Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Badanläggningar - vattenrening

Pris: 10 200 SEK, 2 dagar

Nästkommande tillfälle:
Stockholm   24-25 oktober 2019

Kursnr: 9610

Se alla tillfällen

I utbildningen Vattenrening vid badanläggningar lär sig driftspersonalen hur man hanterar en badanläggning med avseende på bland annat kontroll, mätning, rening m.m.

Förkunskaper

Någon erfarenhet inom VVS-området.

Syfte

Att ge deltagarna fördjupade kunskaper i de olika typerna av mekanisk och kemisk rening, samt ge kunskaper i hälsorisker, regler och skötsel.

Innehåll

Inventering av deltagarnas anläggningar
(En enkel blankett skickas ut före kurs i syfte att säkerställa att varje kursdeltagare vet hur sin egen badanläggning är uppbyggd avseende kapacitet, reningsteknik, nuvarande kontrollfrekvens etc)

- Hälsorisker vid bassängbad
- Mikroorganismer
- Kemiska föroreningar
- Lagstiftning - Miljöbalken och hälsoskydd
- Allmänna råd och tekniska handböcker
- Skötsel av anläggning
- Mekanisk rening
- Kemisk rening
- Filterkonstruktion
- Driftsinstruktioner
- Kontroll och provtagning
- Kemikaliehantering och kemikaliedosering
- Mätsystem - larm
- Journalföring
- Arbetsmiljö
- Optimering av tekniken - Erfarenhet från driftsstörningar
- Deltagarnas egna frågeställningar och erfarenheter

Övrigt

Kursen består av såväl teori som praktik. De praktiska övningarna är förlagda till en badanläggning på kursorten.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 10 200 exkl. moms

2 dagar 

  • 24-25 oktober 2019:24/10 - 25/10 2019:

     Stockholm

    Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?