Utbildningar

 

Boverkets Byggregler, BBR

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 4125

Teknologisk Institut erbjuder en kurs i BBR - Boverkets byggregler i aktuell utgåva. I kursen går vi igenom samtliga avsnitt av BBR för att ge en grundläggande kunskap och förståelse kring byggreglerna.

Deltagare

Projektörer, projekteringsledare, arkitekter och kontrollansvariga.

Förkunskaper

Erfarenhet från byggbranschen som byggherre/beställare, fastighetsförvaltare, projektör, entreprenör eller kontrollant.

Syfte

Teknologisk Institut erbjuder en utbildning som syftar till att ge grundläggande kunskaper kring Boverkets byggregler samt övergripande krav i aktuell EKS – konstruktionsregler. Centralt är att förstå hur reglerna berör nybyggnad respektive ändring av byggnad samt hur byggherren kan visa att relevanta regler är uppfyllda.

Innehåll

 • Inledning
 • Allmänna regler för byggande
 • Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen
 • Bärförmåga, stadga och beständighet (numera EKS avdelning A)
 • Brandskydd
 • Hygien, hälsa och miljö
 • Bullerskydd
 • Säkerhet vid användning
 • Energihushållning
Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK -1 exkl. moms

1 dagar 

  Av- och ombokningsregler

  För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

  Kan vi hjälpa dig?

  Relaterade kurser