Artikel för specialpedagogikdagarna Astrid Frylmark - Möt Astrid Frylmark

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.

Möt Astrid Frylmark

Talare på specialpedagogikdagarna 2019

Här finns vi

Kontakta oss

 • Vallgatan 14
 • 411 16 Göteborg
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Rådmansgatan 38
 • 113 57 Stockholm
Google MapsApple MapsRejseplanen
 • Vilka ser du som de största utmaningarna när det kommer till språkstörning och språklig sårbarhet hos barn och elever?

Bristen på kunskap och förståelse för elevernas situation är den största utmaningen. Det är lättare att förstå och anpassa till "fysiska" funktionsnedsättningar än till sådant som inte syns. Det finns, glädjande nog, ett ökat intresse för det här området inom skolans värld. Vi har kunnat se en förbättrad situation för elever med dyslexi under de senaste 10–15 åren, det är bara att hoppas på en motsvarande utveckling för elever med språkstörning och språklig sårbarhet.

 • Vilka är dina 3 bästa tips för att underlätta för språkligt sårbara elever?
 1. Att hålla en levande dialog med eleven som behöver stöd för att i samarbete finna praktiska lösningar
 2. Visuellt stöd i lärsituationer - elever med språkstörning har oftast ett begränsat verbalt minne
 3. Förhandstips om nya kunskapsområden för att lättare kunna följa genomgångar.

Jag kommer att utveckla dessa punkter under min föreläsning

 • Vad har du för erfarenheter inom området?

Jag har arbetat med de här eleverna i mer än 40 år inom förskola, landsting och som privatpraktiker. Jag har träffat tusentals barn, familjer och lärare. Mina böcker och material, både de jag skrivit själv och de jag har översatt eller varit redaktör för, har sitt ursprung i mötet med en eller flera enskilda elever och deras omgivning.

 • Varför tror du att du tilldelades Svenska logopedpriset 2016?

Det står i motiveringen... som hänger fint inramad här på mitt kontor och gör mig både stolt och glad:
Astrid tilldelas Svenska Logopedpriset för sitt aldrig sinande engagemang i att sprida kunskap kring vad vi logopeder kan bidra med i samhället.
Sen står det ytterligare en massa vackra ord. Det här tillfället finns faktiskt dokumenterat på film: Se filmen

 • Vad kommer din föreläsning att handla om och vilka kunskaper kommer deltagarna att få med sig?

Inledningsvis kommer jag att klargöra begreppen:  Vad som menas med språkstörning respektive språklig sårbarhet. Jag kommer också att presentera hur vanligt det är med språkliga begränsningar parallellt med andra neuropsykiatriska diagnoser. Vidare om hur det är att ha språkstörning som skolelev - vad som märks, men också vad man behöver ha koll på som lärare och hur man kan underlätta för eleven. Avslutningsvis kommer jag att ha fokus på ett ämne som ställer till det extra mycket för många elever med språkstörning, nämligen engelska. Att lära ett nytt språk när man samtidigt kämpar med sitt modersmål kan kräva särskild metodik och planering.

talarruta astrid specialpedagogikdagarna 2019