Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Centralgasanläggningar för medicinska gaser - grundutbildning

Pris: 16 600 SEK, 4 dagar

Nästkommande tillfälle:
Göteborg   15-18 mars 2021

Kursnr: 6141

Se alla tillfällen

För dig som arbetar med centralgasanläggning på sjukhus. Lär dig om uppbyggnad och funktion för att sköta drift och tillsyn av sjukhusets system! Med kursen blir du godkänd som ansvarig för medicinska gasanläggningar inom sjukvården eller som leverantör av olika tjänster inom området.

Grundutbildningen ger en allmän introduktion till gasanläggningar i allmänhet, medicinska gasanläggningar i synnerhet och en första inblick i hur en riskanalys av medicinska gasanläggningar kan gå till.
Kursen är också kompletterad med nya avsnitt om dimensionering, riskbedömning och övervakningsteknik.


Teknologisk Institut är validerade/godkända av KIWA för de utbildningar som ligger till grund för certifieringen inom området för medicinska gasanläggningar.

Deltagare

Gasföreståndare, maskinchefer, driftingenjörer, medicintekniker och övrig teknisk personal inom sjukhuset. Kursen är även lämplig för konsulter och entreprenörer.

Förkunskaper

Inga direkta. Allmän teknisk kunskap.

Syfte

Utbildningen ger deltagarna kunskaper om utförande, drift, skötsel och kontroll av centralgasanläggning för medicinska gaser.

Innehåll

Kursen utgår från de harmoniserade standarderna SS-EN ISO 7396-1 och SS-EN ISO 14971, och gör jämförelser med riktlinjerna i SIS Handbok 370.
Vid behov kan dessa köpas på www.sisforlag.se

 • Medicinska gaser - gasblandningar, anestesigasmiljö, standards mm
 • Systemuppbyggnad
 • Ansvar/Besiktning- anvarsfördelning, besiktningskrav
 • Status och tillämpning samt jämförelser mellan standarderna SS-EN ISO 7396-1 och SS-EN ISO 14971 och SIS Handbok 370.
 • Studiebesök på sjukhus. Styrkor och svagheter.
 • Gasinstallationer - utförande och funktion
 • Dimensionering
 • Beräkning av disponibel gasmängd
 • Kompressoranläggningar
 • Genomgång av centralgasanläggning på sjukhus
 • Årlig driftkontroll
 • Arbetsmiljöverkets bestämmelser, tryckkärl
 • Riskanalys av medicinsk gasanläggning
 • Övervakningsteknik
 • Socialstyrelsens roll. Kvalitets/ansvarsfrågor, säkerhet, läkemedelsstandard
 • Utbildningen avslutas med ett skriftligt prov. Godkänt resultat leder till ett kompetensbevis som efterfrågas av anläggningsägarna.

Genomgången grundutbildning med godkänt provresultat är ett branschkrav för dig som skall vara ansvarig för medicinska gasanläggningar inom sjukvård, etc. Samma krav ställs på leverantörer av olika tjänster inom området.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 16 600 exkl. moms

4 dagar 

 • 15-18 mars 2021:15/3 - 18/3 2021:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 4-7 maj 2021:04/5 - 07/5 2021:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 4-7 oktober 2021:04/10 - 07/10 2021:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 23-26 november 2021:23/11 - 26/11 2021:

   Lund

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar