Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Arbetsmiljöutbildning för chefer och ledare

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 8328

Arbetsmiljön är viktig och arbetsgivarens ansvar är omfattande, krävande och tydligt uttalad.Det finns en möjlighet att med hjälp av bättre kunskaper om arbetsmiljöfrågorna, gå från en känsla av otillräcklighet och dåligt samvete till ökad lönsamhet.Framgångsrika företag har ett gott arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöarbetet drivs av arbetsgivaren genom sina chefer i samverkan med arbetstagarnas företrädare. Arbetsgivaren har en arbetsledningsrätt som balanseras av en omsorgsplikt genom arbetsmiljölagstiftningen.Det finns många intressenter kring företagets arbetsmiljöförhållanden, men främst är det en intern angelägenhet för att långsiktigt utveckla företaget i konkurrens med andra.Utbildningen kan anpassas till olika verksamheter och olika chefsnivåer. I denna kurs kopplar vi arbetsmiljöarbetet till affärsverksamheten. Du lär dig strukturen och får förståelse för ansvarsfrågorna och kunskap om konsekvenser för arbetsgivaren, medarbetarna och inte minst dig själv för olika handlingsalternativ.Bli en värdefull tillgång för din arbetsgivare och bättre chef, ledare eller koordinator.

Deltagare

Utbildningen är mycket värdefull för alla chefer och ledare samt för arbetsmiljösamordnare, medarbetare inom personalfunktion och arbetsmiljörevisorer.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Syfte

Ge chefer, ledare och koordinatorer en säkerhet i sitt agerande inom arbetsmiljöområdet.

Att förmedla en övergripande information om regelverket, visa på hot men framförallt möjligheter, samt att tipsa om hur man hittar och tolkar de regler som berör den egna verksamheten.

Innehåll

Affärsmässiga aspekter

Dag 1

 • Inledning/översikt och deltagarpresentation
 • Påverkar arbetsmiljön affären?
 • Arbetsmiljöregelverkets uppbyggnad
 • Lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter
 • Ansvarsfrågor; Arbetsgivaransvar, byggherreansvar, samordningsansvar, rådandeansvar, inhyrningsansvar, leverantörsansvar
 • Skyddsombudens roll och rättigheter
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Delegering av arbetsuppgifter och straffansvar
 • Arbetsmiljöverkets tillsyn och sanktionsavgifter
 • Beslut om föreläggande eller förbud, viten.
 • Arbetsmiljöbrott. Vållande brott. Åtal och straffvärde. Företagsbot.

Dag 2

 • Hälsofrämjande ledarskap.
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö.
 • Arbetsanpassning och rehabilitering.
 • Hantering av sjukfall.
 • Droger och missbruk.
 • Krisberedskap och praktisk krishantering.
 • Diskussion och avslutning
Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK -1 exkl. moms

2 dagar 

  Av- och ombokningsregler

  För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

  Kan vi hjälpa dig?

  Relaterade utbildningar