Utbildningar

 

Byggteknik med inriktning mot förvaltningsfrågor

3 dagar kurser - SEK 14 000

Nästkommande tillfällen:
Stockholm   21-23 november 2017

Se alla tillfällen
Kursnr 4456

Kursen ger deltagarna en bred kunskap i byggteknik med inriktning mot förvaltningsfrågor. Vi tar upp grundläggande samband för en god innemiljö med inriktning mot samverkan mellan byggnad och installationer t ex buller, fuktsäkerhet, termisk komfort, ljus etc. 
Vi studerar kraven i regelverk som BBR, AFS, MB etc och reflekterar över vad dessa innebär.

Kursen tar vidare upp byggteknik både utvändigt som grundläggning, markarbeten samt tillgänglighet och invändigt som grundkonstruktioner, fuktsäkerhet, ytterväggar, innerväggar, pelare, bjälklag, våtrum, golvvärme, fönster och takkonstruktioner.

Deltagare

Fastighetsförvaltare, fastighetsingenjörer, fastighetstekniker, elektriker, konstruktörer och underhållspersonal med flera med behov av kunskaper i byggteknik.

Förkunskaper

Praktisk erfarenhet av fastighetsförvaltning.

Syfte

Syftet med kursen är att ge deltagarna en bred kunskap i byggteknik med inriktning mot förvaltningsfrågor.

Innehåll

Grundläggande funktionskrav på en byggnad
- Grundläggande samband för en god innemiljö med inriktning mot samverkan mellan byggnad och installationer
- Kravens utformning i regelverk, BBR, AFS, MB etc. Avslutas med grupparbete
- Avfallshantering i byggnad, farligt avfall

 Byggnad utvändigt
- Övergripande om tillgänglighet till byggnad och tomters utformning
- Grundläggning och markarbeten

Byggnad invändigt
- Grundkonstruktioner
- Ytterväggar och innerväggar. Grupparbete
- Pelare, balkar och bjälklag - lastupptagning
- Golvvärme
- Våtrum
- Fönster, Grupparbete
- Takkonstruktioner
- Inredning

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 14 000 Exkl. moms

3 dagar 

 • 21-23 november 2017:21/11 - 23/11 2017:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 22-24 maj 2018:22/5 - 24/5 2018:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 21-23 november 2018:21/11 - 23/11 2018:

   Stockholm

  Platser kvar

Av- och ombokningsreglerna

För mer information om vår av- och ombokningsreglerna läs mer här

Kan vi hjälpa dig?