolan, utan snarare hur vi ska arbeta för att hänga med i samhällsutvecklingen och för att förbereda barnen inför framtiden.

De digitala verktygen ger nya spännande möjligheter, men ställer också nya krav på dig som arbetar inom förskolans värld. Har du och din förskola förutsättningarna som krävs för att bli en digital förskola i framkant?

På denna konferens blandar vi teori med praktik och du får möjlighet att lyssna till både forskare, experter samt ta del av praktikfall från verkligheten. Efter dagarna kommer du ha fått med dig handfasta tips och konkreta verktyg att tillämpa direkt när du kommer tillbaka till förskolan.

4,4 av 5 i helhetsbetyg förra året!

Plats:

Scandic Alvik, Gustavslundsvägen 153, Bromma i Stockholm

Kontakt

Om du har frågor om konferensen, vänligen kontakta.

Lär dig mer om:

 • Att lära ut källkritik på ett lekfullt och roligt sätt
 • Digitala verktyg som en naturlig del av leken och pedagogiken
 • Tips på hur du kan arbeta med makey makey i praktiken
 • GDPR och förskolan – vad måste du ha koll på?
 • Digitala verktyg för mötet mellan inne- och utemiljö

Dela sidan med dina vänner:

Konferensen startar om

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder

Några av våra talare

8984

Att främja arbetet med digitala verktyg med hjälp av kollegialt lärande

Simon Melin, förskollärare & IKT-pedagog, Råå förskola, Helsingborg

8985

Uppdrag digitalisering i förskolan! Men vad innebär det?

Katrin Jäverbring, förskollärare & utbildare inom digitalisering i förskolan, Stockholm stad

8986

Workshop: Så kan du på ett lekfullt & lärorikt sätt jobba med makey makey i förskolan

Maria Högberg, förskollärare, Äventyrets förskola, örebro

8987

Hur kan vi skapa en förskola där digitala verktyg blir en naturlig del?

Anton Fagergren, förskollärare, Idavallen & Bifrosten förskolor, Västerås stad

8988

Aktuell forskning om digitalisering i förskolan

Susanne Kjällander, filosofie doktor i didaktik & lektor på barn- & ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

8989

GDPR:s påverkan på förskolan – vad måste du ha koll på?

Simon Jernelöv, jurist, JP Infonet

8990

Hur kan du arbeta med källkritik i förskolan?

Linda Malmsten, utvecklingsledare på avdelningen för digitalisering & innovation, Göteborgs förskoleförvaltning

8991

Hur kan du arbeta med källkritik i förskolan?

Belinda Gyllenstig, utvecklingsledare på avdelningen för digitalisering & innovation, Göteborgs förskoleförvaltning

Program

 • Registrering med kaffe & smörgås
 • Moderator Ann Ulfves inleder konferensen

  Ann har tidigare arbetat som förskollärare men är idag förstelärare inom digitalisering och programmering på Fornuddens skola i Tyresö. Hon är en uppskattad moderator som har medverkat på konferensen tidigare år. Under konferensen är det Ann som guidar oss mellan programpunkterna och leder diskussionerna.

 • Uppdrag digitalisering i förskolan! Men vad innebär det?
  • Vad innebär de nya skrivningarna i Lpfö 18 som handlar om digitala verktyg och digital kompetens?
  • Vad menas med adekvat digital kompetens för barnen och vilka krav ställer det på dig som pedagog och/eller chef?
  • Vad säger Nationella digitaliseringsstrategin om förskolans digitalisering? Vad betyder den för dig?

  Katrin Jäverbring, förskollärare & utbildare inom digitalisering i förskolan, Stockholms stad Katrin är förskollärare, utbildare och handledare inom digitala verktyg och arbetssätt i förskolan. Hon föreläser även flitigt om olika former av digital kompetens och programmering. 2019 gav hon ut boken En digitalare förskola.

 • Aktuell forskning om digitalisering i förskolan
  • Hur barn utmanar förskollärarens och/eller appens didaktiska design
  • Hur barn skapar och leker i ett vidgat digitalt gränssnitt där virtuella och fysiska aktiviteter inspirerar varandra ömsesidigt
  • Hur barn lär sig och transformerar naturvetenskapligt innehåll med plattan
  • Hur förskollärare didaktiskt designar för barns digitala literacy
  • Hur digitala verktyg underlättar inkludering av barn med andra modersmål
  • Hur förskolerektorn kan arbeta med digitalisering i sju steg

  Susanne Kjällander, filosofie doktor i didaktik & lektor på barn- & ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet På Stockholms universitet arbetar Susanne bl.a. som förskollärarutbildare. Hon har forskat om förskolebarns lek, lärande, utforskande och literacy i den digitaliserade förskolan sedan den första lärplattan kom in i verksamheten. Susanne är aktuell med flera forskningsrapporter samt tre nya böcker bl.a. Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund.

 • Lunch
 • Att främja arbetet med digitala verktyg med hjälp av kollegialt lärande
  • Hur kan vi utveckla det kollegiala lärandet för att stärka den digitala kompetensen?
  • ”Kollegorna har svårt för att arbeta med digitala verktyg” – hur får du med dig hela personalgruppen i utvecklingsarbetet?
  • Hur kan vi tänka kring undervisning, kunskaper, utveckling och lärande i relation till digitala verktyg?
  • Hur vi lyckas med digitaliseringsprocessen – framgångsfaktorer i arbetet

  Simon Melin, förskollärare & IKT-pedagog, Råå förskola, Helsingborg Simon är ansvarig för digitaliseringen på sin förskola samt på två andra förskolor i området. Han är även ute och föreläser och inspirerar om detta arbete i olika sammanhang.

