Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

BAS P / U Byggarbetsmiljösamordnare - Grundkurs

Pris: 10 900 SEK, 2 dagar

Nästkommande tillfälle:
DISTANS   10-11 maj 2021

Kursnr: 8353

Se alla tillfällen

Vilka krav ställer Arbetsmiljöverket på dig som byggarbetsmiljösamordnare?Arbetar du eller är på väg in i rollen som BAS, med att samordna arbetsmiljöfrågor i projekterings- och planeringsskedet (BAS-P) eller i utförandeskedet (BAS-U)? Då är dokumenterad utbildning ett krav och lämplig BAS ska finnas i alla skeden. Kursen ger dig kunskaper och färdigheter för att kunna agera för en säker arbetsmiljö och blir väl insatt i lagstiftningen och bestämmelser rörande arbetsmiljö. Kursen lägger vikt vid hur du praktiskt arbetar för att vara en god BAS utifrån olika risker och arbetsmiljösituationer med hjälp av aktuella rättsfall från byggnads- och anläggningsarbete.Som utbildare följer vi Arbetsmiljöverkets rekommendationer på utbildningsupplägg och med denna kurs får du rätt kompetens under handledning av våra pålästa lärare. I kursen ingår en omfattande kurspärm med föreläsningsdokumentation, exempel och mallar samt en referenspärm med sammanställning av aktuella regler som styr byggnads-, installations- och anläggningsprojekt.Vid godkänt resultat får du ett intyg på dokumenterad kunskap för en byggarbetsmiljösamordnare BAS-U och BAS-P, enligt kraven AFS 1999:3 och Arbetsmiljölagen kapitel 3.Teknologisk Institut är anslutet till ID06.

OBSERVERA att kommande kurstillfälle kommer att genomföras på distans! Du interagerar med föreläsaren och dina kurskollegor under kursens gång. Det tillkommer även pauser för bensträckare och lunch. Sitt bekvämt var du vill och få all den kunskap som kursen utlovar.

Kursen ger dig:

 • Kunskap om regelverket och arbetsmiljöansvaret
 • Bättre förmåga att skriva tydliga avtal, om och till BAS
 • Praktiska arbetssätt för BAS-P och BAS-U
 • Ökad förmåga att organisera arbetet
 • Kunskap om olika föreskrifter inom området
 • Ökad kunskap om tidiga risker- och riskbedömningar i utförandeskedet
 • Större förmåga att bereda arbetsmoment

Du som deltar på kursen är:

- Blivande BAS-P och BAS-U
- Projektörer, konsulter, byggledare m fl.
- Platschefer och arbetsledare
- Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare
- Alla som skall lämna underlag till BAS
- Alla som skall lämna uppgifter till BAS enligt föreskrifter och ingångna avtal mellan byggherre,
entreprenör och underentreprenör
- Övriga aktörer i byggprocessen, t ex beställare

Förkunskaper:

Inga särskilda förkunskaper krävs men erfarenhet från projektering alternativt från arbetsledning på byggarbetsplats är en fördel.

Jag tycker att kursen var mycket pedagogiskt upplagd, kursledaren tog exempel från sitt arbetsliv vilket gjorde kursen mer intressant och skapade ett engagemang och en förståelse till varför ämnet är så viktigt. Jag ger kursen 5 av 5!

2020 ligger kursens snittbetyg på 4.25

Kursen innehåller:

Befintliga och nya regler
 • Ansvar för olika aktörer
 • Motiv och genomgång av regler i AML och AFS.
Avtalsskrivning
 • Tips vid avtalsskrivning
 • Beställare och utförare
 • Texter kopplade till AMA AF
 • Koppling till entreprenadformer
BAS-P i praktiken
 • Erfarenheter och tips
 • Checklista för projektering
 • Checklista för att planera slutdokumentation
 • Arbetsmiljöplanens tillkomst och anpassning
 • Uppgifter och arbetssätt för bruksskedet och utförandeskedet.
 • Åtgärder mot särskilda risker i tidiga skeden
Övningsexempel del 1
 • Tillämpningsuppgifter, BAS-P i praktiken
 • Rivning, ombyggnad eller anläggningsarbete – alternativt kan eget uppdrag väljas
 • Arbetsmiljöplanen
 • Redovisning och diskussion
Föreskrifter inom området
Orientering i väsentliga föreskrifter som ofta styr bygg-, installations- och anläggningsprojekt.
En omfattande referenspärm ingår!
BAS-U i praktiken
 • Uppgifter och arbetssätt.
 • Att organisera arbetsområdet och skyddsarbetet
 • Att samordna tidplan och aktiviteter
 • Att säkerställa beredningar
 • Att säkerställa att en arbetsmiljöplan anpassas och följs
 • Att kontrollera entreprenörer
Avslutning prov
Skriftligt prov

Övrigt

I kursen ingår en omfattande kurspärm med föreläsningsdokumentation, exempel och mallar. Vidare ingår en referenspärm med sammanställning av aktuella regler som ofta styr byggnads-, installations- och anläggningsprojekt.

Vill du certifiera dig som BAS P eller BAS U?

Det kan vara till stor hjälp och en konkurrensfördel att vara certifierad när du ska anta rollen som Byggarbetsmiljösamordnare i nya projekt eller delta i upphandling. Grundkursen i kombination med BAS P fortsättning eller BAS U fortsättning ger dig rätt antal utbildningstimmar för att vara en lämplig BAS och kursen avslutas med certifieringsprov. Certifieringen sker utanför ackreditering av KIWA alternativt RISE.

BAS P / U Grundkurs finns även tillgänglig som Onlinekurs

Teknologisk Institut är anslutet till ID06.

ID06 LOGGA

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 10 900 exkl. moms

2 dagar 

 • 10-11 maj 2021:10/5 - 11/5 2021:

   DISTANS

  Platser kvar
 • 10-11 juni 2021:10/6 - 11/6 2021:

   DISTANS

  Platser kvar
 • 13-14 september 2021:13/9 - 14/9 2021:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 4-5 oktober 2021:04/10 - 05/10 2021:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 21-22 oktober 2021:21/10 - 22/10 2021:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 9-10 december 2021:09/12 - 10/12 2021:

   Stockholm

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?