Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
Ok
 

NYHET
Certifierad pannoperatör, kategori 1

Pris: 12 500 SEK, 3 dagar

Nästkommande tillfälle:
Göteborg   12-14 december 2018

Kursnr: 9300

Se alla tillfällen

En nyhet med den av Arbetsmiljöverket nya utgivna föreskriften AFS 2017:3 “Användning och kontroll av trycksatta anordningar” är att myndigheten infört ett nytt krav på certifiering av pannoperatörer.Certifieringen innebär att man hos ett för uppgiften ackrediterat certifieringsorgan skall skriva ett skriftligt prov och visa att man har nödvändig teoretisk kunskap.Många operatörer kommer behöva kompletterande utbildning för att kunna klara av detta kunskapstest.Denna kurs syftar till att ge kunskapen att klara av certifieringsprovet under slutet av tredje dagen vilken ger en personcertifiering av kategori 1. Med kategori 1 certifikat har operatören rätt att övervaka alla typer av pannor (kategori 1, 2,3 och 4).

Deltagare

Kursen är för dig som har till arbetsuppgift att övervaka pannor i kategori 1 enligt AFS 2017:3 och vill få kunskapen att klara certifieringsprov enligt kraven i AFS 2017:3 och därmed bli certifierad och verka som pannoperatör för alla typer av pannor i Sverige (kategori 1,2,3,4).

Förkunskaper

Du bör ha viss erfarenhet av drift av pannor och hur olika typer av pannanläggningar är uppbyggda.

Syfte

Kursen tar upp de kunskapsbitar som Arbetsmiljöverket nämner i bilaga 2 avsnitt ”3 Färdigheter och Kunskap” för att ge en bra grund till kommande personcertifiering. När du examinerat kunskapen efter denna kurs, har du möjlighet att verka som pannoperatör för alla typer av pannor i Sverige där detta krav på personcertifiering införts (kategori 1, 2 3 och 4).

Innehåll

Kursen tar upp alla de kunskapsområden som nämns för en kategori 1 operatör i AFS 2017:3.

 • Kunskaper om kraven för pannor i föreskriften
 • Grundkunskap kring termodynamik, fasomvandling och överhettning
 • Känna till enheter på tryck, temperatur, densitet, flöde etc. så att inga tolkningsmisstag vid avläsning av processparametrar skall kunna ske
 • Grundkunskap i olika pannanläggningars uppbyggnad
 • Risker vid drift av olika pannor, inkl start och stopp.
 • Vilka typer av säkerhetsutrustningar kan finnas och vad har de för uppgift
 • Hur skall en operatör hantera en nödsituation?
 • Vilka krav finns för olika former av övervakning
 • Vad skiljer olika typer av larm från varandra och hur skall de hnateras?
 • Hur fungerar en pannas styr- och reglersystem?
 • Vilka olika risker finns med de eldningsformer som kan förekomma
 • Vad är speciellt med en panna där restvärme kan ackumuleras i farlig mängd efter tripp?

Svante kontakt

Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 12 500 exkl. moms

3 dagar 

 •  Göteborg

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?