Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

NYHET
Cykelplanering

2 dagar Konferens i Stockholm

3-4 september 2019

Kan vi hjälpa dig?

 • Rådmansgatan 38
 • 113 57Stockholm
Google MapsApple MapsRejseplanenParkering

För en trafiksäker och tillgänglig cykelinfrastruktur

Den globala uppvärmningens effekter blir allt tydligare, vilket gör behovet av ett hållbart resande desto mer avgörande. Att få jordens invånare att avstå från fossildrivna färdmedel, samt att kunna erbjuda dem ett långsiktigt hållbart alternativ, hör till våra största utmaningar någonsin.

Du som arbetar med planering av cykeltrafik har därför en viktig roll att spela i utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

På årets genomförande av succékonferensen Cykelplanering får ta del av viktiga erfarenheter, konkreta arbetssätt samt verktygen du behöver för att lyckas i ditt arbete.

4,62 av 5 i helhetsbetyg förra året!

Plats:

Garnisionen Konferens Karlavägen 100

Varmt välkommen!

Kontakt

Om du har frågor om konferensen, vänligen kontakta.

Lär dig mer om:

 • Trafiksäker och flödeseffektiv cykelinfrastruktur
 • Högre prioritet i nya och befintliga gatumiljöer
 • Strategier för beteendepåverkan som får fler att välja cykeln
 • Trygga och effektiva överfarter och passager
 • Viktiga lärdomar från kommunerna som lyckats bäst

Dela sidan med dina vänner:
 • Programmet var gediget med många bra talare

  Tidigare deltagare

 • Konferensen kändes väldigt professionell och givande

  Tidigare deltagare

 • Genomgående väldigt hög klass på talarna

  Tidigare deltagare

Konferensen startar om

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder

Några av våra talare

8965

Så ger du cykeln plats i gaturummet – i tidig planering & i befintliga miljöer

Krister Isaksson, trafikstrateg & expert inom cykelplanering, Huddinge kommun ( foto Luca Mara Bicycling)

8966

Så inspirerar vi fler till att cykla vintertid

Per Westermark, trafikingenjör, Luleå kommun

8967

Workshop: Cykelöverfarter & -passager, planering för trafiksäkerhet & flödeskapacitet

Erik Stigell, trafikkonsult och forskare, Trivector

8968

Vägen mot hållbart resande – så skapas framtidens cykelinfrastruktur

Anna Wallroth, trafikingenjör, Linköpings kommun

8969

Syften & metoder vid mätning av cykling

Tom Petersen, kvalificerad utredare, Trafikanalys

8970

Vägen mot hållbart resande – så skapas framtidens cykelinfrastruktur

Jonas Sjölin, kontorschef stadsmiljökontoret, Linköpings kommun

Program

 • Registrering med kaffe & smörgås
 • Arrangören inleder konferensen
 • Så ger du cykeln plats i gaturummet – i tidig planering & i befintliga miljöer

  Hur får cykeln plats i kampen om stadens utrymme? Under detta pass får du ta del av konkreta tips för hur du framgångsrikt antar utmaningen att cykelanpassa staden. Lär dig hur du på bästa sätt inrymmer cykelinfrastruktur som möter såväl dagens som morgondagens krav och behov – i befintliga gatumiljöer och vid planering av nya.

  Krister Isaksson, trafikstrateg & expert inom cykelplanering, Huddinge kommun

  Till sina tidigare arbetslivserfarenheter kan Krister tillskrivas anställningar som cykelexpert vid såväl Sweco som Trafikkontoret i Stockholms stad, med flera.

 • Cykelsäkra cirkulationsplatser – utopi eller inte?

  När en vägkorsning omvandlas till cirkulationsplats höjs trafiksäkerheten för bilar och större motorfordon – men hur blir det egentligen för cyklisterna? Under detta pass delar och problematiserar Ary P. Silvano vanliga uppfattningar kring vad som utgör en trafiksäker utformning. Som deltagare får du ta del av, samt diskutera:

  • Befintlig forskning inom trafiksäkerhet för cyklister vid cirkulationsplatser
  • Trafikflöde, prioriteringsregler och annat som inverkar på cyklisternas utsatthet
  • God praxis från kontinenten: Observationer av olycksfrekvens utifrån cykelinfrastrukturen och dess utformning

  Ary P. Silvano, forskare inom trafiksäkerhet & trafiksystem, VTI

 • Lunch
 • Lärdomar från de många cykelöverfarternas stad

  • Implementering av nästan 100 cykelöverfarter – så gjorde vi
  • Kännedom, efterlevnad, olyckor och utformning
  • Ta del av våra viktigaste erfarenheter

  Jesper Nordlund, cykelsamordnare, Malmö stad

  Malin Melin, utredare inom trafikreglering, Malmö stad

 • Cykelöverfarter & cykelpassager - Workshop!

  Planering för trafiksäkerhet & flödeskapacitet

  Ett naturligt inslag i planeringen av en effektivare och framförallt mer trafiksäker cykelinfrastruktur är ambitionen att fysiskt sära på cykel- och biltrafiken. Dedikerade cykelvägar minskar risken för allvarliga olyckor och kan även öka tillgängligheten samt innebära minskade avstånd för cyklisterna.

