Utbildningar

 

Badanläggningar - vattenrening

Pris: 10 000 SEK, 2 dagar

Nästkommande tillfällen:
Stockholm   25-26 oktober 2018

Kursnr: 9610

Se alla tillfällen

I utbildningen Vattenrening vid badanläggningar lär sig driftspersonalen hur man hanterar en badanläggning med avseende på bland annat kontroll, mätning, rening m.m.

Förkunskaper

Någon erfarenhet inom VVS-området.

Syfte

Att ge deltagarna fördjupade kunskaper i de olika typerna av mekanisk och kemisk rening, samt ge kunskaper i hälsorisker, regler och skötsel.

Innehåll

Inventering av deltagarnas anläggningar
(En enkel blankett skickas ut före kurs i syfte att säkerställa att varje kursdeltagare vet hur sin egen badanläggning är uppbyggd avseende kapacitet, reningsteknik, nuvarande kontrollfrekvens etc)

- Hälsorisker vid bassängbad
- Mikroorganismer
- Kemiska föroreningar
- Lagstiftning - Miljöbalken och hälsoskydd
- Allmänna råd och tekniska handböcker
- Skötsel av anläggning
- Mekanisk rening
- Kemisk rening
- Filterkonstruktion
- Driftsinstruktioner
- Kontroll och provtagning
- Kemikaliehantering och kemikaliedosering
- Mätsystem - larm
- Journalföring
- Arbetsmiljö
- Optimering av tekniken - Erfarenhet från driftsstörningar
- Deltagarnas egna frågeställningar och erfarenheter

Övrigt

Kursen består av såväl teori som praktik. De praktiska övningarna är förlagda till en badanläggning på kursorten.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 10 000 Exkl. moms

2 dagar 

 • 25-26 oktober 2018:25/10 - 26/10 2018:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 8-9 april 2019:08/4 - 09/4 2019:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 24-25 oktober 2019:24/10 - 25/10 2019:

   Stockholm

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?