 • Eftermiddagskaffe med fika
 • Workshop -Så kan du på ett lekfullt & lärorikt sätt jobba med makey makey i förskolan

  Med makey makey kan du skapa interaktiva lärmiljöer med hjälp av elkomponenter och ledande föremål.

  Under denna workshop får du lära dig hur makey makey fungerar och hur det kan användas på förskolan, med både de yngre och de äldre barnen. Hur får man t.ex. ett äpple att sjunga Imse vimse spindel eller en plastburk att låta som riktiga trummor?

  Ur innehållet:

  • Exempel på hur du kan använda makey makey i olika sammanhang på förskolan
  • Prova på att skapa egna interaktiva lärmiljöer
  • Att programmera i scratch för att styra vad som ska ske
  • Så kan du koppla ihop makey makey med olika föremål

  Maria Högberg, förskollärare, Äventyrets förskola, Örebro Maria har en vidareutbildning inom digitala verktyg och har idag ett uppdrag att utveckla arbetet med de digitala verktygen på 8 förskolor i Örebro. Hon har även ett konsultuppdrag för Hands On Science där hon håller i workshops kring digitala verktyg, inom bl.a. makey makey. Hands On Science bidrar med material till workshopen.

  Deltagarna uppmanas ta med egen dator till workshopen.

 • Konferensens första dag avslutas
 • När naturen & den digitala tekniken möts – så utvecklar du barnens lärande
  • Hur man kopplar ihop inne- och utemiljö på förskolan med hjälp av digitala verktyg
  • Hur natur och teknik kan inspirera till fantasi och kreativitet i skapandet av bilder och filmer
  • Konkreta exempel på hur digital teknik kan användas i utforskandet av naturen, både inne och ute
  • Tips på digitala verktyg som passar bra att använda när natur och teknik möts

  Maria Högberg, förskollärare, Äventyrets förskola, Örebro Maria har en vidareutbildning inom digitala verktyg, utomhuspedagogik och äventyrspedagogik. Hon har varit värd på utställningen Bordercrossing i Örebro, som har fokus på mötet mellan levande ting och digitala landskap i förskolan.

 • Förmiddagskaffe med smörgås
 • Hur kan vi skapa en förskola där digitala verktyg blir en naturlig del?
  • Hur kan digitala verktyg berika och utmana barnen i deras utforskande och i vår undervisning?
  • Digitala verktyg som kompletterar snarare än konkurrerar med traditionella verktyg
  • Hur kan digitala verktyg bidra till att stärka en reflektionskultur i förskolan?
  • Gruppdiskussion – utbyt erfarenheter med kollegor från andra förskolor

  Anton Fagergren, förskollärare, Idavallen & Bifrosten förskolor, Västerås stad År 2016 fick Anton, som första förskollärare, motta Guldäpplet. Detta utifrån hans arbete med att inspirera och stötta kollegor och barn i arbetet med digitala verktyg.

 • Lunch
 • GDPR:s påverkan på förskolan – vad måste du ha koll på?
  • Hur ska du arbeta med dokumentation och digital hantering av information?
  • Vad ska man tänka på när man använder sig av digitala verktyg i förskolan?
  • Foton och filmer som inkluderar förskolebarn – vad får du använda i verksamheten och hur får du publicera material digitalt?

  Simon Jernelöv, jurist, JP Infonet Simon arbetar med rådgivning inom offentlig rätt och skoljuridik. Han har ett förflutet som undervisningsråd på Skolinspektionen och Skolverket och som expert åt Utbildningsdepartementet.

 • Eftermiddagskaffe med fika
 • Hur kan du arbeta med källkritik i förskolan?

  Internetanvändandet kryper allt längre ner i åldrarna och vi måste, tillsammans med vårdnadshavarna, förbereda barnen genom samtal och genom att utforska nätet tillsammans med dem. Källkritik i förskolan handlar om att medvetandegöra barnen om ämnet och lära dem att ställa frågor. Men hur kan vi göra dem nyfikna och kritiska utan att hämma deras fantasi och föreställningsvärld?

  Under detta interaktiva pass varvar vi föreläsningar med praktiska övningar och diskussioner. Du får handfasta tips och konkreta verktyg på hur du kan arbeta med källkritik på ett lekfullt sätt tillsammans med barnen.

  Vi går igenom:

  • Vikten av källkritiskt tänkande redan i förskoleåldern

  • Hur kan du arbeta med källkritiskt förhållningssätt på ett lekfullt och roligt sätt?

  • Tips på hur du kan kombinera digitala verktyg och medier med lek och undervisning

  • Att utveckla undervisningen för att stödja barnen till att bli delaktiga medproducenter till digitalt innehåll, som stärker såväl kreativitet som utvecklingen

  • Gruppdiskussion – utbyt erfarenheter och ta lärdom av kollegor från andra förskolor

  Linda Malmsten & Belinda Gyllenstig, utvecklingsledare på avdelningen för digitalisering & innovation, Göteborgs förskoleförvaltning Linda har 20 års erfarenhet som förskollärare och jobbar i dagsläget med att stötta pedagoger och förskolerektorer i Göteborgs förskolor med digital utveckling och innovationsprojekt. Belinda har över 35 års erfarenhet som förskollärare och har under de senaste åren arbetat som verksamhetsutvecklare inom IKT i Göteborg. Även hon jobbar i dagsläget med att stötta pedagoger och förskolerektorer i Göteborgs förskolor med digital utveckling och innovationsprojekt.

  Deltagarna uppmanas ta med egen lärplatta eller smart telefon till passet.

 • Moderator Ann Ulfves summerar & avslutar konferensen
Visa mer

Ska du delta?

Priser

Alla priser är exkl. moms

5.295
SEK