Utbildningar

 

AB 04

Pris: 5 000 SEK, 1 dag

Nästkommande tilfällen:
Stockholm   15 oktober 2018

Kursnr: 6247

Se alla tillfällen

Kurs som ger dig kunskap om AB 04s utformning, ansvarsgränser och tolkningsregler samt ändringar från den förra utgåvan. Allmänna bestämmelser AB 04 reglerar förhållandet mellan beställare/köpare och entreprenörer/säljare/leverantörer inom byggnads-, anläggnings- och installationsbranschen. AB 04 är entreprenadbranschens viktigaste och mest grundläggande föreskrift och berör flertalet av entreprenadbranschens aktörer.

Deltagare

Utbildningen vänder sig till alla som i privat eller offentlig verksamhet projekterar, köper, säljer, levererar, kontrollerar eller besiktigar entreprenader i hus-, mark-, anläggnings- och installationssektorn: beställare, projektörer, leverantörer, arkitekter, entreprenörer/utförare, kontrollanter, besiktningsmän, konsulter, byggledare, inköpare m fl.

Förkunskaper

Erfarenheter från branschen.

Syfte

Säkerställa kunskap om standardavtalet AB 04.

Innehåll

Allmänna bestämmelser AB 04 reglerar förhållandet mellan beställare/köpare och entreprenörer/säljare/leverantörer inom byggnads-, anläggnings- och installationsbranschen.

AB 04 ställer stora krav på beställarens och entreprenörens förmåga att formulera förfrågningsunderlag, anbud och avtalsbekräftelser samt att utvärdera motpartens handlingar. Part som inte känner till, eller endast har ringa kännedom om AB 04 riskerar projektets ekonomi.

AB 04 är entreprenadbranschens viktigaste och mest grundläggande föreskrift och berör flertalet av entreprenadbranschens aktörer. I den nya utgåvan skärps kraven på entreprenörernas miljö- och kvalitetsarbete samt på beställarnas informationsskyldighet.
Även kraven i projekteringsskedet skärps. I utbildningen går vi igenom AB 04 kapitelvis.

Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta

Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 5 000 exkl. moms

1 dagar 

 • 15 oktober 2018:15/10 2018:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 15 april 2019:15/4 2019:

   Stockholm

  Platser kvar
 • 14 oktober 2019:14/10 2019:

   Stockholm

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?

Relaterade kurser