Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

ABT 06

Pris: 5 200 SEK, 1 dag

Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader, ABT 06, avseende på byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten är ett viktigt standardavtal.ABT 06 ställer stora krav på beställarens och projektörens/entreprenörens förmåga att formulera förfrågningsunderlag, funktionskrav, tekniska lösningar, anbud och avtalsbekräftelser samt att utvärdera motpartens handlingar. Part som inte känner till, eller endast har ringa kännedom om, ABT 06 riskerar därför projektets ekonomi.ABT 06 är, tillsammans med AB 04, entreprenadbranschens viktigaste och mest grundläggande föreskrifter och berör flertalet av entreprenadbranschens aktörer.
Entreprenadformen innebär att entreprenören i förhållande till beställaren svarar både för projektering och utförande. Vid totalentreprenad beskriver beställaren genom funktionskrav i förfrågningsunderlaget objektets användbarhet eller egenskaper. Om beställaren föreskriver teknisk lösning svarar beställaren för lösningen och entreprenören projekterar och utför enligt förfrågningsunderlaget.
I ABT 06 har större vikt lagts på kvalitets- och miljöfrågor. ABT 06 bygger på en rimlig balans mellan rättigheter och skyldigheter mellan parterna.

Deltagare

Alla som i privat eller offentlig verksamhet projekterar, upphandlar, utför kontrollerar eller besiktigar byggnadsanläggnings- och installationsentreprenader via upphandlingsformen totalentreprenad: - beställare, upphandlare, konsulter, arkitekter, projektörer, entreprenörer/utförare, leverantörer, byggledare, kontrollanter, besiktningsmän med flera.

Förkunskaper

Erfarenheter från branschen

Syfte

Förstå standardavtalet

Innehåll

 • Avtalsrätt och Entreprenadrätt, översikt
  - Behov av entreprenadföreskrifter
  - Entreprenadformen totalentreprenad
 • Utformning av förfrågningshandlingar
  - Funktionskrav, tekniska lösningar, referensobjekt, reservationer
 • Koppling till AMA AF 12
 • Genomgång av ABT 06, kapitelvis
 • Konsekvenser av ABT 06 för olika aktörer
 • Speciellt att tänka på för: beställare, entreprenörer, konsulter/ projektörer, besiktningsmän
 • Hur styr ABT 06 ekonomin i en entreprenad/ett projekt? Garantier, garantitider
 • ÄTA - arbete, förändringar - förutsättningar
 • Kontroll och besiktning i totalentreprenader
 • Gruppövningar
 • Frågor, praktikfall och diskussion
Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade utbildningar