Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Arbetsmiljöledning - systematiskt arbetsmiljöarbete

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 8327

Syfte

Du lär dig utforma och dokumentera ett certifierbart ledningssystem för arbetsmiljön. Detta system kan samordnas/integreras med övriga ledningssystem i företaget.

Innehåll

Introduktion
- Nya drivkrafter, renässans för arbetsmiljö

Från regelstyrning till den attraktiva arbetsplatsen

Inledande övning - Orsak och verkan
- Vilka förbättringar av det systematiska arbetsmiljöarbetet kan identifieras

Effektivt arbetsmiljöarbete
- Hur klarar vi kraven OHSAS 18001 och AFS 2001:1?

Certifieringsprocessen
- Hur går en arbetsmiljöcertifiering till?
- Vanliga avvikelser vid certifieringsrevisioner

Undersökning av arbetsmiljön
- Rutiner och metoder
- Riskanalyser. Exempel

Arbetsmiljökraven
- Vanliga krav i arbetsmiljöförfattningar
- Exempel på register över regler och andra krav
- Koppling till verksamhetsstyrning, med mera

Policy, mål och handlingsplan

Andra delar i arbetsmiljöarbetet
- Organisation, roller och ansvar
- Utbildning, medvetenhet och kompetens
- Kommunikation, samverkan
- Instruktioner för riskfyllda arbeten
- Arbetsanpassning och rehabilitering
- Personalrutiner

Uppföljning, utvärdering och ständig förbättring
- Vanliga brister i arbetsmiljöledningen
- Uppföljning. Övervakning och mätning
- Orsaksanalys och avvikelsehantering
- Drift och revision. Ledningens genomgång

Att införa certifierbart arbetsmiljöarbete
- Klargöra och förankra motiv. Delaktighet
- Gapanalys/nulägesanalys
- Viktiga steg i införingsplan. Exempel
- Grupparbete

Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar