Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

BAS U, Byggarbetsmiljösamordnare - Fortsättningskurs

Pris: 12 900 SEK, 3 dagar

Nästkommande tillfälle:
Stockholm   25-27 augusti 2021

Kursnr: 8394

Se alla tillfällen

Kursen är till för dig som behöver bygga på med dokumenterad detaljkunskap om olika regler och dess tillämpning i byggprocessen - inte minst på arbetsplatsenArbetsplatsinriktning
Reglerna presenteras i syfte att se tillämpning i arbetet med att
- Anpassa arbetsmiljöplanen
- Organisera arbetsplatsen
- Göra kontroller på arbetsplatsen av tillämpningen av AMP och andra regler
- Förstå bygghandlingar ur arbetsmiljösynpunkt.
- Kunna utföra beredning/riskbedömning ur arbetsmiljösynpunkt
- Organisera insamlingen av specificerad slutdokumentation
- Leda riskbedömningar
- Veta vilka arbeten som kräver särskild utbildning
- Veta vilka arbeten som kräver medicinska kontroller
- Vara orienterad om vilka regler som gäller och hur Du kan hitta i reglerna
Efter genomförd kurs delas deltagarens personuppgifter och certifieringsunderlag med KIWA eller RISE.

Deltagare

Kommande byggarbetsmiljösamordnare för utförandet som KMA samordnare, platschefer, byggledare och andra entreprenörer med samordningsansvar/uppgifter. Vidare kan byggherrar produktionschefer, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare och Inspektörer på myndigheter uppskatta kursen.

Förkunskaper

Erfarenhet från branschen och inte minst från organisering och samordning på byggarbetsplatser. Genomgången grundkurs är inget krav men förutsätts av läraren. Erfarenhet av projektering och allmän planering av byggnads-, anläggnings- och installationsarbete är en extra fördel

Syfte

Ge fördjupad kunskap om de arbetsmiljöregler som kan beröra en byggarbetsplats ( Bygg, installationer och anläggningar) Ge tips om hur ansvaret kan organiseras och följas upp.

Innehåll

Dag 1 och 2

Kursintroduktion
Kort repetition från grundkursen
- av byggprocessen ur arbetsmiljö perspektiv
- ansvarsförhållanden i lag och föreskrift beträffande byggherre allmänt och mellan BAS P och BAS U särskilt
- Arbetssjukdomar och arbetsolyckor i branschen

Genomgång om krav och möjliga åtgärder samt övningsfrågor om
- Regelsystemets uppbyggnad
- SFS 1977: 1166 Arbetsmiljöförordningen
- AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete
- AFS 1999:3 om Byggnads och anläggningsarbete

- AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning
- AFS 1998:1 Belastningsergonomi
- AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd

- AFS 2000:4 Kemiska och biologiska risker
- AFS 2005:17 Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar
- AFS 2005:18 Härdplaster
- AFS 2006:1 Asbest,
- AFS 1992:16 kvarts
- AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet

Genomgång och orientering av väsentligheter i
- AFS 2008:3 Maskiner och CE märkning
- AFS 1999:4 och AFS 2005:3 om trycksatta anordningar
- AFS 1981: 14 och AFS 1981:15 Skydd mot ras och fall
- AFS 1990:11 Ställningar
- AFS 2004:3 Stegar
- AFS 2005:16 Buller
- AFS 2006: 15 Vibrationer

Orientering om ytterligare regler
AFS 2003:6 och AFS 2006:6 Regler om lyftanordningar
AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning
AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning

Genomgång och orientering av väsentligheter i AFS 2007:1 Sprängarbete
AFS 2003:2 Bergarbete
AFS 1993:3 Arbete i slutet utrymme
Schakta Säkert ? Handbok om Markarbeten och schaktning

Diskussioner och tillämpningar på
Rotarbeten
Betongarbeten
Anpassning av arbetsmiljöplan
Kontroller på arbetsplatsen
Byggmötesprotokoll ur arbetsmiljösynpunkt
Frågebank inför prov

Att jobba som BAS U
- Tips till blivande BAS U

Dag 3

Certifieringsprov del 1 - Gemensamma delar för BAS P och BAS U (150 min)
Certifieringsprov del 2 - Specifik del för BAS U (210 min)

Omfattning
16 lektionstimmar fördelade på 2 dagar samt 1 dag för prov

Övrigt

För att verifiera kunskap om arbetsmiljöregler och om uppgifter för BAS-P och BAS-U, måste ett av certifieringsorganen godkänt prov avläggas med godkänt resultat. Detta prov ingår men du kan givetvis gå våra fördjupningskurser utan att skriva certifieringsprovet.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 12 900 exkl. moms

3 dagar 

  • 25-27 augusti 2021:25/8 - 27/8 2021:

     Stockholm

    Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar