Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Byggprocessen - översiktskurs

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 8393

Denna kurs ger dig en överblick när det gäller aktörer och byggprocessens olika skeden. Du får också kunskap om upphandlingsformer som vi stöter på vid konsult- och entreprenadupphandlingar samt arbetsprocessens olika delar inom byggprojekten. I kursen går vi också igenom aktuella regelverk, gällande standarder m.m.Det här är en övergripande och förhoppningsvis intresseskapande utbildning - med ett kursinnehåll som ger den första nyckeln till hur byggbranschen ser ut och fungerar!

Deltagare

Kursen riktar sig till dig som är ny eller nyligen introducerad i byggbranschen. Men också till dig som jobbar med ekonomi, försäljning eller administrativa arbeten i branscher nära byggbranschen.
Den riktar sig alltså till alla som behöver en introduktion till byggbranschens arbetsprocess, ord och bestämmelser.

Förkunskaper

Inga större krav på förkunskaper.

Syfte

Kursen vill ge dig en överblick över hur byggprocessen fungerar, vilka aktörer som finns och vilka skeden man jobbar med. Vidare hur inbördes ansvar och befogenheter beskrivs och regleras i avtal och branschöverenskommelser. Du ska även ha fått en bild av vilka myndighetskrav som styr byggbranschen. Beteckningar och förkortningar ska ha fått sin rätta innebörd.

Innehåll

Vi vill ge en så bred bild som möjligt av byggprocessen, och prioriterar överblick och att förklara byggbranschens ord, aktörer och skeden.

  • Vilka skeden går ett byggprojekt igenom, och vad sker i respektive skede?
  • Vilka är aktörerna, vilka sidoaktörer har de till sin hjälp, och vilken roll spelar de?
  • Hur upprättas avtal mellan aktörerna, hur går upphandlingen till och vilka branschregler används?
  • Hur styr samhällskraven byggandet och genom vilka lagar och förordningar?
  • Hur agerar de olika aktörerna under själva byggskedet, och vilka avtals- och samhällskrav behöver hanteras?
  • Vad sker mot avslutningen av ett byggprojekt - med provning, besiktning och överlämning till driftorganisationen?
  • Summering av alla ord, beteckningar och begrepp som presenterats under dagen.
Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?