Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Arbetsledarutbildning - VA Mark

Pris: 13 500 SEK, 3 dagar

Nästkommande tillfälle:
Göteborg   8-10 september 2021

Kursnr: 9625

Se alla tillfällen

En kurs för dig som är arbetsledare, projektör eller kalkylerare som behöver mer kunskap om vilka tekniska bestämmelser som styr ledningsbygget vid arbete med VA- mark.

Idag upphandlas nybyggnad, ombyggnad och renoveringar av VA-ledningar i hård konkurrens. Tydliga och verifierbara krav är viktiga för beställare och entreprenörer. Med den här kursen får du grundliga kunskaper om vad som gäller.

Deltagare

Arbetsledare och projektansvariga inom området, är även lämplig för projektörer/beställare.
Utbildningen följer byggprocessen från beställning till slutbesiktning.

Förkunskaper

Erfarenhet från ledningsbyggande som arbetsledare, byggledare, kontrollant eller projektör.

Syfte

Utbildningen skall säkerställa kunskap och förståelse om
- Anläggnings AMAs krav inom området
- Kunskap om viktiga publikationer från Svensk Vatten inom rörnätsområdet
- Myndighetsregler/säkerhetsregler i övrigt som berör arbetet

Innehåll

- Introduktion
- Arbetsledarrollen
- Vanliga brister och skadeorsaker på ledningsnätet
- Planering av uppdraget/arbetet
- Allmän planering (tolkning av arbetsritningar och övriga handlingar)
- Kvalitetsplan, miljöplan och arbetsmiljöplan. Kontrollplan, tidplan-resursplanering. Maskinplan
- Planering av arbetsplatsen. Trafikanordningar. Trafikanordningsplan
- Schaktning
- Identifiering av ledningar i mark
- Jordartskännedom
- Schakta säkert. Bedömning av tjälrisk och stabilitet
- Länshållning - Krav vid schaktfritt byggande
- Rörläggning och fogning.
- Materialkunskap
- Rörmaterial - Leveranskontroll och materialhantering på arbetsplats
- Rörläggning och fogning. Svetsning
- Anslutning av brunnar, brandposter etc
- Fyllning och packning.
- Kringfyllning. Återfyllning. Packning
-Kontroll av självfallsledningar Metoder för kontroll av lutning, täthet, deformation, ritningsavvikelse, brunnsnivå och hygien
- Kontroll av tryckledningar. - Täthetsprovning.
- Säkerhetsregler vid täthetsprovning
- Kontroll av vattenkvaliteten. Desinfektion och spolning
- Inmätning och dokumentation
- Distansmarkering
- Slutdokumentation
- Återkoppling till arbetsledarrollen och ständig förbättring

AMA anläggning och publikationer från Svenskt Vatten är viktiga dokument. Arbetsmiljökraven och säkerhetskraven är stora. Kraven på kvalitet, miljö och arbetsmiljöplaner är höga. Både projektörer, kalkylerare och inte minst arbetsledare måste förstå och kunna kontrollera de tekniska kraven. Målet bör vara 0-fel vid slutbesiktning/slutkontroll. Entreprenadjuridiken gäller.

Kursledare


Magnus Brile är kursledare. Han är konsult och författare och undervisar återkommande på Teknologisk Instituts platsbaserade utbildningar liksom på online-utbildningarna.

Magnus Brile Entreprenadjuridik

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 13 500 exkl. moms

3 dagar 

  • 8-10 september 2021:08/9 - 10/9 2021:

     Göteborg

    Platser kvar
  • 22-24 september 2021:22/9 - 24/9 2021:

     Stockholm

    Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar