Utbildningar

 

ÄTA - arbeten och ekonomisk reglering enligt AB 04 och ABT 06

Pris: 5 000 SEK, 1 dag

Nästkommande tillfällen:
Stockholm   4 april 2018

Kursnr: 6244

Se alla tillfällen

Ett fullmatat program om att oförutsedda händelser kan ske. Dessutom är det lätt att gå miste om ersättning för utfört arbete om inte dokumentation finns. Vi har kursen som ger dig svaren och som gör att du undviker fallgroparna.

Deltagare

Alla som i privat eller offentlig verksamhet projekterar, upphandlar, utför kontrollerar eller besiktigar byggnadsanläggnings- och installationsentreprenader via upphandlingsformen totalentreprenad: - beställare, upphandlare, konsulter, arkitekter, projektörer, entreprenörer/utförare, leverantörer, byggledare, kontrollanter, besiktningsmän med flera.

Förkunskaper

Erfarenheter från branschen.

Syfte

Öka kunskapen om vad som är ett ÄTA-arbete och förutsättningarna för ekonomisk reglering.

Innehåll

Introduktion
- Termer och begrepp
- Avtalet och dess tolkning och utfyllnad

Vad är ett ÄTA-arbete?
- Ändring, tillägg, avgående
- Fastställande av ÄTA arbeten

Omfattning av kontraktsarbeten
AB 04 kapitel 1 §§ 1-5
- Dimensionerande förutsättningar enligt AB 04 med koppling till föranledda ÄTA-arbeten
ABT 06 kapitel 1
- Dimensionerande förutsättningar enligt ABT 06 med koppling till föranledda ÄTA-arbeten

Uppkomsten av ÄTA arbeten
- ÄTA – arbeten förutsätter uppdrag
- Föreskrivna och föranledda (likställda) ÄTA arbeten i AB 04 respektive ABT 06

Formkrav för kostnadsreglering, underrättelse-skyldighet
- Allmänt om formkrav
- Formkrav enligt AB 04 och ABT 06
- Underrättelseskyldighet i AB 04 och ABT 06

Ekonomi
- Betalning av entreprenadsumman
- Fakturering

Preskription
- Kontraktsumman
- ÄTA-arbeten
- Ersättningskrav
- Hinderersättning

Hävning
- Hävning enligt allmänna rättsgrunder

Besiktningskostnader
Äganderätt till entreprenadmaterial


Huvuddelar
- Uppdelning av entreprenaden i huvuddelar
- Reglering i AB 04 beträffande huvuddelar

Tvistehantering
- Rättslig prövning av tvister
- Förenklad tvistelösning och överbesiktning
- Skiljemän
- Val mellan domstol eller skiljemän

Övningsuppgifter samt praktikfall

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 5 000 Exkl. moms

1 dagar 

 • 4 april 2018:04/4 2018:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 2 oktober 2018:02/10 2018:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 9 oktober 2018:09/10 2018:

   Göteborg

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?