Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

BAS P / U Byggarbetsmiljösamordnare - Grundkurs

Pris: 10 900 SEK, 2 dagar

Nästkommande tillfälle:
DISTANS   15-16 februari 2021

Kursnr: 8353

Se alla tillfällen

Den 1 januari 2009 började ändringar att gälla i arbetsmiljölagen och i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete, nya AFS 1999:3 (2008:16).De nya reglerna handlar om planering och samordning under hela byggprocessen, från planering och projektering till utförande av byggnadsarbetet.Byggarbetsmijösamordnaren behöver, förutom relevant kompetens och erfarenhet från byggnads- och anläggningsarbete, vara väl insatt i lagstiftning och bestämmelser rörande arbetsmiljö. Dessutom måste hen genomgå utbildning i nya BAS.Teknologisk Institut är anslutet till ID06. Efter kursen registrerar vi ditt kursintyg i ID06 kompetensdatabas om så önskas.

OBSERVERA att kommande kurstillfälle kommer att genomföras på distans! Du interagerar med föreläsaren och dina kurskollegor under kursens gång. Det tillkommer även pauser för bensträckare och lunch. Sitt bekvämt var du vill och få all den kunskap som kursen utlovar.

Deltagare

- Blivande BAS-P och BAS-U
- Projektörer, konsulter, byggledare m fl
- Platschefer och arbetsledare
- Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare
- Alla som skall lämna underlag till BAS
- Kursen berör även alla som skall lämna uppgifter till BAS enligt föreskrifter och ingångna avtal mellan byggherre, entreprenör och underentreprenör
- Övriga aktörer i byggprocessen, t ex beställare

Förkunskaper

Erfarenhet från projektering alternativt från arbetsledning på byggarbetsplats

Innehåll

Nya regler - Byggherreansvar
- Motiv till nya regler. Genomgång av nya regler i AML och AFS. Ansvar för olika aktörer

Avtalsskrivning
- Tips vid avtalsskrivning
- Beställare och utförare
- Nya texter kopplade till AMA AF
- Koppling till entreprenadformer

BAS-P i praktiken
- Uppgifter och arbetssätt för bruksskedet och utförandeskedet.
- Erfarenheter och tips
- Checklista för projektering, ansvar. Exempel
- Checklista för att planera slutdokumentation
- Arbetsmiljöplanens tillkomst och anpassning
- Åtgärder mot särskilda risker i tidiga skeden

Övningsexempel del 1
-Tillämpningsuppgifter, BAS-P i praktiken
- Rivning, ombyggnad eller anläggningsarbete , alternativt kan eget uppdrag väljas
- Arbetsmiljöplanen
- Redovisning och diskussion

Föreskrifter inom området
- Orientering/genomgång om väsentliga föreskrifter som ofta styr bygg-, installations- och anläggningsprojekt. En omfattande referenspärm ingår!

BAS-U i praktiken
- Uppgifter och arbetssätt.
- Att organisera arbetsområdet och skyddsarbetet
- Att samordna tidplan och aktiviteter
- Att säkerställa beredningar
- Att säkerställa att en arbetsmiljöplan anpassas och följs
- Att kontrollera entreprenörer

Syftet med kursen är att ge dig:

 • Kunskap om de nya reglerna
 • Bättre förmåga att skriva tydliga avtal om BAS och underlag till BAS
 • Praktiska arbetssätt för BAS-P och BAS-U
 • Ökad förmåga att organisera upp arbetet
 • Mer kunskap om olika föreskrifter inom området
 • Ökad kunskap om tidiga riskbedömningar och riskbedömningar i utförandeskedet
 • Större förmåga att bereda arbetsmoment

Övrigt

Efter avslutad kurs med godkänt provresultat, utfärdas personligt utbildningsbevis.

Kursdokumentation
I kursen ingår en omfattande kurspärm med föreläsningsdokumentation, exempel och mallar. Vidare ingår en referenspärm med sammanställning av aktuella regler som ofta styr byggnads-, installations- och anläggningsprojekt.

Teknologisk Institut är anslutet till ID06.

ID06 LOGGA

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 10 900 exkl. moms

2 dagar 

 • 15-16 februari 2021:15/2 - 16/2 2021:

   DISTANS

  Platser kvar
 • 18-19 mars 2021:18/3 - 19/3 2021:

   DISTANS

  Platser kvar
 • 10-11 maj 2021:10/5 - 11/5 2021:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 10-11 juni 2021:10/6 - 11/6 2021:

   DISTANS

  Platser kvar
 • 13-14 september 2021:13/9 - 14/9 2021:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 4-5 oktober 2021:04/10 - 05/10 2021:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 21-22 oktober 2021:21/10 - 22/10 2021:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 9-10 december 2021:09/12 - 10/12 2021:

   Stockholm

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?