Utbildningar

 

APQP & PPAP Metodik för produktframtagning

Pris: 10 000 SEK, 2 dagar

Nästkommande tilfällen:
Göteborg   21-22 november 2018

Kursnr: 8142

Se alla tillfällen

Att göra rätt från början är en viktig princip vid allt kvalitetsarbete. I denna kurs får du kännedom om hur man utför APQP (Advanced Product Quality Planning) och PPAP (Production Part Approval Process). APQP och PPAP innebär ett systematiskt arbetssätt för kvalitetsplanering vid framtagning av nya produkter. Arbetssättet minskar risken för såväl felaktiga produkter som produktionsstörningar. Det ger också ökad effektivitet och leveranssäkerhet. APQP - PPAP är i överensstämmelse med kraven i standarden ISO/TS 16949. Du får information om de olika stegen för att säkerställa produktkrav och process och de olika metoder, begrepp och dokumentationskrav som förekommer. Efter de exempel som genomgås i kursen kommer du att få förståelse för vad APQP - PPAP innebär för din verksamhet.

Deltagare

Alla som vill öka sin effektivitet och leveranssäkerhet genom att arbeta med APQP - PPAP.

Förkunskaper

Industriell yrkeserfarenhet.

Syfte

Du får kunskap om hur man utför APQP, Advanced Product Quality Planning och genomför en PPAP (Production Part Approval Process) före tillverkning. Genom att arbeta med APQP - PPAP ökar du din effektivitet och leveranssäkerhet.

Innehåll

APQP (Advanced Product Quality Planning)
- Standarden ISO/TS 16949
- Planering av produktframtagning
- Produktutveckling
- Processutveckling
- Kritiska egenskaper
- Analytiska metoder (FMEA, MSA, SPS etc.)
- Validering av produkter och processer
- Uppföljning, utvärdering och korrigerande åtgärder
- Styrplan
- Exempel
- Övningar

PPAP (Production Part Approval Process)
- Syfte och tillämpning
- Nivåer - omfattning av dokumentation
- PSW - försäkran till kund
- Utfallsprov
- Representativ produktionskörning
- Blanketter för t ex Utseende, Dimension, Material, Funktion
- Exempel
- Övningar

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 10 000 exkl. moms

2 dagar 

 • 21-22 november 2018:21/11 - 22/11 2018:

   Göteborg

  Platser kvar
 • 6-7 maj 2019:06/5 - 07/5 2019:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 21-22 november 2019:21/11 - 22/11 2019:

   Göteborg

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade kurser

 
Praktisk kvalitetsrevision - med revisionsövning på företag
Göteborg: 19-20 november 2018

Utbildningen Praktisk kvalitetsrevision – med revisionsövning vänder sig till dig som redan är intern kvalitetsrevisor eller som kommer att arbeta med interna revisioner. Kursen syftar till att ge en god förståelse hur man planerar, förbereder, genomför och rapporterar en revision av ett ledningssystem, som bygger på kvalitetsstandardenSS-EN ISO 9001:2015 och revisionsstandarden SS-EN ISO 19011 Vägledning för revision av ledningssystem.Målet för de interna kvalitetsrevisionerna är att undersöka om kvalitetsledningssystemet fungerar som det ska, d v s att beskrivningar och verklighet stämmer överens och att alla åtaganden, policys och målsättningar uppfylls. Revisionen ska även försöka påvisa möjliga förbättringar och hur olika ”fel-risker” bäst kan förebyggas. De interna revisorerna har således en nyckelroll i kvalitetsarbetet och deras kompetens måste regelbundet säkras.Den här utbildningen ger dig förutsättningarna för hur man planerer och förbereder en revision samt hur den genomförs, bedöms samt hur den ska rapporteras och följas upp. Ett mycket uppskattat inslag är den praktiska delen där du tillsammans med en kollega får vara med om att genomföra en revision i ett kvalitetscertifierat företag. Här får du både nya insikter och konkret erfarenhet. Revisionen genomförs med ledning och stöd av erfaren revisionsledare. Efter utbildningen ska du kunna ansvara för och genomföra interna kvalitetsrevisioner i den egna verksamheten eller hos leverantör.