Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

BAS P, Byggarbetsmiljösamordnare - Fortsättningskurs

Pris: 12 900 SEK, 3 dagar

Nästkommande tillfälle:
Stockholm   23-25 augusti 2021

Kursnr: 8395

Se alla tillfällen

Kursen är till för dig som behöver bygga på med dokumenterad detaljkunskap om olika regler och dess tillämpning i byggprocessen.Projekteringsinriktning
Reglerna presenteras i syfte att se tillämning i arbetet med att;
- Upprätta kravspecifikation för bruksskedet
- Projekteringsunderlag och projekteringsresultat
- Beskriva uppdrag till projektörer
- Kunna inordna arbetsmiljökraven i bygghandlingar och beskrivningar
- Ta fram underlag till arbetsmiljöplan
- Ta fram arbetsmiljöplan och kunna granska kvaliteten på upprättade arbetsmiljöplaner
- Specificera slutdokumentation
- Se koppling till byggledarens uppföljning av arbetet på arbetsstället
Efter genomförd kurs delas deltagarens personuppgifter och certifieringsunderlag med KIWA eller RISE

OBSERVERA att närmaste kurstillfälle kommer att genomföras på distans! Du interagerar med föreläsaren och dina kurskollegor under kursens gång. Det tillkommer även pauser för bensträckare och lunch. Sitt bekvämt var du vill och få all den kunskap som kursen utlovar.

Deltagare

Kommande byggarbetsmiljösamordnare för projektering/planering ex vis byggherrar, projekteringsledare, projektörer, konsulter, produktionschefer. Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare. Inspektörer på myndigheter.

Förkunskaper

Erfarenhet från branschen med exempelvis, projekteringsledning, projekteringsarbete, beskrivningsarbete och allmän planering av byggnads-, anläggnings- och installationsarbete.

Syfte

Fördjupning på arbetsmiljöregler som berör BAS P rollen.

Innehåll

Dag 1 och 2

Kursintroduktion
Kort repetition från grundkursen
- av byggprocessen ur arbetsmiljöperspektiv
- ansvarsförhållanden i lag och föreskrift beträffande BAS allmänt och BAS P särskilt
- Arbetssjukdomar och arbetsolyckor i branschen

Genomgång om krav och möjliga åtgärder samt övningsfrågor om
- Regelsystemets uppbyggnad
- SFS 1977: 1166 Arbetsmiljöförordningen
- AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete
- AFS 1999:3 om Byggnads och anläggningsarbete

- AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning
- AFS 1998:1 Belastningsergonomi
- AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd

- AFS 2000:4 Kemiska och biologiska risker
- AFS 2005:17 Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar
- AFS 2005:18 Härdplaster
- AFS 2006:1 Asbest,
- AFS 1992:16 kvarts
- AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet

Genomgång och orientering av väsentligheter i
- AFS 2008:3 Maskiner och CE märkning
- AFS 1999:4 och AFS 2005:3 om trycksatta anordningar
- AFS 1981:14 och AFS 1981:15 Skydd mot ras och fall
- AFS 1990:11 Ställningar
- AFS 2004:3 Stegar
- AFS 2005:16 Buller
- AFS 2006:15 Vibrationer

Orientering om ytterligare regler
AFS 2003:6 och AFS 2006:6 Regler om lyftanordningar
AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning
AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning

Genomgång och orientering av väsentligheter i AFS 2007:1 Sprängarbete
AFS 2003:2 Bergarbete
AFS 1993:3 Arbete i slutet utrymme
Schakta Säkert? Handbok om Markarbeten och schaktning

Diskussioner och tillämpningar på
Rotarbeten
Betongarbeten
Granskning av arbetsmiljöplan
Uppdragsbeskrivning till projektörer
Frågebank inför prov

Att jobba som BAS P
- Tips till blivande BAS P

Dag 3

Certifieringsprov del 1 - Gemensamma delar för BAS P och BAS U (150 min)
Certifieringsprov del 2 - Specifik del för BAS P (210 min)

Omfattning
16 lektionstimmar fördelade på 2 dagar samt 1 dag för prov

Övrigt

För att verifiera kunskap om arbetsmiljöregler och om uppgifter för BAS-P och BAS-U, måste ett av certifieringsorganen godkänt prov avläggas med godkänt resultat. Detta prov ingår men du kan givetvis gå våra fördjupningskurser utan att skriva certifieringsprovet.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 12 900 exkl. moms

3 dagar 

  • 23-25 augusti 2021:23/8 - 25/8 2021:

     Stockholm

    Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar