Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.

Den medicinska sekreteraren - mot en tydligare och mer framstående position inom administrationen

Christina Hermansson talar på Forum för medicinska sekreterare om framtidens medicinska sekreterarroll

Här finns vi

Kontakta oss

  • Vallgatan 14
  • 411 16 Göteborg
Google MapsApple MapsRejseplanen
  • Rådmansgatan 38
  • 113 57 Stockholm
Google MapsApple MapsRejseplanen

Den medicinska sekretarrollen genomgår en stor förändring. Ny teknik, nya sätt att samverka med andra funktioner och  nya organisationsformer inom sjukvården ger både möjligheter och utmaningar.

Christina Hermansson är en av talarna på konferensen Forum för medicinska sekreterare den 1-2 juni 2021. Hon har kallat sitt talarpass ”Förändringsarbete som driver utveckling är motkraften till stagnation”.
Vi frågade Christina vad som är hennes främsta fokus, hur hon jobbar för att utveckla rollen och hennes råd till medicinska sekreterare med tanke på den framtida utvecklingen.

 


Vilka är de viktigaste förändringsprojekten som ni arbetar med just nu?

- Just nu är det viktigaste arbetet det nya journalsystem SDV (Skånes digitala vårdsystem) som skall införas i Region Skåne samt taligenkänning.

 

Hur ser ert samarbete ut med övriga yrkeskategorier i utvecklingen av den medicinska sekreterarrollen?

- Samarbetet med andra yrkeskategorier är att titta över om det finns några administrativa arbetsuppgifter som de medicinska sekreterarna kan göra istället. Det har påbörjats en del RAK-projekt (RAK- Rätt använd kompetens) för översyn av vem som gör vad i vården.

 

Corona-pandemin har påskyndat teknikutvecklingen och digitaliseringen på många områden i samhället. Har det också påverkat utvecklingen av den medicinska sekreterarrollen hos er?

- Tyvärr så har det inte gjort det då vårt nya journalsystem har blivit försenat pga. av covid-19.

 

Hur tror du att den medicinska sekreterarrollen kommer att se ut om 5 år?

Jag tror att rollen kommer att se helt annorlunda ut med tanke på att journalskrivningen kommer att försvinna när vi går in i det nya journalsystemet. Vi kommer att få mer avancerade arbetsuppgifter, till exempel hantering av statistik, QlickView. Data manager som samlar in data som skall registreras i alla våra register. Diagnosregistrering.  Mycket mer datakunskap kommer att krävas. Ansvariga för 1177 vårdguiden, remisshantering, pulstavlor och rondarbete. Arkivlagar, lagar och regelverk. Jag tror att vi kommer att få en mycket tydligare och mer framstående roll inom administrationen.

 

Vad är ditt råd inför framtiden till den som är ny i rollen som medicinsk sekreterare?

- Mitt råd är att våga ta för sig och visa att vi är professionella inom vårt arbetsområde och har den kunskap och kompetens som behövs för framtidens hälso- och sjukvård.

 

Vad ser du främst fram emot på konferensen ”Forum för medicinska sekreterare”?

- Att få möta andra administratörer från olika regioner och höra vad man jobbar med, vilka utmaningar de står inför och hur man ser på framtiden.

Christina Hermansson

Namn: Christina Hermansson

Titel: Administrativt stöd/medicinsk sekreterare

Arbetsplats: Avdelningen för Hälso-och sjukvård, Region Skåne

Talarpass: Förändringsarbete som driver utveckling är motkraften till stagnation

 

Läs mer om konferensen och se hela programmet här!

Kontakta oss