Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Byggarbetsmiljösamordnare - översiktskurs

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 8389

Byggarbetsmiljösamordnare för projektering (BAS-P) och utförande (BAS-U) av bygg- och anläggningsarbeten är lagstadgade funktioner och det är byggherren som i grunden ansvarar för detta.

Bakgrunden till bestämmelserna om byggarbetssamordnarna finns i EU:s byggplatsdirektiv och reglerna är införlivade i vår Arbetsmiljölag och i föreskrifter om bygg- och anläggningsarbete från Arbetsmiljöverket. Sköts inte BAS-verksamheten enligt bestämmelserna riskeras sanktionsavgifter. Om det händer en olycka kan arbetsmiljöbrott prövas i domstol. Ansvariga personer kan riskera ett fängelsestraff och inblandade bolag kan också straffas med företagsbot.

De som utses till Byggarbetsmiljösamordnare ska vara lämpliga för uppgiften. Byggarbetsmiljösamordnarna har rättigheter och skyldigheter att agera för en säker och ändamålsenlig arbetsmiljö som uppfyller alla de krav som ställs från olika myndigheter och andra krav som avtalats. Utbildningen ger en översikt och lämpar sig för alla som ska utse, lämna uppgift till eller på annat sätt ska förhålla sig till Byggarbetsmiljösamordnarna. Kursen är inte tänkt för personer som ska verka som BAS.

Deltagare

Byggherrar, projektledare och funktioner som ska förhålla sig till Byggarbetsmiljösamordnare.

Beställare finns i fastighetsbranschen men också inom transportsektorn för t ex
vägar och broar. Beställare finns även inom samhällsbyggnad, kraftanläggningar, bassänger, sjukvård, kyrkogårdar, parker. Bygg- och anläggningsarbete förekommer i de flesta sektorer i näringslivet.

Entreprenörsföretag som ska förhålla sig till Byggarbetsmiljösamordnaren
i sina entreprenader. Projektledare och arbetsledare för Grund, Stomme, VVS, El, Plåt, Glas, Måleri…,

Samordningsansvariga vid fasta driftsställen.

Byggledare, projektörer och konsulter som vill ha en orientering om regelverket och rollerna
kring byggarbetsmiljösamordnaren.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Syfte

 • Få överblick kring olika ansvar rörande arbetsmiljön och de särskilda ansvaren som gäller för vid bygg- och anläggningsarbete i olika sammanhang.
 • Få kunskap om hur avtal klargör ansvar för arbetsuppgifter.
 • Få kunskap om kraven för olika roller kring Byggarbetsmiljösamordnaren såväl vid planering och projektering ( BAS-P) samt vid utförande av entreprenader (BAS-U).
 • Förstå hur ansvar kan prövas i domstol vid olyckor eller brister i arbetsmiljöarbetet.

Innehåll

 • Kort bakgrund till Byggarbetsmiljösamordnare genom EU:s byggplatsdirektiv.
 • Arbetsmiljölagstiftningen struktur. Lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter.
 • Överblick Arbetsmiljöansvar och ansvarsfrågor för Byggherren.
 • Byggherrens ansvar i hela byggprocessen.
 • Bygg o anläggningsarbeten på fasta driftställen med annan näringsverksamhet.
 • BAS-P o BAS-U. Ansvar och arbetsuppgifter.
 • Avtal som klargör arbetsuppgifter och ansvar för arbetsmiljön i bygg- o anläggningsprojekt. Exempel på texter i administrativa föreskrifter och kontrakt.
 • Tillsyn från Arbetsmiljöverket.
 • Sanktionsavgifter vid brister i bygg- och anläggningsarbete.
 • Olyckor. Prövning av arbetsmiljöbrott.
 • Exempel på domslut.
Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar