Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Betongreparationer

Pris: 10 900 SEK, 2 dagar

Nästkommande tillfälle:
Göteborg   22-23 november 2021

Kursnr: 4253

Se alla tillfällen

Reparera rätt i rätt tid! Nya metoder och material för betongreparationer utvecklas kontinuerligt och vår utbildning Betongreparationer hjälper Dig att hitta rätt i djungeln av material och metoder som finns tillgängliga.Mycket pengar kan sparas genom att reparera i rätt tid, rätt omfattning och med rätt material. En reparation utförd på fel sätt, i fel tid eller med fel material kan kosta stora belopp.

Första steget i en reparationsprocess är tillståndsbedömningen vilket innebär att man tar reda på vilken eller vilka av nedbrytningsmekanismerna som orsakat skadan och i vilken omfattning konstruktionen är skadad.
Därefter kan borttagning av skadad betong ske och välja rätt reparationsmetod.
Här bör även konstruktören involveras som ska ta ansvar för bärigheten.
Till varje reparationsmetod ska rätt material väljas och kvalitetssäkras.
Provning och kontroll av material, utförande och färdig konstruktion är centralt i kvalitetssäkringen.

Deltagare

Fastighets- och anläggningsförvaltare av betongkonstruktioner, entreprenörer, reparationsentreprenörer, konsulter och materialleverantörer.

Förkunskaper

Erfarenhet från branschen.

Syfte

Mycket pengar kan sparas genom att reparera i rätt tid, rätt omfattning och med rätt material. En reparation utförd på fel sätt, i fel tid eller med fel material kan kosta stora belopp.

Innehåll

Skademekanismer
- Karbonatisering
- Klorider
- Sulfatangrepp
- Alkali/kiselsyra reaktioner
- Frostskador
- Urlakning
- Mekaniska skador
- Överbelastningsskador

Betongundersökningar - Provtagning och analys
Möjliga metoder och dess användningsområden
- Okulär besiktning
- Karbonatiseringsprov
- Kloridprov.
- Analys av borrkärna
- Hållfasthetsprovning
- Tunnslipsanalys.
- Elektrisk potential mätning
- Ultraljudsmätning
- Provbelastning

Tillståndsbedömning
- Skador, dess utbredning och omfattning.
- Nedbrytningsprocessernas hastighet
- Livslängdbedömningar
- Hållfasthetsbedömningar över tiden
- Bedömning av reparationsbehov och reparationsmöjligheter.
- Andra åtgärder som förlänger livslängden.
- Konstruktörens syn på reparationsmetoden.

Borttagning av skadad betong. Olika metoder. Val av metod
- Högtryckstvättning
- Sandblästring
- Vattenblästring
- Mekanisk bilning
- Vattenbilning

Produkter och system för betongreparationer
- Förstärkningsmetoder
- Injektering
- Manuell lagning
- Form sättning och gjutning
- Betongsprutning
- Injekteringsbetong
- Kloridutdrivning
- Katodiskt skydd
- Inhibitorer

Utförande
Planering och beskrivning. Kontroller före, under och efter utförande av material, utrustning och arbete.

Kontroll och provning av material och färdig konstruktion
- Tryckhållfasthet
- Vidhäftning mot underlaget
- Frostbeständighet
- Permeabilitet

Övrig
- Beställar- och myndighetskrav
- Standarder
- Översikt och tillämpning.
- Koppling till kontrakt, beskrivning samt provning och kontroll

Konstruktionsregler/dimensioneringsregler
- EKS och Eurocodes

Material
SS - EN 206 Betong
SS-EN 137003:2008
Användning av EN 206 i Sverige
SS 13 70 10-1
Täckande betongskikt - SS 212540 Armering Tekniska leveransbestämmelser
Ett antal produkt- och provningsstandarder

Utförande krav SS-EN 13 670:2009 Utförande av betongkonstruktioner SS 137006

Praktikfall

Kursens första del ger Dig goda kunskaper om skademekanismer samt hur Du planerar och utvärderar en tillståndsbedömning.
I andra delen av kursen redovisas de material och metoder som finns tillgängliga idag och Du lär Dig att välja rätt reparationsmetod och material.
I tredje delen planeras en reparation och praktikfall presenteras.
Krav från myndigheter och i standarder, utförandebeskrivning
Kontrollplan; material, utrustning, personal, arbete, färdig konstruktion - Exempel.

Övrigt

Nyttiga länkar:
Boverket
Betong
Fabriksbetong
Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 10 900 exkl. moms

2 dagar 

  • 22-23 november 2021:22/11 - 23/11 2021:

     Göteborg

    Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar