Utbildningar

 

BAS P och U, Byggarbetsmiljösamordnare - Grundkurs

Pris: 10 200 SEK, 2 dagar

Nästkommande tilfällen:
Göteborg   20-21 september 2018

Kursnr: 8353

Se alla tillfällen

Den 1 januari 2009 började ändringar att gälla i arbetsmiljölagen och i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete, nya AFS 1999:3 (2008:16).De nya reglerna handlar om planering och samordning under hela byggprocessen, från planering och projektering till utförande av byggnadsarbetet.Byggarbetsmijösamordnaren behöver, förutom relevant kompetens och erfarenhet från byggnads- och anläggningsarbete, vara väl insatt i lagstiftning och bestämmelser rörande arbetsmiljö. Dessutom måste hen genomgå utbildning i nya BAS.Teknologisk Institut är anslutet till ID06.

Deltagare

- Blivande BAS-P och BAS-U
- Projektörer, konsulter, byggledare m fl
- Platschefer och arbetsledare
- Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare
- Alla som skall lämna underlag till BAS
- Kursen berör även alla som skall lämna uppgifter till BAS enligt föreskrifter och ingångna avtal mellan byggherre, entreprenör och underentreprenör
- Övriga aktörer i byggprocessen, t ex beställare

Förkunskaper
Erfarenhet från projektering alternativt från arbetsledning på byggarbetsplats

Innehåll

Nya regler - Byggherreansvar
- Motiv till nya regler. Genomgång av nya regler i AML och AFS. Ansvar för olika aktörer

Avtalsskrivning
- Tips vid avtalsskrivning
- Beställare och utförare
- Nya texter kopplade till AMA AF
- Koppling till entreprenadformer

BAS-P i praktiken
- Uppgifter och arbetssätt för bruksskedet och utförandeskedet.
Erfarenheter och tips
- Checklista för projektering, ansvar. Exempel
- Checklista för att planera slutdokumentation
- Arbetsmiljöplanens tillkomst och anpassning
- Åtgärder mot särskilda risker i tidiga skeden

Övningsexempel del 1
-Tillämpningsuppgifter, BAS-P i praktiken
- Rivning, ombyggnad eller anläggningsarbete , alternativt kan eget uppdrag väljas
- Arbetsmiljöplanen
- Redovisning och diskussion

Föreskrifter inom området
- Orientering/genomgång om väsentliga föreskrifter som ofta styr bygg-, installations- och anläggningsprojekt. En omfattande referenspärm ingår!

BAS-U i praktiken
- Uppgifter och arbetssätt.
- Att organisera arbetsområdet och skyddsarbetet
- Att samordna tidplan och aktiviteter
- Att säkerställa beredningar
- Att säkerställa att en arbetsmiljöplan anpassas och följs
- Att kontrollera entreprenörer

Syfte

Syftet med denna kurs är att ge dig
- Kunskap om de nya reglerna
- Bättre förmåga att skriva tydliga avtal om BAS och underlag till BAS
- Praktiska arbetssätt för BAS-P och BAS-U
- Ökad förmåga att organisera upp arbetet
- Mer kunskap om olika föreskrifter inom området
- Ökad kunskap om tidiga riskbedömningar och riskbedömningar i utförandeskedet
- Större förmåga att bereda arbetsmoment

Efter avslutad kurs med godkänt provresultat, utfärdas personligt utbildningsbevis.

Kursdokumentation
I kursen ingår en omfattande kurspärm med föreläsningsdokumentation, exempel och mallar. Vidare ingår en referenspärm med sammanställning av aktuella regler som ofta styr byggnads-, installations- och anläggningsprojekt.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 10 200 exkl. moms

2 dagar 

 • 20-21 september 2018:20/9 - 21/9 2018:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 11-12 oktober 2018:11/10 - 12/10 2018:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 22-23 oktober 2018:22/10 - 23/10 2018:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 13-14 december 2018:13/12 - 14/12 2018:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 7-8 februari 2019:07/2 - 08/2 2019:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 20-21 mars 2019:20/3 - 21/3 2019:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 14-15 maj 2019:14/5 - 15/5 2019:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 10-11 juni 2019:10/6 - 11/6 2019:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 19-20 september 2019:19/9 - 20/9 2019:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 10-11 oktober 2019:10/10 - 11/10 2019:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 21-22 oktober 2019:21/10 - 22/10 2019:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 9-10 december 2019:09/12 - 10/12 2019:

   Stockholm

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?