Utbildningar

 

Centralgasanläggningar för medicinska gaser - fortsättningsutbildning (certifieringsutbildning)

Pris: 19 800 SEK, 4 dagar

Nästkommande tillfällen:
Stockholm   14-17 maj 2018

Kursnr: 6142

Se alla tillfällen

Säkerhetsbesiktning av medicinska gasanläggningar skall utföras innan anläggningen tas i bruk första gången samt efter väsentlig reparation eller ändring. Besiktningen skall utföras av person som uppfyller Arbetsmiljöverkets krav och Socialstyrelsens / Läkemedelsverkets rekommendationer.

Utbildningen är inriktad mot teknisk kontroll och besiktning av centralgasanläggningar.

Godkänt slutprov från kursen och dokumenterad erfarenhet av gasanläggningar ligger till grund för att bli certifierad besiktningsman. Certifieringen utförs av KIWA Sverige AB.

Deltagare

Besiktningsmän, kontrollanter, konsulter och tekniskt ansvariga inom sjukhus.

Förkunskaper

Teknologisk Instituts utbildning Centralgasanläggningar för medicinska gaser - grundutbildning (6141).

Syfte

Utbildningen ger deltagarna kunskaper i att utföra säkerhetsbesiktning i enlighet med SIS Handbok 370.

Innehåll

- Medicinska gaser - gasblandningar, anestesigasmiljö, standards
- Kvalitet och säkerhet
- Status och tillämpning av SIS Handbok 370
- Ansvarsfördelning
- Produktkrav, material för komponenter
- Rörledningar, gasuttag, larmsystem
- Rörsystem - utförande, dimensionering
- Entreprenad- och säkerhetsbesiktning
- Besiktning i praktiken; besiktningsövning på sjukhus
- Revision av rutiner och arbetssätt vid skötsel och underhåll
- Sammanfattning och diskussion
- Skriftligt prov

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 19 800 Exkl. moms

4 dagar 

  • 14-17 maj 2018:14/5 - 17/5 2018:

     Stockholm

    Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade kurser