Byggarbetsmiljösamordnare

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
Ok

Information om BAS-utbildningens olika steg.

Här finns vi
Johan  Ottosson

Kontakta oss

  • Vallgatan 14
  • 411 16 Göteborg
Google MapsApple MapsRejseplanen
  • Rådmansgatan 38
  • 113 57 Stockholm
Google MapsApple MapsRejseplanen

- nya regler ger ökat ansvar och ställer större krav på utbildning.
Utbildningsbevis krävs från 1 jan 2011.

Utökat byggherreansvar
Den 1 januari 2009 började ändringar att gälla i arbetsmiljölagen och i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete,
Nya AFS 1999:3 (2008:16). De nya reglerna handlar om planering och samordning under hela byggprocessen, från planering och projektering till utförandet av byggnadsarbetet.
Några av nyheterna i lagen och föreskriften är att byggherren måste utse BAS-P och BAS-U.
Byggarbetsmiljösamordnaren behöver, förutom relevant kompetens och erfarenhet från byggnads- och anläggningsarbete, vara väl insatt i lagstiftning och bestämmelser rörande arbetsmiljö. Dessutom måste han/hon genomgå utbildning i nya BAS.

BAS-P (Planering och projektering)
- Byggherren skall alltid utse lämplig byggarbetsmiljösamordnare, BAS, för planering och projektering, BAS-P. Ansvaret omfattar allt som sker före etablering av arbetsplatsen samt arbetsmiljöfrågor i bruksskedet.

BAS-U (Utförandet av arbetet)
- Byggherren skall alltid utse en lämplig BAS för utförandet av arbetet, BAS-U.
BAS-U:s ansvar under byggskedet omfattar mer än det tidigare samordningsansvaret.
BAS-U skall nu även samordna kontrollen av att entreprenörerna följer
aktuella regler och aktuell arbetsmiljöplan.
- Byggherren kan också utse sig själv, men måste alltid göra ett aktivt val.
Ovanstående gäller även arbete i egen regi. De svenska bestämmelserna har nu anpassats till EUs regler och från och med årsskiftet måste alla beställare, planerare och utförare av bygg- och anläggningsprojekt ha utbildningsbevis enligt Nya AFS 2008:16.
Efter avslutad grundkurs genomförs ett enklare kursprov. Godkänt kursprov verifierar kunskap om nya ansvarssystemet samt grundläggande kunskap om några arbetsmiljöregler.
I forstättningskurserna breddas och fördjupas kunskaperna om olika arbetsmiljöregler samt hur dessa kan uppfyllas i byggprocessen. 

För att på bästa sätt tillgodose de olika behov av utbildning som finns hos branschens olika aktörer har vi valt att erbjuda olika utbildningsalternativ anpassade till olika typer av projekt. Våra utbildningar är praktiskt orienterade med många övningsexempel.

bild till BAS utbildning
Fortsättningskurser – fördjupning samt förberedelser inför ev. certifiering

Efter grundkursen, BAS (8353), kan du själv avgöra behov och inriktning på fortsättningskurser.
När du beslutat hur du vill gå vidare kommer du att få läsanvisningar och inledande övningsfrågor att besvara före fortsättningskursens start.
Efter fortsättningskursen och genomfört prov kan du, om så önskas, ansöka om frivillig certifiering hos certifieringsorgan.
Bild till BAS utbildning

Certifiering
Certifieringsorganen och branschorganisationerna har i samråd med Arbetsmiljöverket utvecklat en kravspecifikation för certifiering av Byggmiljösamordnare. Certifiering sker för BAS-P och BAS-U inom normal och kvalificerad nivå. Utifrån kravspecifikationen tillhandahåller Teknologisk Institut kurser som tillgodoser det som fastställts i kravdokumentet. Utöver kurser krävs, för att uppfylla kompetenskraven för certifiering, erfarenhet och grundutbildning. För att verifiera kunskap om arbetsmiljöregler och om uppgifter för BAS-P och BAS-U, måste ett av certifieringsorganen godkänt prov avläggas med godkänt resultat. Detta prov ingår i våra fortsättningskurser. Men självklart kan du välja att gå fördjupningskursen utan att skriva certifieringsorganens prov. Certifieringsproven omfattar en gemensam allmän del för BAS P och BAS U samt en specifik del för BAS P respektive BAS U. All kurslitteratur får användas på proven.
Kurs på hemmaplan
Teknologisk Institut kan skräddarsy kursen för dig! Olika längd, olika fokus, egna projekt som övningscase, med eller utan prov – allt är möjligt!
Kontakta oss för offert!

Läs mer om kursen:
BAS - 2 dagar

Fortsättningskurs:
BAS-P
BAS-U