Bipolär sjukdom 2020, Ullakarin Nyberg intervju - Att möta den som inte orkar leva

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.

Att möta den som inte orkar leva

Ullakarin Nyberg föreläser om att bemöta patienter med tankar på suicid och bemötande inom vården

Här finns vi
Lena  Mårtensson

Kontakta oss

  • Vallgatan 14
  • 411 16 Göteborg
Google MapsApple MapsRejseplanen
  • Rådmansgatan 38
  • 113 57 Stockholm
Google MapsApple MapsRejseplanen

En av våra talare är Ullakarin Nyberg. Hon föreläser om suicid, och hur man som sjukvårdspersonal kan bemöta en patient som har tankar på att ta sitt liv.

Här svarar Ullakarin på våra frågor inför konferensen Bipolär sjukdom:

 

Du är en av landets främsta experter inom ämnet suicid. Kan du beskriva hur vägen dit har sett ut?

Jag arbetade länge inom onkologi och blev tidigt intresserad av vad som händer med människor som närmar sig döden. Jag blev också varse hur viktigt det är att fokusera på det som gör livet värt att leva så länge livet pågår, inte enbart prata om sjukdomens konsekvenser. Därifrån var steget inte så långt till att börja arbeta med självmord. När jag möter människor som överväger att ta sitt liv eller som har mist någon genom suicid gör jag störst nytta om jag försöker hjälpa den som är drabbad att hitta balans mellan liv och död. Livet pågår till den dag man är död och det går så gott som alltid att förstärka det som stärker motståndskraften att hantera livets svårigheter.


Vilka är de mest kritiska faktorerna för suicid?
Suicid är konsekvensen av att en människa förlorar orken att leva. Varje självmord är unikt, men de viktigaste riskfaktorerna är psykisk sjukdom och att tidigare ha utfört ett suicidförsök.


Vad är viktigt att tänka på när man möter en person med bipolär depression?
Bipolär depression kan vara en högrisksituation för suicidala handlingar, särskilt om personen har gjort suicidförsök tidigare i livet. Det är viktigt att fråga om tankar på döden och självmord på ett sätt som signalerar intresse och engagemang. Personens berättelse är utgångspunkten och man bör göra allt som går för att underlätta den. Ett förslag på hur man kan fråga är: "I den här situationen är det vanligt att tänka på självmord som en utväg, är det så för dig? Berätta."


Hur kan personalen inom vården bli bättre på att fånga upp människor som mår så pass dåligt att de funderar på att ta sitt liv?
Genom att betrakta patienten som expert på sig och sitt liv och utgå från att vi kan samarbeta med målet att hen ska hitta alternativ till att skada sig själv nästa gång det känns svårt kan man skapa det förtroende som behövs för att upptäcka vem som är i riskzonen för suicid. Ingen har röntgenblick, all information som ligger till grund för en bedömning av suicidrisk måste komma från patient och närstående, där patientens handlingar också ska vägas in. Genom att efterfråga vad som har hjälpt personen att orka fram till idag kan man förstärka det som skyddar.

Vad kommer deltagarna att få med sig från ditt talarpass?
Jag ger konkreta råd om hur man kan arbeta i mötet med den som inte orkar leva. Vad kan man säga? Hur kan man skapa en förtroendefull allians? Hur kan man samarbeta med andra? Hur bedömer man suicidrisk? Vad händer med mig i mötet?

Vi tackar Ullakarin Nyberg för svaren, och hälsar välkommen till årets konferens: Bipolär sjukdom 2020, den 24-25 november

Ullakarin Nyberg, öreläsare Bipolär sjukdom, suicid, 2020

Ullakarin Nyberg
Norra Stockholms Psykiatri