Artikel för specialpedagogikdagarna 2019 Maria Nätterdahl. - Möt Maria Nätterdahl

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.

Möt Maria Nätterdahl

Talare på Specialpedagogikdagarna 2019

Här finns vi

Kontakta oss

  • Vallgatan 14
  • 411 16 Göteborg
Google MapsApple MapsRejseplanen
  • Rådmansgatan 38
  • 113 57 Stockholm
Google MapsApple MapsRejseplanen
  • Vilka ser du som de största utmaningarna när det kommer till att öka motivationen och meningsfullheten hos eleverna?

Vad som påverkar motivationen är komplext och tyvärr tror jag inte att det finns några lätta genvägar. För att nå goda resultat har det varit viktigt att alla vi som är involverade med eleverna arbetar mot gemensamt satta mål och har samma grundförståelse kring vad som påverkar motivationen. Tillsammans når vi resultat. På min skolenhet har ämneslärare, specialpedagog, rektor och studie-och yrkesvägledare tillsammans försökt arbeta för att öka elevernas motivation och känsla av meningsfullhet. Det största utmaningen har sedan varit för oss alla att bryta den bild hos eleverna kring vad som skapar ”framgång i skolan. Många av våra elever har haft ett låst mindset där man antingen är bra eller dålig på ett ämne.

  • Vad har du för erfarenheter inom området?

Jag har arbetat som lärare i snart 20 år och sedan tre år tillbaka är jag förstelärare. Som förstelärare har jag arbetat med att sprida aktuell psykologisk forskning kring vad som skapar motivation och hur man kan använda sig av motivationshöjande strategier. Mitt uppdrag har handlat om att förmedla dessa strategier direkt till eleverna, olika personalgrupper inom gymnasiet samt till föräldrar.
Jag har min lärarexamen i psykologi och samhällskunskap. Jag har senare läst både idrotts- och hälsopsykologi och det är främst härifrån som jag nyttjat strategier kring vad som kan påverka motivationen så att den blir både stark och varaktig.

  • Vilka är dina 3 bästa tips för att få eleverna att se skolan som en meningsfull plats för lärande?

Det är alltid svårt med de tre ”bästa” tipsen men jag tror att det är viktigt att tydliggöra för eleverna vilken betydelse varje lektion har för just dem. Antingen genom att visa vad de kan ha för nytta av kunskapen just nu eller varför kunskapen är viktig för dem när det kommer till andra lärsituationer i framtiden. Jag tror också att det är viktigt att betona de positiva effekterna på hjärnan när vi gör något som är ansträngande och nytt för oss. Och det är väl detta som är det mest centrala att det är ansträngningen som leder framåt, det kan ta olika lång tid för olika elever men det är alltid ansträngningen som leder till utveckling. 

  • Vad kommer din föreläsning handla om och vilka kunskaper får deltagarna med sig?

 Hela vårt motivationsarbete på Aranäsgymnasiet har utgått från självbestämmandeteorin som menar att tre delar behöver uppfyllas för att vi skall känna en stark motivation. Dessa är:

• Upplevelse av kompetens och utveckling
• Självbestämmande över sin egen situation
• Samhörighet och mening dvs att du har en social tillhörighet och att det du gör betyder något för dig


Hur vi har arbetat praktiskt kring dessa tre delar ska jag prata om. Det jag hoppas på är att du som lyssnar kan få med dig några konkreta tips kring hur du kan arbeta motivationsfrämjande.

talarruta maria nätterdal specialpedagogikdagarna 17/12 2018