  Det är dock sannolikt att du ställs inför en situation där bil-och cykelvägar ofrånkomligen måste korsas. Att planera för en maximalt trafiksäker cykelöverfart eller cykelpassage är en utmaning som kräver att du kan identifiera riskfaktorer samt vidta rätt åtgärder i planeringen. Under denna workshop får du kunskapen och metoderna du behöver för att lyckas.

  Vi går bland annat igenom:

  • De senaste forskningsrönen
  • Fördjupning inom aktuell lagstiftning och riktlinjer
  • Effektiva metoder för riskanalys och riskbedömning
  • Olika åtgärder för riskreducering och hur de påverkar trafikflödet
  • Hur du väljer rätt åtgärd utifrån analys av rådande förutsättningar
  • Praktiska övningsmoment utifrån verkliga case

  Som deltagare får du ta del av värdefulla råd, lärorika resonemang och givande diskussioner, tillsammans med dina branschkollegor. Du får även chansen att ställa de frågor du står inför i det egna arbetet.

  Workshopen leds av Erik Stigell, trafikkonsult & forskare, Trivector

  Erik har erfarenheter från såväl forskning som praktik inom samhällsplanering, hållbar utveckling samt trafikteknik. I rollen som trafikkonsult, med uppdrag mot organisationer av vikt för samhällsutvecklingen, verkar han för att främja tillämpningen av ny forskning och uppdaterad kunskap hos uppdragsgivarnas praktiska verksamheter, med målet att stärka deras bidrag till en positiv samhällsutveckling.

  Vi bryter för eftermiddagskaffe under workshopen

 • Konferensen avslutas
 • Mingel & nätverkande

  Passa på att runda av dagen genom att nätverka och utbyta erfarenheter med övriga deltagare. Lättare tilltugg samt 1 glas öl, vin eller alkoholfritt alternativ ingår.

 • Syften & metoder vid mätning av cykling

  • Därför bör du mäta cyklandet – så väljer du rätt metod beroende på situationen
  • Ny metod för flödesmätning som utarbetats på uppdrag av regeringen
  • Tips, råd och viktiga lärdomar

  Tom Petersen, kvalificerad utredare, Trafikanalys

 • Förmiddagskaffe
 • Framgångsrik beteendepåverkan!

  Så inspirerar vi fler till att cykla vintertid

  Att få fler personer att cykla är en nyckelfaktor i omställningen till ett hållbart resande. Men hur kan du påverka kommuninvånarnas beteenden och motivera dem till att förändra sina resvanor?

  Luleå kommun har på kort tid blivit ett lysande exempel på nytänkande hållbarhetsarbete och utsågs år 2018 till vinnare i Vinnovas innovationstävling Cykel Plus Minus. Genom flera lyckade projekt har de väckt ett stort engagemang för vintercykling, bland både vuxna och barn.

  Under detta pass får du som deltagare inspireras av framgångsfaktorerna och lärdomarna från projekten Vintertramparna och Aktiva skoltransporter. Du får även ta del av konkreta tips för hur du effektivt når ut till medborgarna i din kommun för att skapa och driva förändring.

  Per Westermark, trafikingenjör, Luleå kommun

 • Lunch
 • Vägen mot hållbart resande – så skapas framtidens cykelinfrastruktur

  • Cykelns roll i planeringen för morgondagens trygga, tillgängliga och sammanlänkade stad
  • Samordnad satsning för en effektiv, säker och flexibel parkeringslösning – så lyckades vi
  • Så undvek vi fallgroparna längs vägen

  Anna Wallroth, trafikingenjör, Linköpings kommun

  Jonas Sjölin, kontorschef stadsmiljökontoret, Linköpings kommun

 • Eftermiddagskaffe
 • Speciellt inbjudna!

  Så blev Uppsala Sveriges bästa cykelstad

  Att cykeln är speciellt populär bland Uppsalaborna är för många knappast någon överraskning. Det innebär dock ett stort ansvar för stadens trafikplanerare, som förväntas ligga i framkant vad gäller cykelfrämjande insatser. Nu får du som deltagare chansen att inspireras och ta del av värdefulla erfarenheter och lärdomar från kommunen som år 2018 utsågs till Årets cykelstad samt Världens bästa klimatstad av Cykelfrämjandet respektive Världsnaturfonden (WWF).

  • Projektet Sveriges bästa cykelstad: Så har vi lyckats – från start till mål
  • Vikten av effektiv samverkan – med rätt kompetenser
  • Framgångsfaktorer och fallgropar längs vägen

  Daniel Fritz, trafikplanerare, Uppsala kommun

  Ellinor Wik, trafikplanerare, Uppsala kommun

  Teresa Uggla Kerrou, projektledare, Uppsala kommun

 • Konferensen avslutas
Visa mer

Ska du delta?

I samarbete med

Priser

Alla priser är exkl. moms

2019-06-15 och 2019-08-16
7.780
SEK
2019-08-17
8.780
SEK