Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

Akutsjukvård

2 dagar Konferens i Stockholm

3-4 september 2019

Kan vi hjälpa dig?

 • Rådmansgatan 38
 • 113 57Stockholm
Google MapsApple MapsRejseplanenParkering

Utmaningar och möjligheter för framtidens akutsjukvård

Du som arbetar inom akutsjukvård ställs ständigt inför stora utmaningar där det akuta patientflödet gör att ingen dag är den andra lik. Akuta fall, brist på vårdplatser och hotfulla situationer gör även att du och ditt arbetsteam ständigt behöver hantera snabba och svåra prioriteringar.

Då vården ställer höga krav på personalen, både gällande kompetens och handlingskraft under press, har vi på årets konferens samlat goda exempel och experter som alla gemensamt arbetar för att hitta nya och inspirerande vägar för att klara den stora belastningen.

Varmt välkommen!

Plats:

Garnisonen konferens, Karlavägen 100, Stockholm

Kontakt

Om du har frågor om konferensen, vänligen kontakta.

Dela sidan med dina vänner:

Konferensen startar om

Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder

Några av våra talare

9203

Maaret Castrén
Universitetssjukhuset i Helsingfors

Inspirerande inblick i den finska akutsjukvården

9206

Fredrik Tedenlind
Akademiska sjukhuset Uppsala

Konkreta åtgärder vid grövre hot & våld på akuten

9205

Göran Örnung
Capio S:t Görans Sjukhus

Effektiva flöden på akuten – flaskhalsar & strategier som fungerar

9204

Ninos Oussi
Mälarsjukhuset Eskilstuna

Traumaomhändertagande vid penetrerande våld

Program

 • Registrering med kaffe & smörgås
 • Konferensen inleds
 • Effektiva flöden på akuten – flaskhalsar & strategier som fungerar
  • Överbelastade akutmottagningar – varför har vi de problem vi har idag?
  • Vilka strategier bör vi ha för att lösa problemen?
  • Är flödesoptimering det enda rätta svaret?
  • Vilka verksamheter kommer att lyckas eller misslyckas och varför?
  • Chefens roll och ansvar samt arbetssätt som är nödvändiga för att lyckas

  Göran Örnung, verksamhetschef akutmedicinkliniken, Capio S:t Görans Sjukhus

 • Lunch
 • Sepsis – aktuellt om klassificering, tidig identifiering & åtgärder på akuten
  • Sepsis 1-2-3 – översikt av utvecklingen inom sepsisklassifikationen
  • Tidig identifiering av sepsispatienter på akutmottagningen – var står vi idag?
  • Diagnostik, stabilisering, utredning, behandling – vårdkedjan för sepsispatienter och akutmottagningens roll

  Mantas Okas, Med. dr. & akutläkare, Capio S:t Görans Sjukhus

 • Eftermiddagskaffe
 • Akutsjukvård & samlade insatser vid terrorattentat – lärdomar från andra länder
  • Typskador vid terrorattentat och tips för framgångsrikt akut omhändertagande
  • Så kan vi effektivisera flödena och arbetssätten vid masskadesituationer
  • Identifiering av vårdens styrkor och svagheter – hur går vi vidare?


  Fredrik Granholm, Specialist inom anestesi & intensivvård, ambulansöverläkare & medicinskt ledningsansvarig, Region Västernorrland

  Fredrik har under lång tid arbetat med frågor som rör
  taktisk akutsjukvård och akutsjukvård i krissituationer,
  både inom Sverige och i andra länder.

 • Inspirerande inblick i den finska akutsjukvården
  • Hela vårdkedjan under samma ledning – så fungerar det
  • Så samverkar ambulans och akuten
  • Vår metod för att identifiera riskpatienter
  • Prehospitala team som är aktiva i prevention
  • Högkvalitativ vård med prehospitala experter
  • Skillnader mellan svensk och finsk lagstiftning som påverkar akutsjukvården


  Maaret Castrén, Professor i akutsjukvård med inriktning på akut omhändertagande, akutchef, Universitetssjukhuset i Helsingfors

 • Konkreta åtgärder vid grövre hot & våld på akuten
  • Säkerhetsorganisation – implementering av nya rutiner och riktlinjer
  • Statistik kring hot och våld – vad säger siffrorna oss?
  • Konkreta åtgärder vid hot och våldshändelser


  Fredrik Tedenlind, säkerhetschef, Akademiska sjukhuset Uppsala

 • Förmiddagskaffe
 • Diskussion om hot & våld
  • Ovanligt att hoten anmäls – varför?
  • Hur organiseras det förbyggande arbetet hos er och vilka rutiner bör byggas upp?
  • Hur ser de lokala och nationella handlingsplanerna ut?
  • Exempel från verkligheten – när det har gått bra och när det har gått mindre bra

  Diskussionen leds av Anders Widmark.
  Anders är specialistsjuksköterska inom akutsjukvård. Han är även ordförande för SENA, Riksföreningen för akutsjuksköterskor

 • Traumaomhändertagande vid penetrerande våld
  • Kniv- och skottskador – global och nationell utveckling
  • Ballistik och dess skadeverkningar
  • Arbetssätt för traumaomhändertagande på akuten
  • Diskussion och erfarenhetsutbyte: Hur hanterar vi de olika skadorna beroende på var i landet vi befinner oss? – utmaningar och möjligheter


  Ninos Oussi, överläkare, kliniken för kirurgi & urologi, Mälarsjukhuset, Eskilstuna. ATLS-instruktör sedan 2009 samt doktorand på Karolinska Institutet

 • Lunch
 • Ökad samverkan & integration mellan akutsjukvården & ambulanssjukvården
  • Faktorer som påverkar överrapporteringen mellan ambulans och akutmottagning – ambulanssjuksköterskans perspektiv
  • Så möjliggörs rätt struktur och kommunikation vid överlämning
  • Så gör vi för att lyckas bibehålla patientsäkerhet i en snabb akutvård


  Anders Widmark, SENA, Riksföreningen för akutsjuksköterskor

 • Eftermiddagskaffe
 • Brist på vårdplatser & personal – vad kan vi göra?
  • Konkreta förslag på åtgärder avseende bemanning, kompetens och samarbete
  • Hur arbetar andra länder? – utmaningar och möjligheter
  • Avslutande diskussion och erfarenhetsutbyte – hur arbetar ni?

  Christian Bjurman, leg. läkare & med. dr. medicinkliniken, Hallands sjukhus Varberg

Visa mer

Ska du delta?

Priser

Alla priser är exkl. moms

7.680
SEK