Utbildningar

 

Arbetsmiljöledning - systematiskt arbetsmiljöarbete

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 8327

Syfte

Du lär dig utforma och dokumentera ett certifierbart ledningssystem för arbetsmiljön. Detta system kan samordnas/integreras med övriga ledningssystem i företaget.

Innehåll

Introduktion
- Nya drivkrafter, renässans för arbetsmiljö

Från regelstyrning till den attraktiva arbetsplatsen

Inledande övning - Orsak och verkan
- Vilka förbättringar av det systematiska arbetsmiljöarbetet kan identifieras

Effektivt arbetsmiljöarbete
- Hur klarar vi kraven OHSAS 18001 och AFS 2001:1?

Certifieringsprocessen
- Hur går en arbetsmiljöcertifiering till?
- Vanliga avvikelser vid certifieringsrevisioner

Undersökning av arbetsmiljön
- Rutiner och metoder
- Riskanalyser. Exempel

Arbetsmiljökraven
- Vanliga krav i arbetsmiljöförfattningar
- Exempel på register över regler och andra krav
- Koppling till verksamhetsstyrning, med mera

Policy, mål och handlingsplan

Andra delar i arbetsmiljöarbetet
- Organisation, roller och ansvar
- Utbildning, medvetenhet och kompetens
- Kommunikation, samverkan
- Instruktioner för riskfyllda arbeten
- Arbetsanpassning och rehabilitering
- Personalrutiner

Uppföljning, utvärdering och ständig förbättring
- Vanliga brister i arbetsmiljöledningen
- Uppföljning. Övervakning och mätning
- Orsaksanalys och avvikelsehantering
- Drift och revision. Ledningens genomgång

Att införa certifierbart arbetsmiljöarbete
- Klargöra och förankra motiv. Delaktighet
- Gapanalys/nulägesanalys
- Viktiga steg i införingsplan. Exempel
- Grupparbete

Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade kurser