Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Dagvatten

Pris: 9 500 SEK, 2 dagar

Nästkommande tillfälle:
Göteborg   27-28 maj 2021

Kursnr: 9632

Se alla tillfällen

Juridiken kring dagvatten och praktisk tillämpning

OBSERVERA att vårens kurstillfälle ges på distans. Du kommer att kunna interagera och ställa frågor till både kursledare och kursdeltagare under kursens gång.

Skräddarsydd kurs för dig som arbetar med fysisk planering eller inom en VA-organisation

Dagvattenhanteringen har fått allt större uppmärksamhet i samhällsplaneringen under senare år. Många gånger kan det upplevas som otydligt hur frågan ska hanteras, och vilken reglering som är möjlig och lämplig. Har du rätt processer och kunskap för att lösa planeringsfrågor och praktiska utmaningar? Arbetar du juridisk korrekt med frågeställningarna och vet du vem som har ansvar beroende på situation?

Oavsett om du arbetar med planering, utförande eller förvaltning blir dagvattenfrågan allt mer prioriterad. Du måste både navigera i ett snårigt juridiskt landskap och ha god praktisk kunskap.

Kursen tar därför ett helhetsgrepp kring dagvatten och riktar sig till dig som arbetar med fysisk planering eller inom en VA-organisation och vill förstärka din juridiska kompetens och samtidigt utveckla din praktiska kunskap. Teori förankras med exempel på hur andra agerat i olika frågor. Föreläsningar varvas med diskussion och gruppövningar och du får med dig både metoder och arbetssätt du kan applicera direkt i ditt arbete.

Vi går bland annat igenom:

 • Huvudmannaskap – olika parters skyldigheter och ansvar
 • Rättssäker planering för dagvatten
 • Tillämpning i enlighet med PBL och miljöbalken
 • Börja arbeta med dagvatten tidigt i planeringen
 • Beräkningsfrågor och nyckeltal

Kursledare:

Anders Rydberg


Anders-Rydberg

Anders har arbetat som konsult på WSP sedan 2005 och har en lång karriär inom vattenfrågor bakom sig. Han har bland annat arbetat med dagvattenfrågan inom både den fysiska planeringens olika skeden samt långsiktig och strategisk planering för VA-försörjning i hela kommuner.
Uppdragen har varit många och varierande. Några exempel är; mätning, analys och utvärdering av dagvattenanläggningars funktioner, frågeställningar om risker och konsekvenser vid skyfall samt miljökvalitetsnormer. Han har även fördjupat sig i VA-lagstiftningen och finansieringen av vattentjänsterna.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 9 500 exkl. moms

2 dagar 

 • 27-28 maj 2021:27/5 - 28/5 2021:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 23-24 september 2021:23/9 - 24/9 2021:

   Stockholm

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar