Utbildningar

 

Behörighet för elkabelförläggning, BB3

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 4116

För att förlägga elkablar, elrör och jordlinor samt placera kabelskåp och stolpar krävs behörighet utfärdat av Elsäkerhetsverket.Den här kursen ger dig kunskaper så att du med utfärdat kursbevis kan ansöka om begränsad elbehörighet BB3 för dessa arbeten. Elsäkerhetsverket prövar individuellt ansökan och utfärdar behörigheten.Om önskemål finns kan kursen genomföras på andra orter eller specialanpassas efter företagets behov.

Deltagare

Grävmaskinister, gräventreprenörer, maskinförare, åkeriägare, markentreprenörer som utför kabelförläggning.

Förkunskaper

Yrkeserfarenhet från arbete med gräv- eller schaktmaskiner.

Syfte

Efter genomgången kurs skall du ha fått de kunskaper som behövs enligt behörighets- och starkströmsföreskrifterna för att ansöka om BB3 hos Elsäkerhetsverket för att få utföra kabelförläggning i mark.

Innehåll

Orientering om olika föreskrifter med anknytning till kabelförläggning
Standarder
Skador i samband med kabelförläggning
- risker, material- och personskador
- konsekvenser
Krav på kabelförläggning och elrör
- branschanvisningar EBR
- tillverkarens anvisningar
- inverkan från andra kablar
Kablars konstruktion
- uppbyggnad
- orientering om belastning/kylning
Jordlinors anordnande
Jordtags anordnande
Krav på placering av kabelskåp och stolpar
Elsäkerhet på arbetsplatsen, orientering om ESA
Anpassning till dina anläggningar
Diagnostiskt prov

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade kurser