Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Allt om Maskindirektivet

Pris: 14 200 SEK, 3 dagar

Nästkommande tillfälle:
Stockholm   10-12 juni 2020

Kursnr: 7399

Se alla tillfällen

Nytt Maskindirektiv gäller från december 2009. Införlivat genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2008:3.Vår utbildning Allt om Maskindirektivet ger dig all den kunskap du behöver om direktivets (2006/42/EG) innehåll, bakgrund och tillämpning.Maskindirektivet (2006/42/EG)
- är kopplat till mer än 600 standarder
- måste tillämpas för alla maskiner efter 29 december 2009
Utökade sanktionsavgifter för nya maskiner gäller från och med den 15 juni 2017.
En ändring av föreskrifterna om maskiner (AFS 2008:3) gäller från den 15 juni 2017. Sanktionsavgifterna utökas till att gälla både bruksanvisning och försäkran om överensstämmelse som ska följa med alla nya maskiner som släpps ut på marknaden, eller tas i drift första gången.
SIFU, numera Teknologisk Institut, var 1990 först i Sverige med att erbjuda marknaden den nya kunskap och det stöd som krävdes för att kunna leva upp till kraven som ställdes i EUs direktiv om CE-märkning. Under åren har utbildningen kontinuerligt uppdaterats och förädlats. Det har skett omfattande ändringar av det ursprungliga direktivet, 98/37/EG. Vi följer utvecklingen noggrant och anpassar successivt våra utbildningar.

Deltagare

Konstruktörer, verkstadsingenjörer, produktionsansvariga, servicepersonal.
Alla som ansvarar för och/eller köper in maskiner och maskinsäkerhet samt arbetsmiljöingenjörer.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskapskrav krävs.

Syfte

Efter genomgången kurs skall du förstå det nya maskindirektivets innehåll och den bakomliggande lagstiftningen, bl a marknadskontroll och produktansvar. Du skall också kunna utforma en instruktionsbok, göra en riskbehandling och ha kunskap om vilken teknisk dokumentation som krävs för CE-märkning.

Innehåll

Dag 1
- EGs lagstiftning, - marknadskontroll, anmält organ och produktansvar
- Maskindirektivet, innehåll och översikt
- Godkännandeproceduren
- Grupparbete: Teknisk dokumentation, EG-försäkran om maskiners överensstämmelse
- Försäkran för inbyggnad av delvis fullbordad maskin
- Monteringsanvisningar för delvis fullbordad maskin
- Genomgång av standarder för att underlätta konstruktionsarbetet
- Tillämpning av användardirektiven för äldre maskiner, truckar, lyftanordningar, etc.

Dag 2
- Genomgång av en maskin med avseende på tekniskt underlag - instruktionsbok mm
- Genomgång av Bilaga 1 i maskindirektivet
- Riskbehandling, förutsättningar
- Grupparbete på maskinlinje:
- Certifieringsproceduren för en komplett anläggning

Dag 3
Riskbehandling är en förutsättning för CE-märkning!
Under denna utbildningsdag lär du dig att göra en riskbehandling med en enkel metod i Windows. Lämplig för både små och stora företag.
- Kort repetition av dag 1 och 2
- Varför skall jag göra en riskbehandling?
- Riskbehandling, arbetsgång
Genomgång av förutsättningarna för en riskbehandling
- Hur skall en riskbehandling se ut?
- Tänkbara riskkällor
- Beskrivning av riskkällan
- Tänkbara skadehändelser
- Tänkbara orsaker
- Prioritet, bedömning av hur allvarlig riskkällan är
- Föreslå lämpliga åtgärder
- Användning av standarder i riskbehandlingsarbetet
- Grupparbete med datorbaserat hjälpmedel i Windows
- Genomförande av riskbehandling på en robotcell

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 14 200 exkl. moms

3 dagar 

  • 10-12 juni 2020:10/6 - 12/6 2020:

     Stockholm

    Platser kvar
  • 18-20 november 2020:18/11 - 20/11 2020:

     Göteborg

    Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar