Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Arbetsmarknadsinsatser i kommun

2 dagar Konferens i Stockholm

15-16 oktober 2019

Kan vi hjälpa dig?

 • Rådmansgatan 38
 • 113 57Stockholm
Google MapsApple MapsRejseplanenParkering

Arbetsförmedlingen kommer att genomgå en stor reformering. Det påverkar redan arbetsmarknaden i stort och får betydande effekter på arbetet i din kommun. Samtidigt kvarstår utmaningen att etablera nyanlända och andra som idag befinner sig långt bort från arbetsmarknaden.

Under konferensen delar experter med sig av sitt perspektiv på den befintliga och framtida arbetsmarknadspolitiken. Du får också tips och verktyg från framgångsrika praktiker som gjort konkreta insatser med positiva resultat.

Missa inte chansen att nätverka med kollegor från hela landet och få med dig lärdomar om hur du kan anpassa arbetsmarknadsinsatserna i din kommun efter de nya politiska förutsättningarna.

Varmt välkommen!

Fabian Wingfors
Projektledare

Plats: Birger Jarl konferens, Tulegatan 8, Stockholm

Kontakt

Om du har frågor om konferensen, vänligen kontakta.

Lyckas med utmaningarna i en ny arbetsmarknadspolitisk situation!

Dela sidan med dina vänner:

Konferensen startar om

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder

Några av våra talare

9176

Lars Calmfors
Forskare vid Institutet för Näringslivsforskning, tidigare ordförande i Finanspolitiska rådet och Arbetsmarknadsekonomiska rådet

Statens, kommunens och privata utförares roll i arbetsmarknadspolitiken

9177

Maria Mattsson Mähl
AlphaCE Coaching and Education

Arbetsförmedlingens reformering – påverkan och anpassning i kommunerna

9178

Per-Arne Andersson
Sveriges Kommuner och Landsting

SKL-perspektiv på arbetsmarknadspolitiken

Program

 • Registrering med kaffe och smörgås
 • SKL-perspektiv på arbetsmarknadspolitiken
  • Vilket ansvar ligger på det offentliga, arbetsgivaren respektive individen?
  • För- och nackdelar med subventionerade anställningsformer
  • Lyckade insatser för minskat försörjningsstödsberoende
  • Kostnader för arbetsmarknadsinsatser – vad är ekonomiskt försvarbart?

  Per-Arne Andersson, direktör för utbildning och arbetsmarknad, SKL

 • Individuellt stöd – för rätt förutsättningar för alla att delta i arbetslivet
  • Arbetssätt som leder till att personer med arbetshinder kommer ut på arbetsmarknaden
  • Så lägger vi resurserna på rätt saker
  • Långsiktiga effekter av individuellt stöd i arbete

  Asso Abdullahi, affärsområdeschef arbetsmarknadstjänster, Misa

 • Lunch
 • Arbetsförmedlingens reformering – påverkan och anpassning i kommunerna
  • Hur kan din kommun underlätta för framtidens arbetsmarknadspolitik?
  • Hur vänder vi trenden med ökade kostnader för försörjningsstöd?
  • Skapa effektiva vägar till arbetsmarknaden för de i utanförskap och med språkhinder
  • Lyckade kombinationslösningar – så har kommuner skapat jobb genom sfi och yrkesutbildning

  Maria Mattsson Mähl, grundare, AlphaCE och styrelseledamot Svenskt Näringsliv

 • Tre steg för etablering av kortutbildade nyanlända
  • Klara, färdiga, gå! – projekt som utgår från hela människan
  • Vardagsnära pedagogik – hur når du fram på bästa sätt?
  • Mjukstart i processen mot arbete – så fungerar det

  Elisabeth Persson, specialpedagog sfi, Umeå kommun

  Olivia Jonsson Olander, specialpedagog sfi, Umeå kommun

 • Eftermiddagskaffe
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering för unga och vuxna med särskilda behov
  • Integrerad samverkan inom ramen för Samordningsförbundet Umeåregionen
  • Lyckade insatser för personer med funktionsvariationer med väl etablerad samverkan
  • Så har vi tagit fram strategier utifrån ett medborgarfokus

  Katarina Hansson, utvecklingsledare och biträdande förbundschef, Samordningsförbundet Umeåregionen

 • Konferensens första dag avslutas
 • Växjölöftet – lokala reformer för att fler ska gå från nyanländ till nyanställd
  • Samverkan mellan kommuner, arbetsgivare och myndigheter för full sysselsättning
  • Tydliga krav på motprestation för bidrag
  • Så möjliggör vi för en modern och effektiv vuxenutbildning med fokus på kompetensförsörjning

  Oliver Rosengren, kommunalråd och ordförande i nämnden för arbete och välfärd, Växjö kommun

 • Förmiddagskaffe
 • Statens, kommunens och privata utförares roll i arbetsmarknadspolitiken
  • Hur kan arbetsmarknadspolitiken bäst organiseras?
  • Försvinner Arbetsförmedlingen från stora delar av Sverige?
  • Privata utförare tar över Arbetsförmedlingens uppdrag – rätt eller fel?
  • Vad ska statens roll vara och hur bör kommunerna gå tillväga?

  Lars Calmfors, forskare vid Institutet för Näringslivsforskning, tidigare ordförande i Finanspolitiska rådet och Arbetsmarknadsekonomiska rådet

 • Digitalt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommuner
  • Moderna företag är inkluderande – många är utan arbete i onödan
  • Ny nivå på samarbetet mellan Arbetsförmedling och kommun
  • Effektivare användning av befintliga tillgångar för bättre resultat
  • Digitaliseringen som verktyg för jobbskapande

  Bengt Wiktorén, enhetschef, Arbetsförmedlingen

 • Moderator Per-Arne Andersson summerar och avslutar konferensen
 • Lunch för workshopens deltagare
 • Utvecklad samverkan mellan Arbetsförmedlingen, kommuner och arbetsgivare

  Under workshopen kommer vi titta på hur du kan öka samarbetet med Arbetsförmedlingen i din kommun för att minska arbetslösheten. Idag har båda parterna en stor mängd resurser med potential för effektivare användning i framtiden. Med en ny samskapande inställning kan vi nyttja tillgångar på ett bättre sätt och uppnå bättre resultat.

  Vi kommer även fördjupa oss i hur kommuner och Arbetsförmedlingen kan samverka mer och effektivare med arbetsgivare. Bland annat kommer vi diskutera hur man får arbetsgivarna att se möjligheterna med inkludering.

  Vi går igenom:

  • Kartläggning och tydliggörande av befintliga resurser
  • Så sänker du nivåerna för försörjningsstöd
  • Hur synliggör vi arbetskraft och lediga jobb i större utsträckning?
  • Inkludering – en nyckel till kompetensförsörjning

  Workshopen leds av Bengt Wiktorén, enhetschef, Arbetsförmedlingen

  Bengt är enhetschef för digitala tjänster på Arbetsförmedlingen. Workshopen kommer ge dig konkreta praktiska verktyg och tips för hur du och din kommun kan arbeta med digitala medel för en framgångsrik samverkan.

Visa mer

Ska du delta?

Priser

Alla priser är exkl. moms

2019-05-06 och 2019-08-23
6.550
SEK
2.950
SEK
2019-08-24 och 2019-09-20
7.350
SEK
3.350
SEK
2019-09-21
8.350
SEK
3.950
SEK