Diana Zetterberg Rogers - Intervju med Diana Zetterberg Rogers

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.

Intervju med Diana Zetterberg Rogers

Kursledare på Juridisk fördjupning av tillsynsärenden och Juridisk fördjupning av bygglovsprocessen

Här finns vi

Kontakta oss

  • Vallgatan 14
  • 411 16 Göteborg
Google MapsApple MapsRejseplanen
  • Rådmansgatan 38
  • 113 57 Stockholm
Google MapsApple MapsRejseplanen

INTERVJU MED KURSLEDAREN

Diana Zetterberg Rogers leder kurserna Juridisk fördjupning av tillsynsärenden och Juridisk fördjupning av bygglovsprocessen hos Teknologisk Institut, vi har ställt henne några frågor inför kurserna som du kan ta del av här.

Vad är det roligaste i ditt arbete?

Det roligaste i mitt arbete som advokat är att jag jobbar väldigt nischat mot byggbranschen vilket ger mig möjligheten att följa olika projekt i olika roller. Ibland gäller det att initiera detaljplaner, en annan gång att överklaga dessa eller bygglov, men ofta handlar det om att föra en fastighetsägares ”försvarstal” i varför bygglov ska ges för viss åtgärd.  Mitt jobb tar mig runt i hela Sverige och  får då möjlighet att se så många spännande och intressanta projekt.

Vad brinner du för och vad drivs du av i ditt dagliga arbete?

Personligen är det viktigt för mig att respektera den personliga integriteten och rätten till privatlivet och skyddet för de mänskliga rättigheterna. Detta blir relevant vid detaljplanering och prövning av bygglov när man gör avvägningar av olika motstående intressen. Juridiken ska vara förutsägbar och rättssäker – man ska inte behöva pröva varje bygglovsansökan hela vägen upp till MÖD och få olika svar av respektive instans. Då finns för stora bedömningsutrymmen.

Vilka är dina fokusområden just nu och varför?

Fokus ligger nästan alltid på att följa rättspraxis då det nu händer så otroligt mycket inom mitt rättsområde, många inte helt entydiga vägledande avgöranden från MÖD i intressanta frågeställningar. Rättspraxis vägleder egentligen enbart vad avser domslut och motiveringar till domen har inte samma konsekvens men används ofta som stöd i snarlika ärenden vilket blir olyckligt. Samtidigt som ett bygglov nästan aldrig är det andra likt.  Men det är viktigt att förstå betydelsen av olika omständigheter i olika mål för att förstå varför domstolen kan göra olika bedömningar.

Vilka utmaningar har du stött på i ditt arbete och vilka är dina bästa tips till andra som arbetar med liknande utmaningar?

Här tycker jag att det är väldigt olyckligt att olika instanser kommer fram till så olika bedömningar i PBL-mål. Det visar på hur otroligt missvisande lagtexten är för den enskilde när det inte finns en rimlig möjlighet att förutse vad som gäller för en viss åtgärd på en viss fastighet utan att frågan prövas genom fyra olika instanser.  Det är helt klart inte rättssäkert och drabbar den enskilde hårt. Motivera dina beslut utförligt i varje delmoment så det tydligt framgår hur du tänkt.

Vad tror du de största utmaningarna blir i framtidens tillsynsärenden?

Den största utmaningen för bygglovshandläggare tror jag blir att förhålla sig till den omfattande rättspraxis som kommer från MÖD där nu fler och fler frågor avgörs som en bedömning eller en ”upplevelse av” den enskilda åtgärden. Inget annat fall är det andra likt och det blir då mycket svårt att veta hur mycket vägledning avgörandet ger. Samtidigt ändras PBL kontinuerligt och frågan blir hur hanterligt det blir beaktat olika bestämmelsers övergångsbestämmelser – vilken regel gäller när eller gäller den alltid?

Vad tror du deltagarna kommer att få mest nytta av under kursen?

Jag tror att det viktigaste är att få tid till reflektion över vad orden i lagen faktiskt säger och att bara därför att man gjort på ett visst sätt så behöver det inte vara just vad lagen säger. Att få gå ner på djupet hur ett ord kan få olika konsekvenser beroende på vad man lägger för värderingen i dessa ord. Att tillämpa lagen så som den var tänkt att användas, inte för annat. Det förutsätter att man läser lagtexten och funderar på nyanser, tar till sig rättspraxis och gör avvägningar där möjligheten till det finns och aldrig glömmer att även beakta den enskildes intressen i den intresseavvägning som ska göras.  Inte ofta man ser en tjänsteman hänvisa till att den enskildes intresse av åtgärden väger tyngre än det allmännas, vilket är konstigt - inte sant? En bra och kunnig handläggare använder lagtexten ofta. Och så hoppas jag att deltagarna efter kursen kommer att våga se möjligheter istället för hinder, lösningar istället för problem.

 

Diana Zetterberg Rogers 300x300


Namn: Diana Zetterberg Rogers
Titel: Advokat på LEXLAW Advokatbyrå AB
Kort om Diana: Hon grundade LEXLAW år 2006 och har sedan dess specialisera sig på frågor som berör byggande samt plan- och bygg- lagstiftning. Hon har tidigare arbetat som juridisk chef för Stockholms Stads bygglovsavdelning och har även haft förtroendet att sitta som politiker i olika politiska nämnder. Diana har lång erfarenhet från de processer som omger byggandet i förhållande till byggnadsnämnden och dess tjänstemannaorganisation och kan ge dig många praktiska exempel kring juridiken, planbestämmelser och senaste rättspraxis.

Läs mer om respektive kurs här:

Juridisk fördjupning av tillsynsärenden

Juridisk fördjupning av bygglovsprocessen