Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

BIM för nya och befintliga byggnader

Pris: 10 000 SEK, 2 dagar

För information om genomförande vänligen kontakta oss på telefon 031-350 55 00.

Kursnr: 4447

BIM är en förkortning av ”Building Information Model” eller ”ByggnadsInformationsModell” på svenska. Vid en första anblick kan BIM tyckas vara en ny typ av teknik för att projektera byggnader i tre-dimensionella CAD-modeller. BIM får dock en mycket stor påverkan även för ett fastighetsföretag, eftersom det innebär ett paradigmskifte för informationshantering i bygg- och förvaltningsprocesserna.För att verkligen dra fördel av all den information som skapas med BIM-verktyg behöver du en utarbetad strategi för hur informationen ska förvaltas under ett byggnadsverks hela livscykel. Som fastighetsägare måste du även i rollen som byggherre, kunna ställa rätt krav på informationsleveranser så att det stämmer med de strukturer och informationsnivåer som fastighetssystemen har.BIM innebär att du tvingas tänka igenom dina processer, eftersom det är verksamhetens informationsbehov som ska tillgodoses. Du måste även säkerställa att du har rätt organisation för att vidmakthålla en god informationskvalitet.
Under kursen lär vi ut nya strategiska grepp för en framtida kvalitetssäkrad informationshantering” 5 steg mot BIM” vilket underlättar för en ”byggherrestyrd byggprocess”.

Deltagare

Byggherrar, entreprenörer, konsulter, projektledare, arkitekter och andra som vill förstå hur BIM förändrar informationshanteringen i bygg- och förvaltningsprocesserna.

Förkunskaper

Inga särskilda krav.

Syfte

 • Att ge grundläggande kunskaper och förmedla erfarenheter av BIM för fastighetsägare
 • Byggherrar att komma igång med att ställa rätt BIM-krav på projekt.
 • Förvaltare, att kunna ta emot och utnyttja förvaltningsinformation (relationshandlingar)
 • Entreprenörer, för att förstå beställarnas krav på förvaltningsinformation
 • Projektledare, konsulter, UE och andra att kunna leverera förvaltningsinformation

Innehåll

 • Vad är BIM?
 • Ett byggnadsverks livscykel, från projekt till förvaltning
 • Förvaltningsprocesser som kräver geometrisk information
 • Informationsstrukturer, BSAB-systemet och Aff
 • Strukturerad kravhantering
 • Krav på informationsleveranser från projekt (BIM-manual)
 • Ritningsarkivet idag och i framtiden
 • BIM-strategi för ett befintligt fastighetsbestånd
 • Informationsägare och informationskvalitet
 • Informationssystem, integrationer
Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?