Utbildningar

 

Arbetsrätt för chefer och ledare

Pris: 10 900 SEK, 2 dagar

Bli bättre som chef med ökade kunskaper i arbetsrätt. Arbetsrätten berör de allra flesta människor varje dag. Många tror sig kunna de arbetsrättsliga lagarna och reglerna, men saknar den erfarenhet som krävs för att med framgång kunna hantera alla situationer. Arbetsrätten är viktig vid rekrytering och under hela anställningstiden, från början till slut. Chefen är hela tiden en central person och agerandet har en avgörande betydelse. Som chef leder du och fördelar arbetet på din arbetsplats och har stora möjligheter att bestämma över arbetet och vad medarbetarna ska göra. Ställ krav på dina medarbetare, det förebygger problem och du undviker dyra misstag. Vi erbjuder dig en praktisk inriktad kurs där din roll och dina frågor ställs i fokus. Kursen fokuserar inte på paragrafer, det är det taktiska och korrekta agerandet som förmedlas. Du får lära dig hur lagarna inom arbetsrätten samverkar och anställningsavtalets stora betydelse. Med denna utbildning får du bättre kunskap om arbetsrätten och blir en starkare samt bättre ledare. Du får också all den kunskap du behöver för att agera taktiskt och korrekt. Med större insikt i arbetsrätten blir du snabbt en tillgång för ditt företag.

Förkunskaper

Arbetslivserfarenhet. Inga särskilda förkunskaper.

Syfte

Syftet med denna arbetsrättskurs är att du ska få en god orientering om vilka rättigheter arbetsgivaren respektive arbetstagaren har under anställningen. Målsättningen är att du blir säker i rollen som arbetsgivarens företrädare gentemot arbetstagarna. Här får du lära dig att agera taktiskt och säkert som chef och ledare gentemot dina medarbetare.

Om du agerar korrekt, konsekvent och respektfullt i det dagliga arbetet bir du respekterad som chef både av arbetsgivaren och medarbetarna. Du lär dig den korrekta och taktiska tillämpningen av arbetsrätten och blir därmed en stor tillgång arbetsgivaren.

Innehåll

1. Arbetsgivarrollen och regelverket
- Kort om det arbetsrättsliga regelverket
- Arbetsrättsliga begrepp
- De viktigaste lagarna
- Anställningsavtalets förhållande till lag, domstolspraxis och kollektivavtal
- Enskilda och kollektiva rättigheter
- Arbetsgivaren och "Den fackliga kartan"

2. Anställningen och anställningsskyddet
- Lagens tvingande karaktär
- Får arbetsgivarens anställa vem han vill?
- Kan jag kräva drogtest i en rekrytering?
- Måste ett anställningsavtal vara skriftligt?
- Beräkning av anställningstid.
- Kan jag kräva vissa villkor för att en anställning ska träda ikraft?
- Tillsvidareanställning och tidsbegränsade anställningar
- Timanställning - finns det?
- Provanställningar
- Vad innebär företrädesrätten? Vad händer om jag gör fel?

3. Anställningsavtalets innehåll
- Att utforma och tolka anställningsavtal
- Omplacer en anställd
- Löneförmåner vid annat jobb
- Avstängning av anställd från arbetet
- Beslut om ändrade arbetstider
- Övertidsarbete och skyldighet att företa tjänsteresor
- Bonus och indragen bonus
- EU-reglerna om arbetstid
- Ersättningsregler för arbetet och arbetstid

4. Chefens skyldigheter gentemot medarbetares fackförbund
- Vad innebär förhandlingsskyldigheten?
- Har facket rätt att förhindra ett arbetsledningsbeslut?
- Vart vänder jag mig när jag ska kontakta facket?
- Vilka rättigheter har en facklig förtroendeman?

5. Arbetstagarens skyldigheter i ett anställningsförhållande
- Arbetstagaren skall göra sitt bästa, samarbeta och vara lojal
- Annan anställning eller en enskild firma?
- Vad gäller vid kritik mot sin chef, misskötsel av arbetet, ej respekterad tystnadsplikt,
inte följer de instruktioner som lämnats för arbetet, är ojuste mot arbetskamrater.
- Är kritisk mot sin arbetsgivare eller f.d. arbetsgivare i t ex sociala medier.

6. Diskriminering
- Grupper som skyddas av diskrimineringslagen
- Får jag fråga om en arbetssökande har familj?
- Har en gravid sökande alltid rätt att bli anställd?
- Kan en person från ett annat land som inte kallas till anställningsintervju få skadestånd av företaget?
- Hur undviker jag att bli anmäld till diskrimineringsombudsmannen?

7. Frånvaro från arbetet
- Semesterlagen - en social skyddslagstiftning
- Ledighet och betald ledighet
- Återkallning av beslutad semester
- Beräkning av semesterförmåner
- Föräldraledighet och tillfällig vård av barn - Vem har rätten att vara ledig och att gå ner i tid?
- Studieledighet - Vilka studier och varsel gäller innan ledighet?
- Ledighet vid personliga skäl - t.ex. vad händer om en anställd åker i fängelse?
- Sjukfrånvaro

8 Misskötsamhet
- Hur chefen ska agera när det är problem med medarbetare
- Vad chefen skall säga och inte säga till en medarbetare
- Former för ett allvarlig samtal, varningar och dokumentering av misskötsel
- Brottslighet, alkohol & andra droger, samarbetsproblem, klagomål från kunder,
sjuklighet och andra orsaker till misskötsamhet
- Uppsägning och Avsked
- Vanliga förhandlingslösningar

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade kurser