Utbildningar

 

Belysning - grunder och LED

Pris: 1 SEK, 1 dag

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 4151

En belysningsinstallation skall vara energieffektiv utan att ge avkall på belysningskvaliteten i de verksamheter som belysningen skall betjäna. En modern belysningsanläggning har låga driftkostnader, ger bra belysningsförhållande till en in attraktiv investeringskalkyl.Själva syftet med belysningen och de funktionella kraven är grundläggande. De tekniska lösningarna är i stark utveckling främst inom LED och styrteknik.Vi har många alternativa lösningar att tillgå, drivet av energieffektivisering utan avkall eller med ökade krav på belysningskvalitet i verksamheten. De tekniska lösningarna fokuserar på effekt, drifttider och rätt belysningsegenskaper.

Deltagare

Alla som kommer i kontakt med belysningsplanering och val av tekniska lösningar t ex installatörer, elprojektörer, fastighetsförvaltare, arkitekter, arbetsmiljöingenjörer, underhållsansvariga.

Förkunskaper

Kursen har inga speciella förkunskapskrav.

Syfte

Modern belysning skall uppfylla krav på såväl synergonomi, ekonomi som energieffektivitet. Därtill skall den vara trivsam och rumsgestaltande.
Denna kurs tar främst upp de tekniska aspekterna på de olika komponenterna i belysningsanläggningen.

Kursen ger dig baskunskaper för att förstå hur belysningen fungerar och belysningskällornas egenskaper och prestanda.

LED och modern styrning är ett viktigt inslag i kursen. I dag gäller det inte bara att hålla nere den installerade effekten utan även att anpassa belysningen till behoven i tid och rum. Styrning av belysningen får allt större betydelse.

Fokus ligger på interiör belysning i kontor, offentliga lokaler och fastigheter för bostadsändamål. Men den tar även upp belysning utomhus i anslutning till fastigheter.
Du får aktuell kunskap om den moderna teknikens möjligheter att utforma energieffektiva belysningsanläggningar i kombination med synergonomiska och rumsgestaltande krav.

Innehåll

Omfattningen är 1 dag.

Kursens kärna är ett behandlar ljustekniska grunder samt produktkunskap.

Innehåll
- Introduktion till belysningslära
- Ljustekniska begrepp och samband
- Konventionella ljuskällor, egenskaper och sortiment
- LED – Ljusemitterande dioder
- Vad menas med god belysning
- Regler och standarder som styr utformningen av belysningen
- Praktisk utformning av olika belysningsanläggningar

Om en fördjupning på tillämpning önskas så kan kursen förlängas med en dag.
Boka i så fall kurs nr 4150, Modern belysning – energieffektivt och synergonomiskt.

Övrigt

Kursdokumentationen utgörs av en unik kurspärm och Ljus & Rum utgåva 3, 2013, Ljuskultur.
En guide som ges ut i samarbete med Arbetsmiljöverket och Statens Energimyndighet.
Experter inom LED medverkar och kompletterar erfaren och uppskattad lärare i belysningsteknik.

Har du faglige spørgsmål så kontakt

Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?