Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Allmän behörighet för elinstallationer (ABL)

Pris: 42 600 SEK, 25 dagar

Kursen är under utveckling!


Allmän Behörighet, ABL, är den behörighetsnivå som krävs för att få ansvara för alla slags elarbeten för lågspänningsinstallationer, upp till 1000 VAC.

Utbildningen pågår under knappt ett år och lärarledda träffar varvas med egna studier och konstruktionsuppgifter. De lärarledda träffarna fördelas i 2-3 dagarsperioder och utgör totalt 16 dagar.

Kursen passar dig som har en elkrafttekniks utbildning eller en begränsad behörighet för elinstallation (BB1)
Preparandkurs kan erbjudas om du så önskar. Du ska också ha minst två års praktik från arbete med elinstallationer.

Utbildningen ger de teoretiska kunskaperna och den färdighet som krävs för en ABL behörighet enligt ELSÄKFS 2013:1, bilaga 1. Efter utbildningen kan du ansöka om behörighet ABL hos elsäkerhetsverket.

För att få ABL-behörighet krävs utöver godkänt resultat från kursen praktik under sammanlagt 4 år på lågspänningsanläggningar, varav en sammanhängande period om minst 3 år.

Deltagare

Alla som behöver teoretisk el-kompetens och el-tekniska färdigheter för att söka allmän behörighet, ABL, hos Elsäkerhetsverket. Krav på både teoretiska och praktiska förkunskaper finns.

Förkunskaper

Elkrafttekniks utbildning på gymnasieskolans elkraftprogram eller begränsad behörighet BB1 samt minst 2 års praktik inom starkströmsområdet. Dessutom behövs kunskaper i matematik motsvarande gymnasieskolans matematik B.
Läs mer på Elsäkerhetsverkets hemsida www.elsakerhetsverket.se om de teoretiska kraven och kraven på praktik. Du hittar kraven i föreskrifterna ELSÄKFS 2013:1

Syfte

Att du skall kunna ta ansvar för alla slags elarbeten inom lågspänningsområdet.
Att du ska erhålla de teoretiska kunskaper och färdigheter som Elsäkerhetsverket kräver för allmän behörighet för elinstallationer, ABL.

Innehåll

Elinstallationer i byggnader
Dimensionering, kraft o belysning
Mekanisk konstruktionsberäkning
El-scheman och dokumentation
Materialval o elsäkerhet
Kontroll före ibruktagning

Industriella elanläggningar och anläggningar för produktion och överföring av el.
Energi-, effekt-, förlust-, kortslutnings-, jordslutningsberäkningar. Dimensionering av enklare el-nät för lågspänning
Principer för elproduktions- och överföringssystem
Överspänningar och överspänningsskydd
Utrustningar, funktion och anslutning av reservkraft. Avbrottsfri elkraft
Kontroll och övervakningssystem av elkrafttekniks process
Kontaktledningsanläggningars uppbyggnad

Elmaskiner
Transformatorer och roterande elmaskiner. Uppbyggnad och funktion
Val av transformatorer, elmaskiner och drivsystem. Dimensionering
Laboration transformator och roterande elmaskin. Verifiering av karakteristiska elektriska egenskaper

Författningar, standarder och andra regler
Regelstrukturer. Att hitta bestämmelser
Elinstallationsreglerna. Skydds- och funktionsutjämning
Skötsel av elanläggning (ELSÄKFS 2006:1 / SS-EN 50110 utg 3)
Ledningsdimensionering (SEK HB 421)

Totalt 16 lärarledda heldagar. Prov efter respektive avsnitt.

Övrigt

För- och eftermiddagskaffe samt frukt ingår medan luncher bekostas av deltagaren.

Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar