Utbildningar

Kan vi spara en kaka?

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer här.
 

AB 04 & ABT 06

Pris: 10 400 SEK, 2 dagar

Nästkommande tillfälle:
Göteborg   11-12 oktober 2021

Kursnr: 6249

Se alla tillfällen

Allmänna Bestämmelser för upphandling och avtal avseende entreprenader - AB 04, reglerar förhållandet mellan beställare och entreprenörer inom branscherna bygg, anläggning och installation. AB 04 är entreprenadområdets viktigaste och mest grundläggande föreskrift och berör flertalet av dess aktörer. Standardavtalet reglerar s.k. utförandeentreprenader, d.v.s. där beställaren har låtit en eller flera konsulter göra projekteringen och entreprenören har fått färdiga handlingar att bygga efter.

Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader - ABT 06, som avser byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten är också ett viktigt standardavtal och det reglerar totalentreprenader, d.v.s. där det är entreprenören som ska projektera och utföra arbetet. Vad som utmärker en totalentreprenad är att beställaren sätter upp funktionskrav varefter det åligger entreprenören att ta fram tekniska lösningar, d.v.s. en projektering, som motsvarar ställda funktionskrav.

Kursen ger dig kunskap om utformningen av AB 04 och ABT 06. Vi ser över vilka likheter som finns och vilka stora skillnader som förekommer. Vi går igenom vad som ingår i kontraktsarbeten och vad som utgör ÄTA-arbeten, ansvarsgränser, hinder, ekonomi, besiktningar, tvistelösningar m.m.

Deltagare

Utbildningen vänder sig till alla som i privat eller offentlig verksamhet projekterar, upphandlar, utför, köper, säljer, levererar, kontrollerar eller besiktigar entreprenader i hus-, mark-, anläggnings- och installationssektorn. Deltagare i kursen kan vara verksamma som beställare, projektörer, leverantörer, upphandlare, arkitekter, entreprenörer/utförare, kontrollanter, besiktningsmän, konsulter, byggledare, inköpare m.fl.

Förkunskaper

Erfarenhet från branschen.

Syfte

Säkerställa kunskap om standardavtalen AB 04 och ABT 06.

Innehåll


AB 04
Allmänna bestämmelser. AB 04 reglerar förhållandet mellan beställare/köpare och entreprenörer/säljare/leverantörer inom byggnads-, anläggnings- och installationsbranschen.

AB 04 ställer stora krav på beställarens och entreprenörens förmåga att formulera förfrågningsunderlag, anbud och avtalsbekräftelser samt att utvärdera motpartens handlingar. Part som inte känner till eller endast har ringa kännedom om AB 04 riskerar projektets ekonomi.

AB 04 är entreprenadbranschens viktigaste och mest grundläggande föreskrift och berör flertalet av entreprenadbranschens aktörer. I den nya utgåvan skärps kraven på entreprenörernas miljö- och kvalitetsarbete samt på beställarnas informationsskyldighet. Även kraven i projekteringsskedet skärps. Vi går igenom AB 04 kapitelvis.

ABT 06

 • Avtalsrätt och Entreprenadrätt, översikt
  - Behov av entreprenadföreskrifter
  - Entreprenadformen totalentreprenad
 • Utformning av förfrågningshandlingar
  - Funktionskrav, tekniska lösningar, referensobjekt, reservationer
 • Koppling till AMA AF 12
 • Genomgång av ABT 06, kapitelvis
 • Konsekvenser av ABT 06 för olika aktörer
 • Speciellt att tänka på - för beställare, entreprenörer, konsulter/ projektörer, besiktningsmän
 • Hur styr ABT 06 ekonomin i en entreprenad/ett projekt? Garantier, garantitider
 • ÄTA-arbete, förändringar - förutsättningar
 • Kontroll och besiktning i totalentreprenader
 • Gruppövningar
 • Frågor, praktikfall och diskussion
Om du har frågor om kursen, vänligen kontakta
Dela sidan med dina vänner:

Pris och datum

SEK 10 400 exkl. moms

2 dagar 

 • 11-12 oktober 2021:11/10 - 12/10 2021:

   Göteborg

  Platser kvar

Av- och ombokningsregler

För mer information om våra av- och ombokningsregler läs mer här

Kan vi hjälpa dig?