Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Arbete på väg - nivå 1 och 2

Utbildningen genomförs i företagsanpassad form.

För ytterligare information ring 031-350 55 00.

Kursnr: 4101

För att åstadkomma en säkrare arbetsmiljö för alla som arbetar på eller vid väg, där Trafikverket är väghållare och för att minska olyckor för produktionspersonal och trafikanter gäller Trafikverkets krav att alla ska genomgå utbildning. Många kommuner har beslutat att de krav som Trafikverket ställer även skall gälla egen anställd personal och/eller underentreprenörer som arbetar där kommunen är väghållare. Intyget som deltagaren erhåller efter godkänt prov gäller i 5 år.

Deltagare

Anställda i anläggningsföretag, drift-, skötsel- och underhållsföretag samt kommunala förvaltningar och offentliga bolag, exempelvis energi, VA, tele, fjärrvärme m fl.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Syfte

Syftet med utbildningen är att förstå
- nollvisionen och modernt trafiksäkerhetsarbete
- trafiksäkerheten och arbetsmiljövillkoren
- betydelsen av det egna uppträdandet och hur det kan påverka säkerheten
- trafikantens uppträdande
- hur det kan påverka säkerheten att känna till ansvar och ansvarsfördelning vid vägarbete
- grundläggande säkerhets krav att kunna kraven och villkoren för det egna uppträdandet på vägen

Innehåll

Eleven ska efter genomförd utbildning ha den förståelse, kännedom och kunskap som behövs för att på ett betryggande sätt uppfylla säkerhets- och arbetsmiljökraven.

Efter utbildningen har eleven

lärt sig att förstå:
- nollvisionen och modernt trafiksäkerhetsarbete
- trafiksäkerheten och arbetsmiljövillkoren
- betydelsen av det egna uppträdandet och hur det kan påverka säkerheten
- trafikanternas uppträdande och hur det kan påverka säkerheten

lärt sig att känna till:
- ansvar och ansvarsfördelning vid vägarbeten
- grundläggande säkerhetskrav inklusive delar av AFS (Arbetsmiljöverkets/Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling)
- grundreglerna som gäller fordonsutmärkning i väghållningsarbete
- grunden för utmärkning av vägarbete

lärt sig:
- kraven och villkoren för det egna uppträdandet på vägen

Vidare:
Frågor och diskussion
Skriftligt prov samt genomgång efter utfört prov

Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar