Utbildningar

 

Arbetsledarutbildning - VA Mark

Pris: 13 300 SEK, 3 dagar

Nästkommande tillfällen:
Göteborg   17-19 september 2018

Kursnr: 9625

Se alla tillfällen

Idag upphandlas nybyggnad, ombyggnad och renoveringar av VA-ledningar i hård konkurrens. Tydliga och verifierbara krav är viktiga för beställare och entreprenörer.
AMA anläggning och publikationer från Svenskt Vatten är viktiga dokument. Arbetsmiljökraven och säkerhetskraven är stora. Kraven på kvalitet, miljö och arbetsmiljöplaner är höga. Både projektörer, kalkylerare och inte minst arbetsledare måste förstå och kunna kontrollera de tekniska kraven. Målet bör vara 0-fel vid slutbesiktning/slutkontroll. Entreprenadjuridiken gäller.

Deltagare

Arbetsledare och projektansvariga inom området, är även lämplig för projektörer/beställare.
Utbildningen följer byggprocessen från beställning till slutbesiktning.

Förkunskaper

Erfarenhet från ledningsbyggande som arbetsledare, byggledare, kontrollant eller projektör.

Syfte

Utbildningen skall säkerställa kunskap och förståelse om
- Anläggnings AMAs krav inom området
- Kunskap om viktiga publikationer från Svensk Vatten inom rörnätsområdet
- Myndighetsregler/säkerhetsregler i övrigt som berör arbetet

Innehåll

- Introduktion
- Arbetsledarrollen
- Vanliga brister och skadeorsaker på ledningsnätet
- Planering av uppdraget/arbetet
- Allmän planering (tolkning av arbetsritningar och övriga handlingar)
- Kvalitetsplan, miljöplan och arbetsmiljöplan. Kontrollplan, tidplan-resursplanering. Maskinplan
- Planering av arbetsplatsen. Trafikanordningar. Trafikanordningsplan
- Schaktning
- Identifiering av ledningar i mark
- Jordartskännedom
- Schakta säkert. Bedömning av tjälrisk och stabilitet
- Länshållning - Krav vid schaktfritt byggande
- Rörläggning och fogning.
- Materialkunskap
- Rörmaterial - Leveranskontroll och materialhantering på arbetsplats
- Rörläggning och fogning. Svetsning
- Anslutning av brunnar, brandposter etc
- Fyllning och packning.
- Kringfyllning. Återfyllning. Packning
-Kontroll av självfallsledningar Metoder för kontroll av lutning, täthet, deformation, ritningsavvikelse, brunnsnivå och hygien
- Kontroll av tryckledningar. - Täthetsprovning.
- Säkerhetsregler vid täthetsprovning
- Kontroll av vattenkvaliteten. Desinfektion och spolning
- Inmätning och dokumentation
- Distansmarkering
- Slutdokumentation
- Återkoppling till arbetsledarrollen och ständig förbättring

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 13 300 Exkl. moms

3 dagar 

 • 17-19 september 2018:17/9 - 19/9 2018:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 20-22 mars 2019:20/3 - 22/3 2019:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 16-18 september 2019:16/9 - 18/9 2019:

   Göteborg

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade kurser